รบกวนสอบถามการ SELECT ข้อมูลจากฐานข้อมูลครับ

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา รบกวนสอบถามการ SELECT ข้อมูลจากฐานข้อมูลครับ

รบกวนสอบถามการ SELECT ข้อมูลจากฐานข้อมูลครับ
ผมอยากทำหน้าตรวจสอบข้อมูลนักเรียน โดยค้นหาจากเลขประจำตัวประชาชน 
แล้วดึงข้อมูลของนักเรียน(ตามเลขประชาชนที่ใช้ค้นหา)ในฐานข้อมูล มาแสดง
ไม่ทราบว่าต้องแก้ไขตรงไหนครับ

-อันนี้ติดต่อฐานข้อมูล-
<?php
    //ตรวจสอบว่ามีการส่งค่าตัวแปร $_POST['value'] หรือไม่
	if(!isset($_POST['value'])){
		exit();
	}
	//ตั้งค่าการเชื่อมต่อฐานข้อมูล
	$database_host 			= 'localhost';
	$database_username 		= 'phrschoolc_rally';
	$database_password 		= 'Krubig5251';
	$database_name 			= 'phrschoolc_rally';


	$mysqli = new mysqli($database_host, $database_username, $database_password, $database_name);
//กำหนด charset ให้เป็น utf8 เพื่อรองรับภาษาไทย
	$mysqli->set_charset("utf8");

//กรณีมี Error เกิดขึ้น
	if ($mysqli->connect_error) {
		die('Error : ('. $mysqli->connect_errno .') '. $mysqli->connect_error);
	}
	
	//MySqli Select Query
	$value = '%'.$_POST['value'].'%';
	$results = $mysqli->prepare("SELECT `id_card` FROM `tb_student` WHERE `id_card` ");
	$results->bind_param("s",$value);
	$results->execute();
	$results->bind_result($id,$name);
	
	while($results->fetch()){
		echo"<tr>";
			echo "<td>"$id"</td>";
			echo "<td>"$name"</td";
		echo"</tr>";
	}
?>

 

 

-อันนี้หน้าที่ใช้แสดงผล-
 

<html lang="en">
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  
  <title>ทดสอบระบบ</title>
 
  <!-- Latest compiled and minified CSS -->
	<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/css/bootstrap.min.css">
 
	<!-- Optional theme -->
	<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/css/bootstrap-theme.min.css">
	
	<script src="http://code.jquery.com/jquery-1.10.2.js"></script>
	
	<!-- Latest compiled and minified JavaScript -->
	<script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/js/bootstrap.min.js"></script>
	<script>
		function search_user(value){
	
				$.ajax({
					type:"POST",
					url:"data.php",
					data:{value:value},
					success:function(data){
						$(".get_user").html(data);
					}
				});

			return false;
		}
	</script>
 </head>
 <body>
	<div class="container">
		<div class="row">
			<div class="col-md-12">
				<h4>ตัวอย่าง การเขียนโปรแกรม ค้นหารายชือ พนักงาน</h4>
				<input type="text" class="form-control" name="search_user" onkeyup="return search_user(this.value);">
				
				<table class="table ">
					<thead>
						<tr>
							<th width="10%">ID</th>
							<th width="90%">NAME</th>
						</tr>
					</thead>
					<tbody class="get_user">
						
					</tbody>
				</table>
			</div>
		</div>
	</div>
 
 </body>
</html>


 Wachara 124.120.218.xxx 27-01-2020 00:18:02

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
ninenik 223.24.153.xxx 27-01-2020


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ