ผมยังใช้ลิสต์บ็อกซ์อันนี้ แต่ติดตรงพอค้นหาแล้วไม่แสดงค่าที่ค้นหาไว้ หาที่ผิดไม่เจอ

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา ผมยังใช้ลิสต์บ็อกซ์อันนี้ แต่ติดตรงพอค้นหาแล้วไม่แสดงค่าที่ค้นหาไว้ หาที่ผิดไม่เจอ

ผมยังใช้ลิสต์บ็อกซ์อันนี้ แต่ติดตรงพอค้นหาแล้วไม่แสดงค่าที่ค้นหาไว้ หาที่ผิดไม่เจอ
$data = $_GET['data'];
$val   = $_GET['val'];
  if ($data=='doctype_use') { 
  $selected1=($val==1)?'selected':'' ; 
  $selected2=($val==2)?'selected':'' ;   
              echo "สำหรับ<select class='form-control' name='doctype_use' onChange="dochange('doctype_id', this.value)">";
              echo "<option value='' selected>- เลือก -</option>n";
                   echo "<option value='1'". $selected1."'>สำหรับประชาชน</option>" ;
   echo "<option value='2'". $selected2."'>สำหรับเจ้าหน้าที่</option>" ;           
         }else if ($data=='doctype_id') { 
              echo "ประเภท<select class='form-control' name='doctype_id' onChange="dochange('typesub_id', this.value)">";
              echo "<option value=''>- เลือก -</option>n";
   $sql="SELECT doctype_id, doctype_name FROM document_type WHERE doctype_use='$val' ORDER BY doctype_id ASC";
  $result=dbQuery($sql);
              while($row = dbFetchObject($result)){
  $selected=($val==$row->doctype_id)? ' selected':''; 
                   echo "<option value='$row->doctype_id' $selected>$row->doctype_name</option>" ;
              }
        }else if ($data=='typesub_id') {
              echo "ประเภท<select class='form-control' name='typesub_id' onChange="dochange('minor_id', this.value)">";
              echo "<option value=''>- เลือก -</option>n";                             
              $sql="SELECT typesub_id, typesub_name FROM document_typesub WHERE doctype_id='".$val."' ORDER BY typesub_id ASC";
   $result=dbQuery($sql);
              while($row = dbFetchObject($result)){
  $selected=($val==$row->typesub_id)?' selected':''; 
                   echo "<option value="$row->typesub_id" $selected>$row->typesub_name</option> " ;
              }
         } else if ($data=='minor_id') {
             echo "ประเภท<select class='form-control' name='minor_id'>n";
            echo "<option value=''>- เลือก -</option>n";
   $sql="SELECT minor_id, minor_name FROM document_typesub_minor WHERE typesub_id='".$val."' ORDER BY minor_id ASC";
   $result=dbQuery($sql);
              while($row = dbFetchObject($result)){
  $selected=($val==$row->minor_id)?' selected':''; 
               echo "<option value="$row->minor_id" $selected>$row->minor_name</option> n" ;
              }
           }
         echo "</select>n";


Gg1621148516 171.6.224.xxx 30-06-2021 08:22:27

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


  • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
  • เปลี่ยน


    ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
ดูเนื้อหานี้เป็นแนวทาง


บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง
แนวทางตรวจสอบ error การเชื่อมต่อ และการคิวรี่ข้อมูลจาก databaseอ่าน 43,466
ninenik 27.55.79.xxx 30-06-2021






เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ