Code ใช้งาน Cookie จำค่า แบบ text และ checkbox ด้วย Javascrip ยังไงครับ?

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา Code ใช้งาน Cookie จำค่า แบบ text และ checkbox ด้วย Javascrip ยังไงครับ?

Code ใช้งาน Cookie จำค่า แบบ text และ checkbox ด้วย Javascrip ยังไงครับ?
อยากได้โค้ดที่จำค่าของ checkbox และ text ด้วย Javasrip ครับมีโค้ดด้านล่างครับ

ตัวอย่างคือ

**เงื่อนไขที่ 1 คือ เลือก A จะเลือก B ไม่ได้ เมื่อกด "เข้าสู่ระบบ" ให้จำค่า "ชื่อผู้ใช้" "รหัสผ่าน" และ "A" ด้วย 
เงื่อนไขที่ 2 คือ เลือก B จะเลือก A ไม่ได้ เมื่อกด "เข้าสู่ระบบ" ให้จำค่า "ชื่อผู้ใช้" "รหัสผ่าน" และ "B" ด้วย <script type="text/javascript">
function chk_form(){
    var j_keep_login=document.form1.keep_login;
    var i_username=document.form1.username.value;
    var i_password=document.form1.password.value;
    if(j_keep_login.checked==true){
        var days=10; // กำหนดจำนวนวันที่ต้องการให้จำค่า
        var date = new Date();
        date.setTime(date.getTime() (days*24*60*60*1000));
        var expires = "; expires="+date.toGMTString();
        document.cookie = "CK_username=" +i_username+ "; expires=" + expires + "; path=/";
        document.cookie = "CK_password=" +i_password+ "; expires=" + expires + "; path=/";
    }else{
        var expires="";
        document.cookie = "CK_username="+expires+";-1;path=/";
        document.cookie = "CK_password="+expires+";-1;path=/";      
    }
}
</script>
<form id="form1" name="form1" method="post" action=""  onsubmit="return chk_form()">
  ชื่อผู้ใช้  :
  <input name="username" type="text" id="username" value="<?=$_COOKIE['CK_username']?>" />
  <br />
  รห้สผ่าน  :
  <input name="password" type="password" id="password" value="<?=$_COOKIE['CK_password']?>" />
  <br />
  <input name="keep_login" type="checkbox" id="keep_login" value="1" <?=(isset($_COOKIE['CK_username']) && $_COOKIE['CK_username']!="")?"checked":""?> />
  จำ้ข้อมูลการล็อกอินไว้<br />
  <input type="submit" name="Submit" value="เข้าสู่ระบบ" />
</form>

อันนี้คือกระทู้โค้ดหลักครับ พยายามแปลงแล้ว แปลงไม่ได้ครับ
ใช้งาน cookie ในการจำค่าชื่อผู้ใฃ้และรหัสผ่าน ด้วย javascript และ php http://niik.in/190 
https://www.ninenik.com/content.php?arti_id=190 via @ninenik

รบกวนท่านผู้รู้ช่วยหน่อยนะครับcrying


Duker Stronger 124.120.119.xxx 19-11-2019 05:29:42

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
เปลี่ยน checkbox element เป็น radio element แล้วเพิ่มเข้าไปอีกตัว ใช้ชื้อเหมือนกัน แต่คนละ id และ value
 
 <br />
<input name="keep_login" type="radio" id="keep_login" value="1" />
 จำ้ข้อมูลการล็อกอินไว้<br />
<input name="keep_login" type="radio" id="keep_login2" value="2" />
 จำ้ข้อมูลการล็อกอินไว้2<br />
 
เพิ่ม cookie ที่เก็บค่าของ radio ที่คลิก
 
<script type="text/javascript">
function chk_form(){
  var j_keep_login=document.form1.keep_login;
	var j_keep_login_value = j_keep_login.value;
  var i_username=document.form1.username.value;
  var i_password=document.form1.password.value;
  if(j_keep_login.checked==true){
    var days=10; // กำหนดจำนวนวันที่ต้องการให้จำค่า
    var date = new Date();
    date.setTime(date.getTime() + (days*24*60*60*1000));
    var expires = "; expires="+date.toGMTString();
    document.cookie = "CK_username=" +i_username+ "; expires=" + expires + "; path=/";
    document.cookie = "CK_password=" +i_password+ "; expires=" + expires + "; path=/";
		document.cookie = "CK_keep_login=" +j_keep_login_value+ "; expires=" + expires + "; path=/";
  }else{
    var expires="; expires=Thu, 01 Jan 1970 00:00:01 GMT";
    document.cookie = "CK_username="+expires+";-1;path=/";
    document.cookie = "CK_password="+expires+";-1;path=/";   
		document.cookie = "CK_keep_login="+expires+";-1;path=/";   
  }
}
</script>
 
เพิ่มเงื่อนไขการตรวจสอบ สำหรับการกำหนดการ checked ให้กับ radio ที่เลือก

 <br />
<input name="keep_login" type="radio" id="keep_login" value="1" 
<?=(isset($_COOKIE['CK_username']) && $_COOKIE['CK_username']!="" && isset($_COOKIE['CK_keep_login']) && $_COOKIE['CK_keep_login']=="1")?"checked":""?> />
 จำ้ข้อมูลการล็อกอินไว้<br />
<input name="keep_login" type="radio" id="keep_login2" value="2" 
<?=(isset($_COOKIE['CK_username']) && $_COOKIE['CK_username']!="" && isset($_COOKIE['CK_keep_login']) && $_COOKIE['CK_keep_login']=="2")?"checked":""?> />
 จำ้ข้อมูลการล็อกอินไว้2<br />


บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง
ใช้งาน cookie ในการจำค่าชื่อผู้ใฃ้และรหัสผ่าน ด้วย javascript และ phpอ่าน 21,124
ninenik 171.97.98.xxx 19-11-2019


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ