สอบถามเรื่อง Select element ครับ

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา สอบถามเรื่อง Select element ครับ

สอบถามเรื่อง Select element ครับ
<select name="testselect" id="testselect">
<option value="1"> บวก 1 ปี</option>
<option value="2">บวก 2 ปี</option>
<option value="3">บวก 3 ปี </option>

<div class="md-form form-group">
<input type="date" name="start_date" id="start_date" class="form-control" required style="text-align:center;" data-date-format='dd/mm/yyyy' autocomplete="off">
<label for="start_date">วันที่คิดค่าเสื่อม</label>
</div>

<div class="md-form form-group">
<input type="date" name="end_date" id="end_date" class="form-control" required style="text-align:center;" data-date-format='dd/mm/yyyy' autocomplete="off">
<label for="start_date">วันที่สิ้นสุดคิดค่าเสื่อม</label>
</div>

อยากให้มัน คำนวณหาวันที่ สิ้นสุดคิดค่าเสื่อมครับ

 

เช่น วันที่คิดเสื่อม 2020/8/9
เลือก Select บวก 3 ปี
จะได้วันที่ สิ้นสุดค่า เสื่อม 2023/08/09
ครับิbondsanti 203.172.69.xxx 09-08-2022 15:21:14

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
ดูเนื้อหานี้เป็นแนวทาง

>>>  อัพเดท >>> 09-08-2022
------------------------------------------
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width">
 <title>JS Bin</title>
</head>
<body>

 <select name="testselect" id="testselect">
<option value="1"> บวก 1 ปี</option>
<option value="2">บวก 2 ปี</option>
<option value="3">บวก 3 ปี </option>
 </select>
 
<div class="md-form form-group">
<input type="date" name="start_date" id="start_date" 
    onchange="date_add(this.value,'-','ymd','end_date',null,null,1)"
    class="form-control" required style="text-align:center;" data-date-format='dd/mm/yyyy' autocomplete="off">
<label for="start_date">วันที่คิดค่าเสื่อม</label>
</div>
 
<div class="md-form form-group">
<input type="date" name="end_date" id="end_date" class="form-control" required style="text-align:center;" data-date-format='dd/mm/yyyy' autocomplete="off">
<label for="start_date">วันที่สิ้นสุดคิดค่าเสื่อม</label>
</div>
 
<script type="text/javascript">
var date_add = function(date1,separate,format,targetObj,
addDate,addMonth,addYear
){
  var addYear = document.getElementById("testselect").value*1;
  separate = typeof separate !== 'undefined' ? separate : '-';
  format = typeof format !== 'undefined' ? format : 'dmy';
  targetObj = typeof targetObj !== 'undefined' ? targetObj : null;
  addDate = typeof addDate !== 'undefined' ? addDate : null;
  addMonth = typeof addMonth !== 'undefined' ? addMonth : null;
  addYear = typeof addYear !== 'undefined' ? addYear : null;
  var s_date=date1;
  var arr_s_date = s_date.split(separate);
  var new_s_date = arr_s_date[format.indexOf('m')]
  +'/'+arr_s_date[format.indexOf('d')]
  +'/'+arr_s_date[format.indexOf('y')];
  var e_date = new Date(new_s_date);
  if(addDate){
    e_date.setDate(e_date.getDate() + addDate);
  }
  if(addMonth){
    e_date.setMonth(e_date.getMonth() + addMonth);
  }
  if(addYear){
    e_date.setFullYear(e_date.getFullYear() + addYear);
  }    
  function pad(s) { return (s < 10) ? '0' + s : s; }
  var new_t_date = [];
  new_t_date[0]=(format.charAt(0)=='d')?pad(e_date.getDate()):
  (format.charAt(0)=='m')?pad(e_date.getMonth()+1):e_date.getFullYear();
  new_t_date[1]=(format.charAt(1)=='d')?pad(e_date.getDate()):
  (format.charAt(1)=='m')?pad(e_date.getMonth()+1):e_date.getFullYear();
  new_t_date[2]=(format.charAt(2)=='d')?pad(e_date.getDate()):
  (format.charAt(2)=='m')?pad(e_date.getMonth()+1):e_date.getFullYear();
  var returnValue=[new_t_date[0],new_t_date[1],new_t_date[2]].join(separate);  
  if(targetObj){
    document.getElementById(targetObj).value = returnValue;
  }else{
    return returnValue;
  }
  return [new_t_date[0],new_t_date[1],new_t_date[2]].join(separate);       
} 
</script>  
</body>
</html>

ตัวอย่าง DEMO

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง
สร้างฟังก์ชั่น javascript บวกวัน เดือน หรือปี อย่างง่ายอ่าน 12,536
ninenik 27.55.68.xxx 09-08-2022


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ