ต้องการดึงข้อมูลตั้งแต่แถวที่ 3 จนถึงแถวสุดท้ายแล้วแบ่งหน้า

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา ต้องการดึงข้อมูลตั้งแต่แถวที่ 3 จนถึงแถวสุดท้ายแล้วแบ่งหน้า

ต้องการดึงข้อมูลตั้งแต่แถวที่ 3 จนถึงแถวสุดท้ายแล้วแบ่งหน้า

คือ ต้องการดึงข้อมูลตั้งแต่แถวที่ 3 เป็นต้นไปออกมาแสดงแล้วแบ่งหน้า แต่โค้ดที่เขียนไว้คือมันไม่แบ่งหน้าอ่ะค่ะ ไม่ทราบว่าต้องแก้ไขยังไงดี รบกวนช่วยดูให้หน่อยนะคะ

	<?
	$sql="select * from tbl_shopguide";
	$query=mysql_query($sql);
	$num=mysql_num_rows($query);
	
	$sql_limit="select * from tbl_shopguide order by shop_id DESC limit 3,$num";
	$query_limit=mysql_query($sql_limit);
	while($result_limit=mysql_fetch_array($query_limit)){
	$shop_id=$result_limit[shop_id];
	
	$q ="select * from tbl_shopguide where shop_id='$shop_id'";
	$qr = mysql_query($q);
	$total=mysql_num_rows($qr); 
	
	$e_page=2; // กำหนด จำนวนรายการที่แสดงในแต่ละหน้า 
	
	if(!isset($_GET['s_page'])){  
	$_GET['s_page']=0;  
	}else{  
		$chk_page=$_GET['s_page'];   
		$_GET['s_page']=$_GET['s_page']*$e_page;  
	}  
	$q.=" LIMIT ".$_GET['s_page'].",$e_page";
	$qr=mysql_query($q);

	if(mysql_num_rows($qr)>=1){  
	$plus_p=($chk_page*$e_page)+mysql_num_rows($qr);  
	}else{  
		$plus_p=($chk_page*$e_page);    
	}  
	$total_p=ceil($total/$e_page);  
	$before_p=($chk_page*$e_page)+1; 

	while($result_min=mysql_fetch_array($qr)){
	$i++;
		if($i%2==0){
		$bg = "#f0f0f0";
		}
		else{
		$bg = "#FFFFFF";
		}
	?>
<div class="left" style="background:<?=$bg?>; width:986px;">
<span class="old_magz_img left"><a href="shopguide.php?shop_id=<?=$result_min[shop_id]?>" target="<?=$result_min[shop_id]?>" title="<?="ร้าน ".$result_min[shop_name]?>"><img src="picture/shopguide/img_thumb/<?=$result_min[shop_imgthumb]?>" alt="<?="ร้าน ".$result_min[shop_name]?>" class="border_white"/></a></span>
<span class="old_magz_width left">
	<a href="shopguide.php?shop_id=<?=$result_min[shop_id]?>" target="<?=$result_min[shop_id]?>"><?="ร้าน ".$result_min[shop_name]?></a><br /><br />
	<p class="news_topic"><?=$result_min[shop_address]?></p>
</span>
</div>
<? 
}
} 
if($total>0){ ?>
<div class="browse_page">
 <?php  
 // เรียกใช้งานฟังก์ชั่น สำหรับแสดงการแบ่งหน้า  
 page_navigator($before_p,$plus_p,$total,$total_p,$chk_page);  
 ?> 
</div>
<?php 
} ?>

 Atomy 58.8.151.xxx 15-11-2010 10:41:05

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1

 ลองเอาโค้ดไปแกะดู 

	<?
	$sql_limit="select * from tbl_shopguide order by shop_id DESC limit 0,3 ";
	$query_limit=mysql_query($sql_limit);
	$not_useID="";
	while($result_limit=mysql_fetch_array($query_limit)){
		$not_useID.=$result_limit[shop_id].",";
	}
	$not_useID=substr($not_useID,0,-1);
	?>
  <?php
	$q ="select * from tbl_shopguide where shop_id NOT IN($not_useID) '";
	$qr = mysql_query($q);
	$total=mysql_num_rows($qr); 
	
	$e_page=2; // กำหนด จำนวนรายการที่แสดงในแต่ละหน้า 
	
	if(!isset($_GET['s_page'])){  
	$_GET['s_page']=0;  
	}else{  
		$chk_page=$_GET['s_page'];   
		$_GET['s_page']=$_GET['s_page']*$e_page;  
	}  
	$q.=" LIMIT ".$_GET['s_page'].",$e_page";
	$qr=mysql_query($q);

	if(mysql_num_rows($qr)>=1){  
	$plus_p=($chk_page*$e_page)+mysql_num_rows($qr);  
	}else{  
		$plus_p=($chk_page*$e_page);    
	}  
	$total_p=ceil($total/$e_page);  
	$before_p=($chk_page*$e_page)+1; 

	while($result_min=mysql_fetch_array($qr)){
	$i++;
		if($i%2==0){
		$bg = "#f0f0f0";
		}
		else{
		$bg = "#FFFFFF";
		}
	?>
<div class="left" style="background:<?=$bg?>; width:986px;">
<span class="old_magz_img left"><a href="shopguide.php?shop_id=<?=$result_min[shop_id]?>" target="<?=$result_min[shop_id]?>" title="<?="ร้าน ".$result_min[shop_name]?>"><img src="picture/shopguide/img_thumb/<?=$result_min[shop_imgthumb]?>" alt="<?="ร้าน ".$result_min[shop_name]?>" class="border_white"/></a></span>
<span class="old_magz_width left">
	<a href="shopguide.php?shop_id=<?=$result_min[shop_id]?>" target="<?=$result_min[shop_id]?>"><?="ร้าน ".$result_min[shop_name]?></a><br /><br />
	<p class="news_topic"><?=$result_min[shop_address]?></p>
</span>
</div>
<? 
}
if($total>0){ ?>
<div class="browse_page">
 <?php  
 // เรียกใช้งานฟังก์ชั่น สำหรับแสดงการแบ่งหน้า  
 page_navigator($before_p,$plus_p,$total,$total_p,$chk_page);  
 ?> 
</div>
<?php 
} ?>

เกือบเหมือนเดิม ดันแปลงเล็กน้อยNinenik 183.89.193.xxx 15-11-2010


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ