ช่วยเเก้ไขการทำ select จังหวัด อำเภอ ตำบล รหัสไปรษณีย์ ให้หน่อยครับ

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา ช่วยเเก้ไขการทำ select จังหวัด อำเภอ ตำบล รหัสไปรษณีย์ ให้หน่อยครับ

ช่วยเเก้ไขการทำ select จังหวัด อำเภอ ตำบล รหัสไปรษณีย์ ให้หน่อยครับ
ผมกำลังศึกษาฟอร์มการเลือกข้อมูล โดยจะเป็นการเลือกข้อมูล จังหวัด อำเภอ ตำบล เเละสุดท้ายจะเเสดงรหัสไปรษณีย์ ศึ่งตอนนี้ มันติดปัญหาตรงที่ ข้อมูลรหัสไปรษณีย์ ไม่ยอดเเสดง รบกวนช่วยเเนะนำ หรือ เเก้ไขให้หน่อยครับ

หน้า index.php
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
    <title></title>
    
  </head>
  <script language=Javascript>
    function Inint_AJAX() {
      try { return new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP"); } catch(e) {} //IE
      try { return new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP"); } catch(e) {} //IE
      try { return new XMLHttpRequest();     } catch(e) {} //Native Javascript
      alert("XMLHttpRequest not supported");
      return null;
    };

    function dochange(src, val) {
       var req = Inint_AJAX();
       req.onreadystatechange = function () { 
         if (req.readyState==4) {
            if (req.status==200) {
              document.getElementById(src).innerHTML=req.responseText; //รับค่ากลับมา
            } 
         }
       };
       req.open("GET", "localtion.php?data=" src "&val=" val); //สร้าง connection
       req.setRequestHeader("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8"); // set Header
       req.send(null); //ส่งค่า
    }

    window.onLoad=dochange('province', -1);   
  </script>
  <body>
    <form name="form" method="post" action="get_form.php">
      <p>
        จังหวัด : 
        <span id="province">
          <select>
            <option value="0">- เลือกจังหวัด -</option>
          </select>
        </span>
      </p>
      <p>
        อำเภอ : 
        <span id="amphur">
          <select>
            <option value='0'>- เลือกอำเภอ -</option>
          </select>
        </span>
      </p>
      <p>
        ตำบล : 
        <span id="district">
          <select>
            <option value='0'>- เลือกตำบล -</option>
          </select>
        </span>
      </p>
       <p>
        รหัสไปรษณีย์ : 
        <span id="distric">
          <select>
            <option value='0'>- เลือกรหัสไปรณีย์ -</option>
          </select>
        </span>
      </p>
      <input type="submit" name="Submit" value="ตกลง"> <INPUT type="reset" value="ยกเลิก">
    </form>
  </body>
</html>
หน้าget_form.php
<?php

include "config.php";
conndb();

$province_id = $_POST['province'];
$amphur_id = $_POST['amphur'];
$district_id = $_POST['district'];
$distric_id = $_POST['distric'];

$sql_1 = "SELECT * FROM province WHERE PROVINCE_ID = '$province_id' ";
$result_1 = mysql_query($sql_1);
$row_1 = mysql_fetch_array($result_1);
$province_name = $row_1['PROVINCE_NAME'];

$sql_2 = "SELECT * FROM amphur WHERE AMPHUR_ID = '$amphur_id' ";
$result_2 = mysql_query($sql_2);
$row_2 = mysql_fetch_array($result_2);
$amphur_name = $row_2['AMPHUR_NAME'];

$sql_3 = "SELECT * FROM district WHERE DISTRICT_ID = '$district_id' ";
$result_3 = mysql_query($sql_3);
$row_3 = mysql_fetch_array($result_3);
$district_name = $row_3['DISTRICT_NAME'];

$sql_4 = "SELECT DISTRICT_CODE FROM district WHERE DISTRICT_ID = '$distric_id' ";
$result_4 = mysql_query($sql_4);
$row_4 = mysql_fetch_array($result_4);
$district_code = $row_4['DISTRICT_CODE'];
?>

หน้า localtion.php
<?php
  header("content-type: text/html; charset=utf-8");
  header ("Expires: Wed, 21 Aug 2013 13:13:13 GMT");
  header ("Last-Modified: " . gmdate("D, d M Y H:i:s") . " GMT");
  header ("Cache-Control: no-cache, must-revalidate");
  header ("Pragma: no-cache");

  include "config.php";
  conndb();

  $data = $_GET['data'];
  $val = $_GET['val'];


     if ($data=='province') { 
       echo "<select name='province' onChange="dochange('amphur', this.value)">";
       echo "<option value='0'>- เลือกจังหวัด -</option>n";
       $result=mysql_query("select * from province order by PROVINCE_NAME");
       while($row = mysql_fetch_array($result)){
          echo "<option value='$row[PROVINCE_ID]' >$row[PROVINCE_NAME]</option>" ;
       }
     } else if ($data=='amphur') {
       echo "<select name='amphur' onChange="dochange('district', this.value)">";
       echo "<option value='0'>- เลือกอำเภอ -</option>n";               
       $result=mysql_query("SELECT * FROM amphur WHERE PROVINCE_ID= '$val' ORDER BY AMPHUR_NAME");
       while($row = mysql_fetch_array($result)){
          echo "<option value="$row[AMPHUR_ID]" >$row[AMPHUR_NAME]</option> " ;
       }
     } else if ($data=='district') {
       echo "<select name='district'>n";
       echo "<option value='0'>- เลือกตำบล -</option>n";
       $result=mysql_query("SELECT * FROM district WHERE AMPHUR_ID= '$val' ORDER BY DISTRICT_NAME");
       while($row = mysql_fetch_array($result)){
          echo "<option value="$row[DISTRICT_ID]" >$row[DISTRICT_NAME]</option> n" ;
       }
     }else if ($data=='distric') {
       echo "<select name='distric'>n";
       echo "<option value='0'>- เลือกรหัสไปรษณีย์ -</option>n";
       $result=mysql_query("SELECT DISTRICT_CODE FROM district WHERE AMPHUR_ID= '$val' ORDER BY DISTRICT_NAME");
       while($row = mysql_fetch_array($result)){
          echo "<option value="$row[DISTRICT_ID]" >$row[DISTRICT_CODE]</option> n" ;
       }
     }
     echo "</select>n";

    echo mysql_error();
    closedb();
?>
Antinew007 49.49.251.xxx 06-11-2019 23:25:29

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
ต้องตรวจสอบการทำงานทั้งใน Ajax การส่งค่า และ รับค่า
ตรวจสอบการทำงานของคำสั่ง SQL ลองดูแนวทางจากลิ้งค์ด้านล่าง


บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง
การใช้งาน console log เพื่อ debug javascript ใน chrome firefox และ ieอ่าน 28,505
ทบทวนพื้นฐาน ajax ใน jquery การส่งค่าและแสดงข้อมูลเบื้องต้นอ่าน 29,833
แนวทางตรวจสอบ error การเชื่อมต่อ และการคิวรี่ข้อมูลจาก databaseอ่าน 43,840
ninenik 58.11.6.xxx 07-11-2019


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ