ปรึกษาเรื่องการ update ข้อมูล แจ้งเตือน undefined index update_id ซึ่ง update_id เรียกใช้งานถูกครับ

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา ปรึกษาเรื่องการ update ข้อมูล แจ้งเตือน undefined index update_id ซึ่ง update_id เรียกใช้งานถูกครับ

ปรึกษาเรื่องการ update ข้อมูล แจ้งเตือน undefined index update_id ซึ่ง update_id เรียกใช้งานถูกครับ
สิ่งที่เจอคือ
1. update ข้อมูลผ่าน แต่ข้อมูลไม่ถูก update ครับ
2. หลังแจ้ง update ข้อมูลเรียบร้อย จะขึ้น แจ้งเตือน undefined index update_id ตามมาครับ

ภาพที่1

form-edit.php

 <form action="edit.php" method="POST">
                <div class="card-body">
                  <div class="row">
                    <div class="col-md-6 px-1 px-md-5">

                      <div class="form-group">
                        <label for="computername">Computer Name</label>
                        <input type="text" class="form-control" name="txt_Computername" id="computername" value="<?php echo $Computername; ?>" required>
                      </div>
                      <div class="form-group">
                        <label for="username">Username</label>
                        <input type="text" class="form-control" name="txt_Username" id="username" value="<?php echo $Username; ?>" required>
                      </div>
                      <div class="form-group">
                        <label for="manufacturer">Manufacturer</label>
                        <input type="text" class="form-control" name="txt_Manufacturer" id="manufacturer" value="<?php echo $Manufacturer; ?>" required>
                      </div>
                      <div class="form-group">
                        <label for="model">Model</label>
                        <input type="text" class="form-control" name="txt_Model" id="Model" value="<?php echo $Model; ?>" required>
                      </div>

                    </div>

                    <div class="col-md-6 px-1 px-md-5">
                      <div class="form-group">
                        <label for="serialnumber">Serial Number</label>
                        <input type="text" class="form-control" name="txt_SN" id="serialnumber" value="<?php echo $SN; ?>" required>
                      </div>

                      <div class="form-group">
                        <label for="cpu">CPU</label>
                        <input type="text" class="form-control" name="txt_CPU" id="cpu" value="<?php echo $CPU; ?>" required> 
                       </div>

                      <div class="form-group">
                        <label for="os">OS</label>
                        <input type="text" class="form-control" name="txt_OS" id="os" value="<?php echo $OS; ?>" required> 
                      </div>

                    </div>
                  </div>  
                </div>
                 <div class="card-footer">
                 <!--  <input type="hidden" name="update_id" value="<?php echo row["Id"]; ?>">
                  <input type="hidden" name="update_id" value="<?php echo $Id; ?>"> -->
                  <button type="submit" name="btn_update" class="btn btn-primary btn-block mx-auto w-50" value="update">บันทึกข้อมูล</button>
                  </div>
              </form>

edit.php
<?php
require_once('../../../database/connection.php');

  $up = $_REQUEST['update_id'];

  if (isset($_REQUEST['update_id'])){

    $sql = "SELECT * FROM masterpc WHERE Id = $up; ";
    $result= $conn->query($sql);
    while ($row = $result->fetch_array(MYSQLI_ASSOC)){

      $Computername = $row["Computername"];
      $Username = $row["Username"];
      $Manufacturer = $row["Manufacturer"];
      $Model = $row["Model"];
      $SN = $row["SN"];
      $CPU = $row["CPU"];
      $OS = $row["OS"];

    }    
  }


if (isset($_REQUEST['btn_update'])) {


  $Computername_up = $_REQUEST['txt_Computername'];
  $Username_up = $_REQUEST['txt_Username'];
  $Manufacturer_up = $_REQUEST['txt_Manufacturer'];
  $Model_up = $_REQUEST['txt_Model'];
  $SN_up = $_REQUEST['txt_SN'];
  $CPU_up = $_REQUEST['txt_CPU'];
  $OS_up = $_REQUEST['txt_OS'];

  $sqli = "UPDATE masterpc SET Computername='$Computername_up',Username='$Username_up',Manufacturer='$Manufacturer_up',Model='$Model_up',SN='$SN_up',CPU='$CPU_up',OS='$OS_up' WHERE Id = '$up'";
  
    if (mysqli_query($conn, $sqli)) {    
     echo "<script>alert('แก้ไขข้อมูลสำเร็จ...'); window.location ='index.php';</script>";
      
    } else {
      echo "Error: " . $sqli . "<br>" . mysqli_error($conn);
    }

    mysqli_close($conn);
  }

?>
Tor Channels 103.120.112.xxx 26-10-2021 10:51:59

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
ให้ตีความหมายคำว่า อัพเดทผ่าน กับคิวรี่ผ่าน จะคนละส่วนกัน
การคิวรี่ผ่าน หมายถึงเราให้ทำคำสั่ง sql แล้ว คำสั่ง sql นั้นไม่มี error ก็จะเกิดการคิวรี่ผ่าน
แต่ปรากฏว่าคำสั่งไม่ได้ทำงานอย่างถูกต้อง เช่น อัพเดทข้อมูลแต่เงื่อนไขผิด เช่นไปอัพเดทผิดฟิลด์
หรือ เงื่อนไขใน where ไม่มีเข้าเงื่อนไข อาจจะมีข้อมูลไม่ตรง แบบนี้เป็นต้น   ลองตรวจสอบ
โดยใช้ affected_rows เพิ่มเติม เพื่อเช็คว่ามีแถวที่อัพเดทหรือไม่ จะเป็นยืนยันการอัพเดทจริง ดูเพิ่มเติม
ที่ลิ้งค์ http://niik.in/que_2398_5642
ส่วน Notice การแจ้งเตือน เป็นการแจ้งว่า เรามีการเรียกใช้งาน key ของ array ที่ไม่มีการกำหนดค่า เช่น
array[2] = 'test'  แต่เราเรียกใช้งานเป็น array[3] ตัว key ของ array ผิดหรือไม่มีค่าจึงขึ้้นแจ้งเตือน
ลองดูแนวทางการตรวจสอบเพิ่มเติมตามลิ้งค์ด้านล่าง


บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง
แนวทางตรวจสอบ error การเชื่อมต่อ และการคิวรี่ข้อมูลจาก databaseอ่าน 43,594
ninenik 27.55.69.xxx 26-10-2021
 ความคิดเห็นที่ 2
update close case


Tor Channels 103.120.112.xxx 05-11-2021 16:50


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ