อยากให้มีการเพิ่มรายการตามที่ต้องการ

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา อยากให้มีการเพิ่มรายการตามที่ต้องการ

อยากให้มีการเพิ่มรายการตามที่ต้องการ
<form id="frm" action="receive_detail/receive_detail_form_add_db.php" method="POST" class="form-horizontal">
<div class="col-md-3 col-12">
<td>
<label>วันที่ทำรายการ</label>
<input type="date" class="form-control" name="date" >
</td>
</div><br>
<div class="row">
<div class="col-md-3 col-12">
  <label>ชื่อผู้รับสินค้า</label>
  <select class="form-control select2" style="width: 100%;"name="user_id">
<?php
$sql2 = "SELECT * FROM user";
$result2 = $con->query($sql2);
while($row2 = $result2->fetch_assoc()) {
?>
<option value="<?=$row2 ["ID"]?>"> <?=$row2 ["m_name"]?></option>
<?php } 
?>
  </select>
</div>
 
<div class="col-md-3 col-12">
  <label>ชื่อร้านค้า</label>
  <select class="form-control select2" style="width: 100%;" name="partner_id">
<?php
$sql2 = "SELECT * FROM partner";
$result2 = $con->query($sql2);
while($row2 = $result2->fetch_assoc()) {
?>
<option value="<?=$row2 ["partner_id"]?>"> <?=$row2 ["partner_name"]?></option>
<?php } 
?>
  </select>
</div>
</div><br><br>
<table id="tbl" name="tbl" border=1 class="table table-bordered table-striped">
<tr>
<td width="10%" >ประเภท</td>
<td width="10%" >สินค้า</td>
<td width="10%" >จำนวนสินค้า</td>
</tr>
<tr>
<td>
<select action="product_id" class="form-control select2" id="type_id" style="width: 100%;" name="type_id">
<?php $sql2 = "SELECT * FROM type";
$result2 = $con->query($sql2);
while($row2 = $result2->fetch_assoc()){?>
<option value="<?=$row2 ["type_id"]?>"><?=$row2 ["type_name"]?></option><?php }?>
</select>
</td>
<td>
<select class="form-control select2" id="product_id" style="width: 100%;" name="product_id">
<?php $sql2 = "SELECT * FROM product";
$result2 = $con->query($sql2);
while($row2 = $result2->fetch_assoc()){?>
<option value="<?=$row2 ["product_id"]?>"><?=$row2 ["product_name"]?></option><?php }?>
</select>
</td>
<td>
<input type="text" class="form-control" name="receive_amount">
</td>
</tr>
</table>
<div class="form-group">
<button type="submit" class="btn btn-warning float-right" name="reg_user">ยืนยัน</button>
</div><br><br>
</form>


Gg1612707611 49.230.158.xxx 09-04-2021 19:45:37

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


  • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
  • เปลี่ยน


    ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ