มีวิธีทำอย่างไรครับ กรณีมีไฟล์วิดีโออยู่บน google drive จะนำไฟล์นั้นมาเล่นบนเว็บไซต์โดยให้มีโฆษณาเล่นก่อน

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา มีวิธีทำอย่างไรครับ กรณีมีไฟล์วิดีโออยู่บน google drive จะนำไฟล์นั้นมาเล่นบนเว็บไซต์โดยให้มีโฆษณาเล่นก่อน

มีวิธีทำอย่างไรครับ กรณีมีไฟล์วิดีโออยู่บน google drive จะนำไฟล์นั้นมาเล่นบนเว็บไซต์โดยให้มีโฆษณาเล่นก่อน
ผมได้แนบโค้ดวิดีโอ เป็นไฟล์ที่เก็บไว้บน google drive มาให้ด้วยครับ
<iframe src="https://drive.google.com/file/d/1--DQIYgW2nUGmeOlVOgw0dRAemNEvRnP/preview" width="640" height="480"></iframe>


Mario 119.76.29.xxx 15-07-2020 19:33:08

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
ประยุกต์จากที่เคยถามเล็กน้อย 
 
 
วาง iframe ของ video ใน google drive ไว้ถัดจาก video โฆษณา เมื่อเลนจบหรือข้าม
ก็แสดง video ใน iframe

<!doctype html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <title>Document</title>
  <link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/bootstrap@4.3.1/dist/css/bootstrap.min.css" >
</head>
<body>
 
<style type="text/css">
.my-video{
  position:absolute;
  left:0;top:0;
  z-index:100;  
}
.wrap-video{
  position:relative;
  display:inline-block;
}  
.skip-ads{
  position:absolute;
  left:250px;top:50px;
  display:none;
  z-index: 102;
  cursor:pointer;
  width: 150px;
}
.gd-video{
	visibility:hidden;
}
</style>
 
<div class="wrap-video">
  <div class="skip-ads btn btn-sm btn-dark">Skip in 3 seconds</div>
  <video class="my-video"
    data-video-ads="video/small.mp4"
    width="640" height="480" controls autoplay>
		Your browser does not support HTML5 video.
  </video>
  <iframe class="gd-video" 
  src="https://drive.google.com/file/d/1--DQIYgW2nUGmeOlVOgw0dRAemNEvRnP/preview" 
  width="640" height="480"></iframe> 
</div>
 
 
<script src="https://unpkg.com/jquery@3.3.1/dist/jquery.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
$(function(){
 
  var adsVideo = null; // สร้างตัวแปร เก็บสถานะ โฆษณา
  $(".my-video")[0].src = $(".my-video").data("video-ads"); // แสดงวิดีโอโฆษณา
  $(".my-video").on("play",function(e){
    console.log("play");
    if(!adsVideo){ // เมื่อกำลังจะแสดงโฆษณาครั้งแรก
      $(".skip-ads").show(); // :แสดงปุ่ม skip
    }
  });
  $(".my-video").on("ended",function(e){
    console.log("end");
    if(!adsVideo){ // เมื่อแสดงโฆษณาครั้งแรก จบแล้ว
      $(".my-video").fadeOut(); //
      $(".my-video").next("iframe").css("visibility","visible");
      $(this)[0].src = $(this).data("video"); // แสดง video จาก url 
      adsVideo = true; // มีการแสดงโฆษณาแล้ว
    }
  }); 
  // เมื่อคลิกปุ่ม skip ข้ามวิดีโอ
  $(".skip-ads").click(function(){    
    $(".my-video")[0].pause();
    $(".my-video").hide();
    $(".my-video").next("iframe").css("visibility","visible");
    adsVideo = true; // มีการแสดงโฆษณาแล้ว
    $(".skip-ads").hide(); // :ซ่อนปุ่ม skip
  }); 
  $(".my-video").on("timeupdate",function(e){
    if($(this)[0].currentTime>=3){
      console.log($(this)[0].currentTime); // ทดสอบแสดงเวลา
      $(".skip-ads").hide(); // :ซ่อนปุ่ม skip
    }else{
      var textSkip = "Skip in "+(3-$(this)[0].currentTime.toPrecision(1)).toPrecision(1)+ " seconds";
      $(".skip-ads").text(textSkip);     
    }
  });   
   
});
</script> 
 
</body>
</html>

ตัวอย่าง DEMO

ninenik 223.24.185.xxx 15-07-2020
 ความคิดเห็นที่ 2
ขอบคุณมากเลยครับ ถ้าสะดวกอยากให้ @line ผม @mario2415 ครับ จะได้คุยงานกันครับ


mario 119.76.29.xxx 16-07-2020 13:12


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ