พอมีวิธีใช้งาน Bot Crawl ที่ดึงข้อมูลจากเว็ปแล้วนำมาบันทึกไว้ไหมครับ

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา พอมีวิธีใช้งาน Bot Crawl ที่ดึงข้อมูลจากเว็ปแล้วนำมาบันทึกไว้ไหมครับ

พอมีวิธีใช้งาน Bot Crawl ที่ดึงข้อมูลจากเว็ปแล้วนำมาบันทึกไว้ไหมครับ
พอดีผมอยากทำ Bot Crawl ข้อมูลให้เก็บข้อมูลเว็ปนั้นๆ อาจจะมีการตั้งค่า BOT ให้เข้าสู่ระบบแล้วดึงข้อมูลหน้าที่ต้องการได้ พอจะมีแนวทางไหมครับ


Nutpongsakorn Suwannarong 193.37.32.xxx 24-02-2020 16:48:01

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
ลองดูตัว https://github.com/spatie/crawler เป็นแนวทาง 

<?php
require_once("../vendor/autoload.php");

use Spatie\Crawler\Crawler;
/*use Illuminate\Console\Command;*/

use \Spatie\Crawler\CrawlObserver;
use GuzzleHttp\Exception\RequestException;
use Psr\Http\Message\ResponseInterface;
use Psr\Http\Message\UriInterface;

class TitleLogger extends CrawlObserver{

  private $pages =[];


  public function crawled(
    UriInterface $url,
    ResponseInterface $response,
    ?UriInterface $foundOnUrl = null
  )
  {

    $path = $url->getPath();
    $doc = new DOMDocument();
    @$doc->loadHTML($response->getBody());
    $title = $doc->getElementsByTagName("title")[0]->nodeValue;

    $this->pages[] = [
      'path'=>urldecode($path),
      'title'=> urldecode($title)
    ];
  }

  public function crawlFailed(
    UriInterface $url,
    RequestException $requestException,
    ?UriInterface $foundOnUrl = null
  )
  {
    echo 'failed';
  }

  public function finishedCrawling()
  {
    echo 'crawled ' . count($this->pages) . ' urls' . PHP_EOL;
    foreach ($this->pages as $page){
      echo sprintf("Url path: %s Page title: %s%s", $page['path'], $page['title'], PHP_EOL);
    }
  }

}

Crawler::create()
		->setCrawlObserver(new TitleLogger())
		->setMaximumCrawlCount(2)
		->ignoreRobots() //github doesnt like scrapers...
		->startCrawling('https://github.com/spatie/crawler');
?>


ninenik 27.55.70.xxx 24-02-2020


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ