สอบถามเกี่ยวกับการนำค่า total มาคำนวณกับค่าที่อยู่ใน loop หน่อยครับ

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา สอบถามเกี่ยวกับการนำค่า total มาคำนวณกับค่าที่อยู่ใน loop หน่อยครับ

สอบถามเกี่ยวกับการนำค่า total มาคำนวณกับค่าที่อยู่ใน loop หน่อยครับ
ตอนนี้ผมติดปัญหาการนำค่า sum จากตัวเเปร $total มาคำนวณเพื่อหาค่า เเล้วนำไปเก็บในตัวเเปร $market ซึ่งถ้าตาม code ที่เขียนไว้ มันจะดึงค่าจาก total1 มาบวกกัน ตามตำอย่าง เเละจะได้ค่าสุดท้ายที่เป็น total เเต่ตอนนี้ผมติดปัญหาตรงที่ พออยู่ใน loop มันจะไม่รู้ว่าดึกค่าไหนไปคำนวณครับ ซึ่งค่าที่ต้องการคือ ค่าสุดท้าย 23939  
<?php
$sql = mysql_query("SELECT A, YEAR FROM `mt_data` WHERE $sqlm2 AND A != 'TOTAL' AND ( YEAR = '" . $year . "' OR YEAR = '" . $year2 . "' ) AND `cate_type` = '" . $cate . "' GROUP BY A ORDER BY YEAR DESC , id ASC");
while ($r = mysql_fetch_assoc($sql)) {
  $sql2 = mysql_query("select (select sum(B) from mt_data where A='" . $r['A'] . "' AND A != 'TOTAL' AND cate_type = '" . $cate . "' AND YEAR = '" . $year . "' AND $sqlm2) AS total1,(select sum(B) from mt_data where A='" . $r['A'] . "' AND A != 'TOTAL' AND cate_type = '" . $cate . "' AND YEAR = '" . $year2 . "' AND $sqlm2) AS total2");
  $num = mysql_num_rows($sql);
  if ($num > 0) {
    while ($rr = mysql_fetch_assoc($sql2)) {
      $total = $total + $rr["total1"];
      $total2 = $total2 + $rr["total2"];
      $market = ($rr['total1'] * 100) / $total;
      $totalcunits = $totalcunits + $cunits;
      $totalchange = $totalchange + $change;
      ?>
      <tr>
        <td class="pds-15"><a href="<?php echo _path('search', $r['A']) . '/' . $showyear . '/' . $r['month']; ?>" title="<?php echo $r['A']; ?>" title="<?php echo $r['A']; ?>"><?php echo $r['A']; ?></a></td>
        <td class="pds-15"><?php echo number_format($rr['total1']); ?></td>
        <td class="pds-15"><?php echo number_format($rr['total2']); ?></td>
        <td class="pds-15"><?php echo number_format($market, 1); ?></td>
      </tr>
      <?php
    }
  } else {
    ?>
    <tr>
      <td colspan="6" class="pds-15 text-main">ไม่พบ</td>
    </tr>
    <?php
  }
}
?>
<tr>
  <td class="pds-15">TOTAL</td>
  <td class="pds-15"><?php echo number_format($total); ?></td>
  <td class="pds-15"><?php echo number_format($total2); ?></td>
</tr>


Antinew007 61.91.168.xxx 15-06-2022 14:30:55

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
ลองดูตัวอย่างนี้ พิจารณาเปรียบเทียบ แล้วแก้ไข หรือปรับความเข้าใจดู

<?php
$arr = [1,2,3,4,5,6];
$arr2 = [2,4,6,8,10,12];
$total = 0;
$total2 = 0;
foreach($arr as $k=>$v){
	$total = $total + $v;
	$total2 = $total2 + $arr2[$k];
	$market = ($v * 100) / $total;	
	print($v);
	print("\r\n");	
	print($arr2[$k]);
	print("\r\n");	
	print($market);
	print("\r\n");	
	print("----");	
	print("\r\n");	
}
print("\r\n");
print($total);
print("\r\n");
print($total2);
?>


ninenik 27.55.64.xxx 16-06-2022


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ