การแก้ไขข้อความ/รูปภาพ โดยที่ไม่ทำการ upload มาใหม่ให้ใช้ไฟล์เดิมค่ะ

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา การแก้ไขข้อความ/รูปภาพ โดยที่ไม่ทำการ upload มาใหม่ให้ใช้ไฟล์เดิมค่ะ

การแก้ไขข้อความ/รูปภาพ โดยที่ไม่ทำการ upload มาใหม่ให้ใช้ไฟล์เดิมค่ะ
รบกวนค่ะ ก่อนการอัพเดทจะมีรูปภาพ เมื่อแก้ไขข้อความแล้วกดอัพเดท ค่าของรูปภาพเดิมไม่ส่งมาค่ะ
รหัสที่ 2 คือก่อนที่จะมีการอัพเดทหรือเเก้ไขข้อมูลต่าง ๆ ไฟล์ภาพยังคงเป็นภาพเดิม เมื่ออัพโหลดใหม่ค่าไม่เข้าแล้ว รูปเป็นค่าว่างและไม่สามารถแก้ไขได้ค่ะ
<div class="container">
  <form name="Transfer_Edit.php" action="./Transfer_Edit_Pro.php" method="post" class="form-horizontal">
		<input type="hidden" name="tr_id" value="<?php echo $tr_id;?>">
		<input type="hidden" name="per_id" value="<?php echo $per_id;?>">
		<input type="hidden" name="or_id" value="<?php echo $or_id;?>">
		<input type="hidden" name="h_pro_image" value="<?php echo $tr_evidence;?>">
		
			<div class="container">
			<div class="jumbotron" style="background-color:Moccasin;">
				<center><h2><b>แก้ไขข้อมูลใบแจ้งโอน<b></h2></center><br>
			<div class="col-xs-4 col-sm-4 col-md-4" style="background-color:;">
			</div><br>
		
				<div class="form-group">
          <label for="or_id" class="col-sm-3 control-label"><b>รหัสใบสั่งสินค้า &nbsp;	&nbsp; &nbsp; : </b></label>
          <div class="col-sm-8">
            <input for="or_id" class="form-control input-sm" id="or_id" disabled="disabled" value="<?php echo "$or_id"?>">
          </div>
        </div>

				<div class="form-group">
          <label for="or_date" class="col-sm-3 control-label"><b>วันที่สั่งสินค้า &nbsp; &nbsp; &nbsp; :</b></label>
          <div class="col-sm-8">
						<input for="or_date" class="form-control input-sm" id="or_date" disabled="disabled" value="<?php echo "$or_date"?>">
          </div>
        </div>

				<div class="form-group">
          <label for="per_fname" class="col-sm-3 control-label"><b>ชื่อ-นามสกุล &nbsp;&nbsp;&nbsp; :</b></label>
          <div class="col-sm-8">
            <input for="per_fname" class="form-control input-sm" id="per_fname" disabled="disabled" value="<?php echo "$per_fname $per_lname"?>">
          </div>
        </div>

				<div class="form-group">
          <label for="tr_price" class="col-sm-3 control-label"><b>ยอดรวมทั้งหมด &nbsp;&nbsp;&nbsp; :</b></label>
          <div class="col-sm-8">
            <input for="tr_price" class="form-control input-sm" id="or_date" disabled="disabled" value="<?php echo $or_price+50 ?>">
          </div>
        </div>

				<div class="form-group">
          <label for="tr_accourtowner" class="col-sm-3 control-label"><b>เลขที่บัญชีเจ้าของร้าน &nbsp;&nbsp;&nbsp; :</b></label>
          <div class="col-sm-8">
						<select name="tr_accourtowner" placeholder="เลขที่บัญชีเจ้าของร้าน" class="form-control" id="">
							<option value="1" <?php if($tr_accourtowner =='1'){echo "selected";} ?>>กรุงเทพ  วัฒนานคร 11-1-11111-1 ร้านดาราศิลป์ สตูดิโอ</option>
							<option value="2" <?php if($tr_accourtowner =='2'){echo "selected";} ?>>กรุงไทย  วัฒนานคร 22-2-22222-2 ร้านดาราศิลป์ สตูดิโอ</option>
							<option value="3" <?php if($tr_accourtowner =='3'){echo "selected";} ?>>ออมสิน  วัฒนานคร 33-3-33333-3 ร้านดาราศิลป์ สตูดิโอ</option>
							<option value="4" <?php if($tr_accourtowner =='4'){echo "selected";} ?>>กสิกรไทย  วัฒนานคร 44-4-44444-4 ร้านดาราศิลป์ สตูดิโอ </option>
						</select>
					</div>
        </div>

				<div class="form-group">
          <label for="tr_accourtcus" class="col-sm-3 control-label"><b>ชื่อบัญชีลูกค้า &nbsp;&nbsp;&nbsp; :</b></label>
          <div class="col-sm-8">
            <input name="tr_accourtcus" class="form-control input-sm" id="tr_accourtcus" value="<?php echo $tr_accourtcus ?>">
          </div>
        </div>

				<div class="form-group">
          <label for="tr_bankcus" class="col-sm-3 control-label">จากธนาคาร &nbsp;&nbsp;&nbsp; :</b></label>
          <div class="col-sm-8">
						<select name="tr_bankcus" placeholder="เพศ" class="form-control" id="">
							<option value="1" <?php if($tr_bankcus =='1'){echo "selected";} ?>>กรุงเทพ </option>
							<option value="2" <?php if($tr_bankcus =='2'){echo "selected";} ?>>กรุงไทย</option>
							<option value="3" <?php if($tr_bankcus =='3'){echo "selected";} ?>>ออมสิน </option>
							<option value="4" <?php if($tr_bankcus =='4'){echo "selected";} ?>>กสิกรไทย </option>
							<option value="5" <?php if($tr_bankcus =='5'){echo "selected";} ?>>ไทยพาณิชย์</option>
							<option value="6" <?php if($tr_bankcus =='6'){echo "selected";} ?>>กรุงศรีอยุธยา</option>
						</select>
          </div>
        </div>
				
				<div class="form-group">
          <label for="tr_date" class="col-sm-3 control-label"><b>วันที่โอนเงิน &nbsp;&nbsp;&nbsp; :</b></label>
          <div class="col-sm-8">
            <input name="tr_date" class="form-control input-sm" id="tr_date" value="<?php echo "$tr_date"?>">
          </div>
        </div>

				<div class="form-group">
          <label for="tr_time" class="col-sm-3 control-label"><b>เวลาที่โอน &nbsp;&nbsp;&nbsp; : </b></label>
          <div class="col-sm-8">
            <input name="tr_time" class="form-control input-sm" id="tr_time" value="<?php echo "$tr_time"?>">
          </div>
        </div>
				

		<div class="form-group ">
      <label for="tr_evidence" class="col-sm-3 control-label" >เลือกรูปภาพ</label>
        <div class="col-sm-9">
         <?php
         $sql_or="select * FROM transfer WHERE transfer.tr_id = '$tr_id'";
         $result = $mysqli->query($sql_or) or die($mysqli->error.__LINE__);
         while($row = mysqli_fetch_array($result)) {
         $tr_id=$row['tr_id'];
         $tr_evidence=$row['tr_evidence'];

          ?>
			<span id="pro_image" > <span>
			 <img src="fileimage/<?php echo $tr_evidence;?>" id="pro_image" width="200" heigth="200"/>
    <?php
    }
     ?>
				<input type="file" name="pro_image" id="pro_image">
      </div><br><br><br>
    </div><br>
				
				
		
		<div class="form-group">
        <div class="col-sm-9 col-sm-offset-2">
					<button type="submit" class="btn btn-success btn-block"><font size="4">ตกลง</font></button>
					<a href="./Transfer_Show.php" class="btn btn-danger btn-block"><font size="4">ยกเลิก</font></a>	
        </div></div>
			
      </form> <!-- /form -->
    </div> <!-- ./container -->

BookloveEarth 183.88.199.xxx 29-08-2019 16:37:03

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
ถ้าฟอร์มมีการอัพโหลดไฟล์ ต้องกำหนด  enctype="multipart/form-data" เพิ่มเข้าไปด้วยเสมอ
 
<form name="Transfer_Edit.php" action="./Transfer_Edit_Pro.php" enctype="multipart/form-data" method="post" 
 class="form-horizontal">


ninenik 14.207.11.xxx 29-08-2019


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ