ช่วยดูเกี่ยวกับ json_decode ให้หน่อยครับ พอนำมาเเปลงเป็น array กลับเเสดงข้อมูลไม่ถูกต้อง

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา ช่วยดูเกี่ยวกับ json_decode ให้หน่อยครับ พอนำมาเเปลงเป็น array กลับเเสดงข้อมูลไม่ถูกต้อง

ช่วยดูเกี่ยวกับ json_decode ให้หน่อยครับ พอนำมาเเปลงเป็น array กลับเเสดงข้อมูลไม่ถูกต้อง
ผมจะลองเขียนเว็ปเกี่ยวกับการตรวจสอบไวรัส covid19 โดยได้มีการดึง api จากเว็ปนึงมา เป็นแบบ json พอนำมาเเปลง เป็น array ด้วย json_decode เเต่พอทำการ echo เพื่อเเสดงข้อมูลของเเต่ละฟิว มันกลับดึงข้อมูลจากทุกฟิว ดึงมาเฉพาะข้อมูลตัวหน้า มาเเสดงรวมกัน ซึ่งไม่เเน่ใจว่า ผมเขียนอะไรผิดหรือเปล่า รบกวนแก้ไขให้หน่อยครับ

<?php
$curl = curl_init();

curl_setopt_array($curl, array(
  CURLOPT_URL => "https://coronavirus-monitor.p.rapidapi.com/coronavirus/worldstat.php",
  CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
  CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
  CURLOPT_ENCODING => "",
  CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
  CURLOPT_TIMEOUT => 30,
  CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
  CURLOPT_CUSTOMREQUEST => "GET",
  CURLOPT_HTTPHEADER => array(
    "x-rapidapi-host: coronavirus-monitor.p.rapidapi.com",
    "x-rapidapi-key: 2c0355e97emsh0da41a8dca40badp1fe9fdjsnf2510cc296b0"
  ),
));

$response = curl_exec($curl);
$err = curl_error($curl);

curl_close($curl);

if ($err) {
  echo "cURL Error #:" . $err;
} else {
  echo $response;
}

$html = json_decode($response,true);

?>


<div class="container">
  <div class="row">

    <div class="col-md-3">
      <ul class="social-icons">
        <?php
        foreach ($html AS $k => $v) {
          echo $v['total_cases'];
        }
        ?>

      </ul>	
    </div>	
  </div>
</div>
ส่วนนี้เป็น array ของข้อมูล
Array ( [total_cases] => 186,670 [total_deaths] => 7,468 [total_recovered] => 80,338 
[new_cases] => 4,230 [new_deaths] => 321 [statistic_taken_at] => 2020-03-17 11:40:03 )
ข้อมูลที่เเสดง  => 178432Antinew007 58.8.148.xxx 17-03-2020 18:46:08

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
ศึกษาการใช้งาน Array ใน PHP พื้้นฐานเพิ่มเติม

<?php
$curl = curl_init();
 
curl_setopt_array($curl, array(
  CURLOPT_URL => "https://coronavirus-monitor.p.rapidapi.com/coronavirus/worldstat.php",
  CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
  CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
  CURLOPT_ENCODING => "",
  CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
  CURLOPT_TIMEOUT => 30,
  CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
  CURLOPT_CUSTOMREQUEST => "GET",
  CURLOPT_HTTPHEADER => array(
    "x-rapidapi-host: coronavirus-monitor.p.rapidapi.com",
    "x-rapidapi-key: 2c0355e97emsh0da41a8dca40badp1fe9fdjsnf2510cc296b0"
  ),
));
 
$response = curl_exec($curl);
$err = curl_error($curl);
 
curl_close($curl);
 
if ($err) {
  echo "cURL Error #:" . $err;
} else {
  echo $response;
}
 
$html = json_decode($response,true);
echo "<pre>";
 print_r($html); // ดูโครงสร้าง array
 echo "</pre>";
?>
 
 
<div class="container">
  <div class="row">
 
    <div class="col-md-3">
      <ul class="social-icons">
        <?php
				// วนลูปแสดงข้อมูล array แสดง key และ value
        foreach ($html as $k => $v) {
					echo $k." - ".trim($v)."<br>";
        }
        ?>
 
      </ul> 
    </div>  
  </div>
</div>


ข้อมูล string หรือที่เรียกว่า JSON String data ที่ได้กลับมา
มีรูปแบบเป็น JSON object
 
{"total_cases":"188,383","total_deaths":"7,499","total_recovered":"80,848","new_cases":"5,940","new_deaths":"352","statistic_taken_at":"2020-03-17 13:34:04"}
 
หลังจากเราแปลงเป็น array ใน php ด้วย json_decode() พร้อมกับ parameter ตัวที่สองเป็น true
จะได้ตัวแปร array เช่นเรากำหดนเป็น $html ก็จะสามารถอ้างอิงตัวแปรจาก
 
Array
(
  [total_cases] => 188,383
  [total_deaths] => 7,499
  [total_recovered] => 80,848
  [new_cases] => 5,940
  [new_deaths] => 352
  [statistic_taken_at] => 2020-03-17 13:34:04
)
 
ก็จะได้เป็น
 
echo $html['total_cases']; // มีค่าเท่ากับ 188,383
 
สามารถนำไปใช้งานตามแต่ละ key ได้เลย
 
แต่ถ้าสมมติ เราได้ข้อมูล JSON String data มาในรูปแบบ Array Object เช่น
 
[{"total_cases":"188,383","total_deaths":"7,499","total_recovered":"80,848","new_cases":"5,940","new_deaths":"352","statistic_taken_at":"2020-03-17 13:34:04"},
{"total_cases":"188,383","total_deaths":"7,499","total_recovered":"80,848","new_cases":"5,940","new_deaths":"352","statistic_taken_at":"2020-03-17 13:34:04"}]
 
เราจะได้ array เป็นแบบ สองมิติ
 
Array
(
  [0] => Array
    (
      [total_cases] => 188,383
      [total_deaths] => 7,499
      [total_recovered] => 80,848
      [new_cases] => 5,940
      [new_deaths] => 352
      [statistic_taken_at] => 2020-03-17 13:34:04
    )

  [1] => Array
    (
      [total_cases] => 188,383
      [total_deaths] => 7,499
      [total_recovered] => 80,848
      [new_cases] => 5,940
      [new_deaths] => 352
      [statistic_taken_at] => 2020-03-17 13:34:04
    )

)
 
กรณีที่สองนี้ เราสามารถใช้คำสั่ง foreach() แทนได้
 


ninenik 27.55.90.xxx 17-03-2020


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ