สอบถามวิธีเกี่ยวกับการอัพโหลดรูปโดยอ้างอิงจากชื่อที่กรอกครับ

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา สอบถามวิธีเกี่ยวกับการอัพโหลดรูปโดยอ้างอิงจากชื่อที่กรอกครับ

สอบถามวิธีเกี่ยวกับการอัพโหลดรูปโดยอ้างอิงจากชื่อที่กรอกครับ
<?php
SESSION_START();
require_once('config.php');
require_once('configR.php');
require_once('class/class.upload.php') ;

if ((isset($_POST["MM_insert"])) && ($_POST["MM_insert"] == "Submit")) {
$status = 1 ;
$name = $_SESSION['name'] ;
$surname = $_SESSION['surname'] ;
$department = $_SESSION['department'];
$no = $_POST['no'];	
$location = $_SESSION['location'];
$month = $_POST['month'];
$Date = $_POST['Date'];
$orders = $_POST['orders'];
$amount = $_POST['amount'];
$unit = $_POST['unit'];
$note = $_POST['note'];
$Datesign = $_POST['Datesign'];

foreach($orders AS $key => $value ) {
		$_amount = $amount[$key];
		$_unit = $unit[$key];
		$_note = $note[$key];
		
	//echo ' key = '. $key . ' value = ' .$value . ' - ';
	if($value != '' )
	{
		$sql = "INSERT INTO r (idr,orders,amount,unit,note,department,name,surname,month,signer,status) VALUES ('".$no."','".$value."','".$_amount."','".$_unit."','".$_note."','".$department."','".$name."','".$surname."','".$month."','".$signer."','".$status."')";
		$conn->query($sql);

		$idpr = 1 ;
	}
}

if($idpr == '1'){
$sql2 = "INSERT INTO idr (location,month,date,name,surname,signer,department,status) VALUES ('".$location."','".$month."' ,'".$Date."','".$name."','".$surname."','".$signer."','".$department."','".$status."')";
$conn->query($sql2);

header("location:historyR.php");
}
}

?>

<?php

date_default_timezone_set("Asia/Bangkok");

?>

<!doctype html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Request</title>
<script type="text/javascript" src="jquery.js"></script>
<script type="text/javascript" src="jquery-ui.js"></script>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="jquery-ui.css">
<script type="text/javascript">
function MM_goToURL() { //v3.0
 var i, args=MM_goToURL.arguments; document.MM_returnValue = false;
 for (i=0; i<(args.length-1); i+=2) eval(args[i]+".location='"+args[i+1]+"'");
}
</script>

</head>
<body>
  <p>
   <input type="button" value="เพิ่มรายการ" onclick="CreateTextbox()"/>
   <input type="hidden" id="val" value="1" >
   <input type="hidden" id="order" value="orders[]" >
   <input type="hidden" id="amount" value="amount[]" >
   <input type="hidden" id="unit" value="unit[]" >
   <input type="hidden" id="note" value="note[]" >
   <input type="hidden" id="fileupload" value="fileupload[]" >
  </p>
<table width="75%" border="1">
 <tr>
  <td width="5%"><div align="center">ลำดับ</div></td>
  <td width="25%"><div align="center">รายการ</div></td>
  <td width="5%"><div align="center">จำนวน</div></td>
  <td width="5%"><div align="center">หน่วย</div></td>
  <td width="20%"><div align="center">หมายเหตุ</div></td>
  <td width="15%"><div align="center">Upload รูป&Stock </div></td>
 </tr>
 <tr>
  <td width="5%"><div id=tbox align="center"></div></td>
  <td width="25%"><div id=tbox2 align="center"></div></td>
  <td width="5%"><div id=tbox3 align="center"></div></td>
  <td width="5%"><div id=tbox4 align="center"></div></td>
  <td width="20%"><div id=tbox5 align="center"></div></td>
  <td width="15%"><div id=tbox6 align="center"></div></td>
 </tr>
</table>

<form method="POST">
<p align="center">
<input type="submit" id="btLogin" name="MM_insert" onClick="MM_popupMsg('Success'),Mail()" value="Submit" />
<input type=button onClick='window.history.back()' value='Cancel'>
</p>
</form> 

<script type="text/javascript">
function MM_popupMsg(msg) { //v1.0
 alert(msg);
}
</script>
<script>
function  CreateTextbox(){
	document.getElementById('tbox').innerHTML =" <tr> <td>"+document.getElementById('val').value " </td> <br/>n";
	document.getElementById('tbox2').innerHTML ="<td> <input type="text" size = "50" name=""+document.getElementById('order').value "" id="orders" class="orders" /> </td> <br/>n"; 
	document.getElementById('tbox3').innerHTML ="<td> <input type="text" size = "5" name=""+document.getElementById('amount').value "" id="amount2" /></td> <br/>n"; 
	document.getElementById('tbox4').innerHTML ="<td> <input type="text" size = "5" name=""+document.getElementById('unit').value "" id="unit2" /></td> <br/>n"; 
	document.getElementById('tbox5').innerHTML ="<td> <input type="text" size = "50" name=""+document.getElementById('note').value "" id="note2" /></td></tr> <br/>n"; 
	document.getElementById('tbox6').innerHTML ="<td> <input type="file" name=""+document.getElementById('fileupload').value "" id="fileupload2" /></td></tr> <br/>n"; 
	

	document.getElementById('val').value ;	
	atcom();
}
</script>
<script type="text/javascript">
<?php
$select = $conn->query("SELECT * FROM item WHERE item_name LIKE '%".$searchTerm."%'");
while ($row=$select->fetch_array()) 
{
 $data2[] = $row['item_name'];
}
//return json data
?>
var names = <?php echo json_encode($data2); ?>;
function atcom(){
		$('.orders').autocomplete({
 		source : names
	});
}
atcom();
</script>
</body>
</html>
อยากให้รูปที่ถูกอัพโหลดมา ก่อนจะเอาลงโฟลเดอร์อ้างอิงชื่อจากช่องรายการนะครับ หรือถ้ามีวิธีที่ใกล้เคียงกันก็ได้ครับ
ก่อนหน้านี้ผมลองอัพโหลดลงโฟลเดอร์ปกติดูมันได้แต่พอใส่ใน foreach ให้ใช้ร่วมกับคอลัมอื่นๆก็อัพโหลดรูปไม่ได้ครับเลยลบออก
Natchaphon Jumnakros 110.170.68.xxx 26-08-2019 17:29:54

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
ninenik 122.155.46.xxx 26-08-2019


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ