สอบถามเกี่ยวกับการสร้าง ID ลงฐานข้อมูล

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา สอบถามเกี่ยวกับการสร้าง ID ลงฐานข้อมูล

สอบถามเกี่ยวกับการสร้าง ID ลงฐานข้อมูล

ในรูปแบบของ codeigniter เขียนในรูปแบบไหนครับ

 

$Y=date("Y")+543;
$Y=substr($Y,2,2);
 
$strSQL = "select  right(orderID,4)+1 as newcode from order_list where substring(orderID,1,2)='$Y' order by orderID DESC"; 
$result = mysql_db_query($objDB, $strSQL);  
$nrow=mysql_num_rows($result);
  if($nrow==0){
     $orderID=$Y."0001";
  }else{
     $arr=mysql_fetch_array($result);
     $orderID=$Y.sprintf("d",$arr[newcode]);
  } 

 


ิbondsanti 171.4.247.xxx 04-01-2021 17:46:43

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
ninenik 27.55.86.xxx 05-01-2021
 ความคิดเห็นที่ 2

ขอบคุณที่ส่งแนวทางให้ครับ

สามารถทำได้ดังนี้ครับ

$Y=date("Y")+543;
$cutYear=substr($Y,2,2);

// echo $cutYear;
// echo '<br>';

$Query= $this->db->query("SELECT mat_req_id from tbl_material_req");
$nrow=$Query->num_rows();

//print_r($nrow);

 if($nrow==0){
   $code=$cutYear."0001";
 }else{
  $Query2= $this->db->query("SELECT right(mat_req_id,4)+1 as newcode from tbl_material_req where substr(mat_req_id,1,2)='$cutYear' order by mat_req_id DESC Limit 1");


  foreach ($Query2->result_array() as $rs){
   //$code=$rs['mat_req_id'];
   $code=$cutYear.sprintf("d",$rs['newcode']);
  } }

ิbondsanti 171.4.247.xxx 05-01-2021 11:06


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ