สอบถามการทำ phpexcel ใช้ร่วมกับ code for แล้วข้อความหาย

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา สอบถามการทำ phpexcel ใช้ร่วมกับ code for แล้วข้อความหาย

สอบถามการทำ phpexcel ใช้ร่วมกับ code for แล้วข้อความหาย
 
<table border="1">
    <?php 
    $id = $_POST['id'];
    for($i = 0; $i<count($_POST['id']); $i++){
 
        $sql = "select arira.id,remark,barcode,detail,stcrd.qty from arira inner join stcrd on arira.idarira = stcrd.idarira inner join stmas on stcrd.procode = stmas.code where arira.id='$id[$i]'";
        $query = mysqli_query($conn, $sql);
        while($resuit = mysqli_fetch_assoc($query)){ ?>
            <tr>
                <td><?php echo $resuit['remark']; ?></td>
                <td><?php echo $resuit['barcode']; ?></td>
                <td><?php echo $resuit['detail']; ?></td>
            </tr>
        <?php }
    } ?>
</table>

ทำใน php ข้อความมาครบเลยครับ

แต่พอเอาไปใส่ใน phpexcel แล้วข้อความมาไม่ครบเลยครับ
// phpexcel
$id = $_POST['id'];
    $objPHPExcel->getActiveSheet()->setCellValue('B1' , "เอกสารสรุปนำส่งสินค้า");
    $objPHPExcel->getActiveSheet()->setCellValue('A2' , "เลขที่ PO.");
    $objPHPExcel->getActiveSheet()->setCellValue('D2' , "28/10/2562");
    $objPHPExcel->getActiveSheet()->setCellValue('D3' , "ตัว");
    $objPHPExcel->getActiveSheet()->setCellValue('E3' , "ลัง");
    $objPHPExcel->getActiveSheet()->setCellValue('F3' , "เศษ");
 
 
    for($i = 0; $i<count($_POST['id']); $i++){
    $num = 4;
    $sql = "select remark,barcode,detail,stcrd.qty from arira inner join stcrd on arira.idarira = stcrd.idarira inner join stmas on stcrd.procode = stmas.code where arira.id='$id[$i]'";
    $query = mysqli_query($conn, $sql);
    }
    while($resuit = mysqli_fetch_assoc($query)){
        $objPHPExcel->getActiveSheet()->setCellValue('A'.$num , $resuit['remark']);
        $objPHPExcel->getActiveSheet()->setCellValue('B'.$num , $resuit['barcode']);
        $objPHPExcel->getActiveSheet()->setCellValue('C'.$num , $resuit['detail']);
        $objPHPExcel->getActiveSheet()->setCellValue('D'.$num , $resuit['qty']);
        $objPHPExcel->getActiveSheet()->setCellValue('E'.$num , floor($resuit['qty']/6));
        $num++;
        }


Pack260836 223.206.186.xxx 28-10-2019 17:37:26

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


  • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
  • เปลี่ยน


    ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
คงต้องไล่ debug เช็คตั้งแต่คำสั่ง การคิวรี่ ว่า ค่าที่ใช้ใน php กับ ในตอนสร้าง excel เป็นตัวเดียวกันไหม
ไล่ดูว่า อาจจะเป็นกับประเภทข้อมูล ที่นำไปใช้ มีผลหรือไม่ เช่น อาจะแทนข้อมูลเป็น ข้อความฟิกค่าเดียวกัน 
แต่ใช้ลูปของการคิวรี่เดิม ถ้าสามารถแสดงได้ ก็น่าจะเป็นเพราะประภภทข้อมูลบางตัว อาจจจะต้องปรับหรือไม่
หรือไล่เช็คว่าโค้ด การใช้ ถูกต้อง ไม่มี errror หรือไม่ แนวทางประมาณนี้


ninenik 124.120.200.xxx 29-10-2019


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ