ประยุกต์ PHP ฟังก์ชั่น กับ Bootstrap 4 Pagination Component มี error ครับ ขอความช่วยเหลือหน่อยครับ

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา ประยุกต์ PHP ฟังก์ชั่น กับ Bootstrap 4 Pagination Component มี error ครับ ขอความช่วยเหลือหน่อยครับ

ประยุกต์ PHP ฟังก์ชั่น กับ Bootstrap 4 Pagination Component มี error ครับ ขอความช่วยเหลือหน่อยครับ

ลองนำมาใช้แล้วมี error ไม่แน่ใจว่าต้องแก้ยังไงครับ

Notice: Undefined variable: mysqli in C:xampphtdocsGS1Incomeindex2.php on line 109

Fatal error: Uncaught Error: Call to a member function query() on null in C:xampphtdocsGS1Incomeindex2.php:109 Stack trace: #0 {main} thrown in C:xampphtdocsGS1Incomeindex2.php on line 109
--------------------------------------------------------------------

<?php
require_once("db_connection.php");
require_once("pagination_function.php");
?>
<!doctype html>

<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
<title>Document</title>
<link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/bootstrap@4.1.0/dist/css/bootstrap.min.css" >
<style type="text/css">
html{
font-family:tahoma, Arial,"Times New Roman";
font-size:14px;
}
body{
font-family:tahoma, Arial,"Times New Roman";
font-size:14px;
}
.margin_top_5{
margin-top: 5px;
}
</style>
</head>
<body>

<br>
<br>
<div class="container">

<form name="form1" method="get" action="">
<div class="form-group row">
<label for="keyword" class="col-sm-4 col-form-label text-right">
<-- ค้นหาสมาชิกค้างชำระรายจังหวัด -->
</label>
<div class="col-sm-3">
<input type="text" class="form-control" name="keyword" id="keyword"
value="<?=(isset($_GET['keyword']))?$_GET['keyword']:""?>">
</div>
</div>
<div class="form-group row">
<div class="col-sm-4 offset-sm-4">
<button type="submit" class="btn btn-primary" name="btn_search" id="btn_search">ค้นหา</button>
&nbsp;&nbsp;
<a href="index2.php" class="btn btn-danger">ล้างค่า</a>
</div>
</div>
</form>

<div class="table-responsive-sm">
<table class="table table-bordered table-striped table-hover table-sm">
<thead >
<tr style="font-size:20px">
<th> <div align="center">รหัสสมาชิก</div></th>
<th> <div align="center">ชื่อบริษัท</div></th>
<th> <div align="center">ประเภทสมาชิก</div></th>
<th> <div align="center">จังหวัด</div></th>
<th> <div align="center">เบอร์โทร</div></th>
<th> <div align="center">Email</div></th>
<th> <div align="center">ปีที่ค้าง</div></th>
<th> <div align="center">จำนวนเงิน</div></th>
<th> <div align="center">หมายเหตุ</div></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<?php
$num = 0;
$sql = "
SELECT * FROM t_memberstatus WHERE 1
";

// เงื่อนไขสำหรับ input text
if(isset($_GET['keyword']) && $_GET['keyword']!=""){
// ต่อคำสั่ง sql
$sql.="AND Province LIKE '%".trim($_GET['keyword'])."%' ";
}

//////////////////// MORE QUERY
///มีปัญหาตรงนี้อ่ะครับ
$result=$mysqli->query($sql);
$total=$result->num_rows;
/////////
$e_page=10; // กำหนด จำนวนรายการที่แสดงในแต่ละหน้า
$step_num=0;
if(!isset($_GET['page']) || (isset($_GET['page']) && $_GET['page']==1)){
$_GET['page']=1;
$step_num=0;
$s_page = 0;
}else{
$s_page = $_GET['page']-1;
$step_num=$_GET['page']-1;
$s_page = $s_page*$e_page;
}
$sql.=" ORDER BY Member_Code LIMIT ".$s_page.",$e_page";
$result=$mysqli->query($sql);
if($result && $result->num_rows>0){ // คิวรี่ข้อมูลสำเร็จหรือไม่ และมีรายการข้อมูลหรือไม่
while($row = $result->fetch_assoc()){ // วนลูปแสดงรายการ
$num++;
?>
<tr>
<th class="text-center" scope="row"><?=($step_num*$e_page)+$num?></th>
<td class="text-left" ><?=$row['Member_Code']?></td>
<td class="text-left" ><?=$row['Member_Name']?></td>
<td class="text-left" ><?=$row['Member_Type_Name']?></td>
<td class="text-left" ><?=$row['Province']?></td>
<td class="text-left" ><?=$row['Tel']?></td>
<td class="text-left" ><?=$row['Email']?></td>
<td class="text-left" ><?=$row['Period']?></td>
<td class="text-left" ><?=number_format($row["Balances"]);?></td>
<td class="text-left" ><?=$row['MoreInfo']?></td>
<td class="text-left" ><a href='UserUpdateForm.php?Member_Code=<?=$row['Member_Code'];?>'>edit</a></td>
</tr>
<?php
}
}
?>
</tbody>
</table>

<?php
page_navi($total,(isset($_GET['page']))?$_GET['page']:1,$e_page,$_GET);
?>
</div>

<br>

<br>
</div>

<script src="https://unpkg.com/jquery@3.3.1/dist/jquery.min.js"></script>
<script src="https://unpkg.com/bootstrap@4.1.0/dist/js/bootstrap.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
$(function(){

});
</script>
</body>
</html>


Karanyapas Wongsricharoenchai 203.151.40.xxx 04-03-2020 15:20:18

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


  • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
  • เปลี่ยน


    ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
น่าจะเป็นที่ไฟล์กำหนดการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล db_connect.php ลองดูลิ้งค์การใช้งานนี้เป็นแนวทาง
ปรับให้เหมือนกับโค้ดตัวอย่าง หรือประยุกต์ให้สอดคล้อง 


บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง
ประยุกต์ PHP ฟังก์ชั่น กับ Bootstrap 4 Pagination Componentอ่าน 34,192
ninenik 124.120.117.xxx 04-03-2020


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ