สอบถามเกี่ยวกับการสร้างเงื่อนไขในการให้ตารางโชว์ข้อมูลแบ่งหน้าไปอีก tab

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา สอบถามเกี่ยวกับการสร้างเงื่อนไขในการให้ตารางโชว์ข้อมูลแบ่งหน้าไปอีก tab

สอบถามเกี่ยวกับการสร้างเงื่อนไขในการให้ตารางโชว์ข้อมูลแบ่งหน้าไปอีก tab


แนวคิดประมาณนี้ครับจะมีปุ่มที่สามารถเปิดไปอีก tab นึงได้กรณี row ที่ดึงมามากกว่า 10 ครับ แล้วแบ่งแสดงตามตย. รูปด้านบนเลยครับ
<div align="center"><table width="90%" border="1" cellspacing="0">
<tr>
  <td width="3%"><div align="center">No.</div></td>
  <td width="5%"><div align="center">Account code</div></td>
  <td width="30%"><div align="center">Order & Detail</div></td>
  <td width="5%"><div align="center">Unit price</div></td>
  <td width="5%"><div align="center">QTY Unit</div></td>
  <td width="5%"><div align="center">Price</div></td>
</tr>

<?php
$i=0;
	while($i<$num3 && $data3 = $result3->fetch_assoc())
	{$i++;
	//แต่ละ input ฝัง echo $i; เพื่อที่จะได้เจาะจง row ในแต่ละการใช้งาน 
?>

<tr class="noBorder">
	<td width="3%"><center><input type="hidden" name="txtNo[]" value="<?php echo $i;?>">
	<?php echo $i; ?></center></td>
  <td width="5%"><center><input type="text" name="txtACC[]" id="txtACC[<?php echo $i;?>]" size='25' />
  </center></td>
  <td width="30%"><center><input type="hidden" name="txtDetail[]" id="txtDetail[<?php echo $i;?>]" 
  value ="<?php echo $data3["orders"];?>"/><?php echo $data3["orders"];?></center></td>
  <td width="5%"><center><input type="text" name="txtUnit[]" id="txtUnit[<?php echo $i;?>]" size='6' 
  onChange="fncUnitAlert(<?php echo $i;?>)" /></center></td>
	<td width="5%"><center><input type="hidden" name="txtQTY[]" id="txtQTY[<?php echo $i;?>]" 
  value ="<?php echo $data3["amount"];?>"/><?php echo $data3["amount"];?></center></td>
	<td width="5%"><center><div id=txtPrice<?php echo $i; ?> ></div>
  <input type="hidden" name="txtPrice[]" id="txtPrice[<?php echo $i;?>]" value=""/>
	</center></td>
</tr>
<tr class="noBorder">
	<td width="3%"></td>
  <td width="5%"></td>
	<td width="30%"><center><input type="text" name="txtSubdet[]" id="txtSubdet[<?php echo $i;?>]" size='80'/></center></td>
	<td width="5%"></td>
  <td width="5%"></td>
  <td width="5%"></td>
</tr>

<?php
	}
?>
เมื่อ i=10 แล้วอยากให้มีปุ่มโผล่ขึ้นมาเพื่อไปดูข้อมูลเพิ่มเติมในอีก tab ครับ
โดยแบ่งเป็นหน้าฟอร์มหลัก โชว์ row 1-10 และ new tab เป็นตารางที่โชว์ข้อมูลตั้งแต่ row 10 ขึ้นไปครับ


Natchaphon Jumnakros 110.170.68.xxx 21-08-2019 13:52:35

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
ดูกตัวอย่างโค้ดต่อไปนี้เป็นแนวทาง

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width">
 <title>JS Bin</title>
</head>
<body>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-1.8.3.js"></script>
<style>
 .row_more_10{
  display:none;
 }
 </style>
<table>
<?php
$total = 15;
 for($i=1;$i<=$total;$i++){?>
	<tr class="<?=($i>10)?"row_more_10":"row_less_10"?>">
	<td>row data <?=$i?></td>
	</tr>
<?php } ?>	
</table>
<?php if($total>10){?>
 <button type="button" id="bt_01">1 - 10</button>
 <button type="button" id="bt_02">10 ++</button>
 <?php } ?>
 <script>
 $(function(){
  $("#bt_01").click(function(){
   $(".row_less_10").show();
   $(".row_more_10").hide();
  });
  $("#bt_02").click(function(){
   $(".row_less_10").hide();
   $(".row_more_10").show();
  });  
 });
 </script>
</body>
</html>

ตัวอย่าง DEMO

ninenik 183.88.32.xxx 21-08-2019


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ