จะ echo รูปภาพของ users ที่มีการ login เข้ามาได้อย่างไรครับ

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา จะ echo รูปภาพของ users ที่มีการ login เข้ามาได้อย่างไรครับ

จะ echo รูปภาพของ users ที่มีการ login เข้ามาได้อย่างไรครับ
การสมัครสมาชิก ผมเก็บรูปของผู้สมัครด้วยครับ โดยรูปจากเก็บที่ folder images โดยรูปจากรันเป็นชื่อ new name เป็นตัวเลขครับ
-
หน้า login มีการเก็บ session username และอื่นๆที่ต้องการใช้งานครับ

รูป1 ตอนนี้ใช้ src ธรรมดา ดึงมาครับ เมื่อ login เข้ามาจะได้รูปเดิม อยากวิธีการ echo รูปของ user คนนั้นๆครับ


รูป2


code login

<?php
  
  require_once('database/connection.php'); /

  if (isset($_POST['submit'])) { 
    $username = $conn->real_escape_string($_POST['username']);
    $password = $conn->real_escape_string($_POST['password']);
    date_default_timezone_set('Asia/Bangkok');
    $Newtime = date('Y-m-d H:i:s');
    $Newtime1 = date('Y-m-d H:i:s');

    $sql = "SELECT * FROM `user` WHERE `username` = '".$username."'";
    $result = $conn->query($sql);
    $row = $result->fetch_assoc();
   
    if(!empty($row)){
      if(password_verify($password, $row['password'])){
        $update = "UPDATE `user` SET updated_at = '$Newtime', updated_dt = '$Newtime1'
         WHERE `username` = '$username'";
        $runupdate = $conn->query($update);
       
        $_SESSION['id'] = $row['id'];
        $_SESSION['firstname'] = $row['firstname'];
        $_SESSION['lastname'] = $row['lastname'];
        $_SESSION['username'] = $row['username'];
        $_SESSION['password'] = $row['password'];
        $_SESSION['created_at'] = $row['created_at'];
        $_SESSION['updated_at'] = $Newtime;
        $_SESSION['updated_dt'] = $Newtime1;
        $_SESSION['userlevel'] = $row['userlevel'];

      
         if ($_SESSION['userlevel'] == 'admin') {
          echo "<script>alert('เข้าสู่ระบบสำเร็จ...'); window.location ='../cmssystem/pages/admin/dashboard/';</script>";
        }
  
        if ($_SESSION['userlevel'] == 'member') {
          echo "<script>alert('เข้าสู่ระบบสำเร็จ...'); window.location ='../cmssystem/pages/users/dashboard/';</script>";  
        }
     
      } else {
        echo '<script> alert("username หรือ password ไม่ถูกต้อง") </script>';
        header('Refresh:0; url=index.php');
      }
    }else{
    
      echo '<script> alert("ไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้โปรดกรอกข้อมูลใหม่อีกครั้ง")</script>';
      header("Refresh:0");
    } 
  }
?>

code sidebar
 //1636133254.png ไฟล์รูปจะตรงกับ รูปที่1 ด้านบนครับ
<div class="image">
        <img src="../../../pages/images/1636133254.png" class="img-circle elevation-2" alt="User Image">
      </div>
      <div class="info">
        <a href="../manager/" class="d-block">ยินดีต้อนรับคุณ: <?php echo $_SESSION['username'];?> </a>
      </div>
Tor Channels 103.120.112.xxx 08-11-2021 11:45:31

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
ทำแบบเดียวกับ session ของ username เก็บชื่อไฟล์รูปไว้ใน session แล้วเอาไป แสดงใน src

<img src="../../../pages/images/<?php echo $_SESSION['userimage'];?>" class="img-circle elevation-2" alt="User Image">


ninenik 27.55.83.xxx 08-11-2021
 ความคิดเห็นที่ 2
ขอบคุณครับ ได้แล้วครับ


Tor Channels 103.120.112.xxx 08-11-2021 20:48


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ