จะทำยังไงให้เวลากรอกเลขแล้ว มันคำนวณออกมาเลยไม่ต้องกด submit ครับ

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา จะทำยังไงให้เวลากรอกเลขแล้ว มันคำนวณออกมาเลยไม่ต้องกด submit ครับ

จะทำยังไงให้เวลากรอกเลขแล้ว มันคำนวณออกมาเลยไม่ต้องกด submit ครับ
<html>
 <head>
 <title>Add Remove Select Box Fields Dynamically using jQuery Ajax in PHP</title>
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.1.0/jquery.min.js"></script>
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.6/css/bootstrap.min.css" />
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/js/bootstrap.min.js"></script>
 </head>
 <body>
 <br />
 <div class="container">
  <h3 align="center">Add Remove Select Box Fields Dynamically using jQuery Ajax in PHP</h3>
  <br />
  <h4 align="center">Enter Item Details</h4>
  <br />
  <form method="post" id="insert_form">
  <div class="table-repsonsive">
   <span id="error"></span>
   <table class="table table-bordered" id="item_table">
   <tr>
    <th>Enter Item Name</th>
    <th>Enter Quantity</th>
	  <th>Quantity</th>
    <th>Select Unit</th>
    <th><button type="button" name="add" class="btn btn-success btn-sm add"><span class="glyphicon glyphicon-plus"></span></button></th>
   </tr>
   </table>
   <div align="center">
   <input type="submit" name="submit" class="btn btn-info" value="Insert" />
   </div>
  </div>
  </form>
 </div>
 </body>
</html>

<script>
$(document).ready(function(){
 
 $(document).on('click', '.add', function(){
 var html = '';
 html += '<tr>';
 html += '<td><input type="text" name="item_name[]" class="form-control item_name" /></td>';
 html += '<td><input type="text" name="item_quantity[]" class="form-control item_quantity" /></td>';
 html += '<td><input type="text" name="i_quantity[]" class="form-control item_quantity" value="<echo " /></td>';
 html += '<td><select name="item_unit[]" class="form-control item_unit"><option value="">Select Unit</option><?php echo fill_unit_select_box($connect); ?></select></td>';
 html += '<td><button type="button" name="remove" class="btn btn-danger btn-sm remove"><span class="glyphicon glyphicon-minus"></span></button></td></tr>';
 $('#item_table').append(html);
 });
 
 $(document).on('click', '.remove', function(){
 $(this).closest('tr').remove();
 });
 
 $('#insert_form').on('submit', function(event){
 event.preventDefault();
 var error = '';
 $('.item_name').each(function(){
  var count = 1;
  if($(this).val() == '')
  {
  error += "<p>Enter Item Name at "+count+" Row</p>";
  return false;
  }
  count = count + 1;
 });
 
 $('.item_quantity').each(function(){
  var count = 1;
  if($(this).val() == '')
  {
  error += "<p>Enter Item Quantity at "+count+" Row</p>";
  return false;
  }
  count = count + 1;
 });
 
 $('.item_unit').each(function(){
  var count = 1;
  if($(this).val() == '')
  {
  error += "<p>Select Unit at "+count+" Row</p>";
  return false;
  }
  count = count + 1;
 });
 var form_data = $(this).serialize();
 if(error == '')
 {
  $.ajax({
  url:"insert.php",
  method:"POST",
  data:form_data,
  success:function(data)
  {
   if(data == 'ok')
   {
   $('#item_table').find("tr:gt(0)").remove();
   $('#error').html('<div class="alert alert-success">Item Details Saved</div>');
   }
  }
  });
 }
 else
 {
  $('#error').html('<div class="alert alert-danger">'+error+'</div>');
 }
 });
 
});
</script> 

ผมอยากให้เวลากรอกเลขแล้วมันแสดงผล ใน name="i_quantity[]"   เพื่อรอบึนทึกเข้า database ผมต้องเขียนแบบไหนครับYuuttakarn Insorn 115.31.175.xxx 05-03-2021 10:55:05

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
ดูเนื้อหานี้เป็นแนวทาง


บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง
ประยุกต์รวมข้อมูลแถวในตาราง ด้วย jquery ร่วมกับ data attributeอ่าน 10,189
Ninenik 124.122.198.xxx 05-03-2021


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ