ต้องการจัดตารางให้เรียงลำดับลงมาค่ะ

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา ต้องการจัดตารางให้เรียงลำดับลงมาค่ะ

ต้องการจัดตารางให้เรียงลำดับลงมาค่ะ
code แล้ว ข้อมูลในตาราง ที่อยู่ใน DB ไม่ลงมาต่อแถวล่าง แต่เรียงไปด้านข้างตามรูปแทนค่ะ ขอบคุณค่ะ
<div class="card-body">
                  <div class="table-responsive">
                    <table class="table table-bordered" id="dataTable" width="100%" cellspacing="0">

                    <?php

                      mysqli_close($conn);
                      $query = "SELECT * FROM module ORDER BY ModuleID asc" or die("Error:" . mysqli_error($conn)); 
                      $result = mysqli_query($conn, $query); 
                      

                      echo "<thead>
                        <tr>
                          <th>Module ID</th>
                          <th>Module Name</th>
                          <th>Write</th>
                          <th>ใช้งาน</th>
                        </tr>
                      </thead>";

                      $row = mysqli_fetch_array($result);
                      echo "<td>" .$row["ModuleID"] . "</td> "; 
                      echo "<td>" .$row["ModuleName"] . "</td> "; 
                      echo "<td>" .$row["ModuleName"] . "</td> "

                      /* echo "<thead>
                        <tr>
                          <th>Module ID</th>
                          <th>Module Name</th>
                          <th>Write</th>
                          <th>ใช้งาน</th>
                        </tr>
                      </thead>";
                      while() { 
                      echo "<td>" .$row["ModuleID"] . "</td> "; 
                      echo "<td>" .$row["ModuleName"] . "</td> "; 
                      echo "<td>" .$row["ModuleName"] . "</td> ";  
                      }*/
                    ?>
                    </table>
                  </div>                                   
                </div>
              </div>


Phatchara PHOSRI 203.130.153.xxx 24-11-2020 17:42:05

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
โครงสร้างคำสั่ง PHP เราสามารถแทรกไปส่วนไหนของ HTML ได้ ดังนั้น
ไม่จำเป็นต้องใช้คำสั่ง echo เพื่อสร้าง tag html สามารถเปิดปิดแท็ก PHP ครอบส่วน 
HTML ที่ต้องการแสดงได้ เช่น คำสั่งวนลูป while สมมติเราต้องการวนลูปแถวของตาราง หรือ tr 
รูปแบบ php 
 
while(){
 // เนื้อหาที่ต้องการวน
}
 
โครงสร้างตาราง
 
<table>
  <thead>
    <tr>
      <td></td>
      <td></td>
      <td></td>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <td></td>
      <td></td>
      <td></td>
    </tr>
  </tbody>
</table>
 
ก็จะได้เป็น
 
<table>
  <thead>
    <tr>
      <td></td>
      <td></td>
      <td></td>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
<?php while(){ ?>
    <tr>
      <td></td>
      <td></td>
      <td></td>
    </tr>
<?php } ?>
  </tbody>
</table>
 
ถ้าก่อนวนตาราง มีคำสั่ง php อื่นๆ เราสามารถแทรกไว้ก่อนส่วนไหนก็ได้ 
 
<table>
  <thead>
    <tr>
      <td></td>
      <td></td>
      <td></td>
    </tr>
  </thead>
<?php
$query = "SELECT * FROM module ORDER BY ModuleID asc"; 
$result = mysqli_query($conn, $query); 
?>
  <tbody>
<?php while(){ ?>
    <tr>
      <td></td>
      <td></td>
      <td></td>
    </tr>
<?php } ?>
  </tbody>
</table>
 
หรือจะเคาะบรรทัดแทรกในคำสั่ง PHP ก็ได้
 
<table>
  <thead>
    <tr>
      <td></td>
      <td></td>
      <td></td>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
<?php 
$query = "SELECT * FROM module ORDER BY ModuleID asc"; 
$result = mysqli_query($conn, $query); 
while(....){ 
?>
    <tr>
      <td><?= $row["ModuleID"] ?></td>
      <td><?= $row["ModuleName"] ?></td>
      <td><?= $row["ModuleName"] ?></td>
    </tr>
<?php } ?>
  </tbody>
</table>
 
โครงสร้าง HTML ถ้ารูปแบบไม่ถูกต้อง การจัดเรียง ก็จะผิดเพื้้ยน เช่น แต่ละแถวของตาราง 
ต้องเปิด และปิด ด้วย <tr> และ </tr> ตามลำดับ  ถ้าหากมีปิด หรือเปิดไม่ถูกต้อง เช่น
 
<tr>
  <td></td>
  <td></td>
<tr>
  <td></td>
  <td></td>
</tr> 
 
จะเห็นว่าลืมปิด </tr> ในแถวแรก ตารางก็จะแสดงเพื้ยน
 
ส่วนการใช้งานคำสั่ง sql ใน php ก็ยังมีรูปแบบที่ผิด ลองศึกษาเพิ่มเติมตามลิ้งค์นี้ดู http://niik.in/que_2398_5642


บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง
แนวทางตรวจสอบ error การเชื่อมต่อ และการคิวรี่ข้อมูลจาก databaseอ่าน 43,455
การใช้งาน MySQL ในรูปแบบ Prepared Statement เบื้องต้นอ่าน 20,708
แนะนำการใช้งาน ADOdb PHP Database Abstraction Layerอ่าน 5,655
ninenik 49.237.17.xxx 24-11-2020


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ