สอบถามเกี่ยวกับวิธีเขียน upload file ไปยัง domain อื่นหน่อยครับ

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา สอบถามเกี่ยวกับวิธีเขียน upload file ไปยัง domain อื่นหน่อยครับ

สอบถามเกี่ยวกับวิธีเขียน upload file ไปยัง domain อื่นหน่อยครับ
ผมต้องต้องการจะอัพโหลดไฟล์รูปภาพจาก domain หลัก ไปเก็บไว้ที่ domain สำรองอีกที่นึง ต้องปรับเเก้ไข code อย่างไรครับ domain อยู่กันคนละ server
if (empty($_FILES['image']['name']) || !isset($_FILES['image']['error'])) {
  $_FILES['image']['error'] = 4;
}

if ($_POST && $_FILES) {
  $phpFileUploadErrors = array(
    0 => 'There is no error, the file uploaded with success',
    1 => 'The uploaded file exceeds the upload_max_filesize directive in php.ini',
    2 => 'The uploaded file exceeds the MAX_FILE_SIZE directive that was specified in the HTML form',
    3 => 'The uploaded file was only partially uploaded',
    4 => 'No file was uploaded',
    6 => 'Missing a temporary folder',
    7 => 'Failed to write file to disk.',
    8 => 'A PHP extension stopped the file upload.',
  );
  $uploadFolder = __DIR__ . DIRECTORY_SEPARATOR . 'uploaded';
  $allowedMimeTypes = ['image/jpeg', 'image/png', 'image/gif'];

  if (isset($_FILES['image']['error']) && $_FILES['image']['error'] !== UPLOAD_ERR_OK) {
    $output['error'] = true;
    $output['message'] = $phpFileUploadErrors[$_FILES['image']['error']];
  } else {
    if (!is_dir($uploadFolder)) {
      $oldumask = umask(0);
      mkdir($uploadFolder, 0777);
      umask($oldumask);
      unset($oldumask);
    }

    $moveToFileName = $uploadFolder . DIRECTORY_SEPARATOR . $_FILES['image']['name'];
    if (move_uploaded_file($_FILES['image']['tmp_name'], $moveToFileName)) {
      $Finfo = new finfo();
      $output['uploadedMimeType'] = $Finfo->file($moveToFileName, FILEINFO_MIME_TYPE);
      unset($Finfo);
      if (in_array(strtolower($output['uploadedMimeType']), $allowedMimeTypes)) {
        http_response_code(201);
        $output['uploadSuccess'] = true;
        $output['message'] = 'Uploaded completed.';
      } else {
        http_response_code(400);
        $output['uploadSuccess'] = false;
        $output['error'] = true;
        $output['message'] = 'You have uploaded disallowed file types.';

        @unlink($moveToFileName);
      }
    } else {
      $output['error'] = true;
      $output['message'] = 'Unable to move uploaded file.';
    }

    unset($moveToFileName);
  }

  unset($uploadFolder);


Antinew007 171.6.24.xxx 17-09-2023 00:31:14

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
ดูเนื้อหานี้เป็นแนวทาง


บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง
ประยุกต์ สร้าง FTP Function สำหรับการจัดการไฟล์ผ่าน FTP Protocalอ่าน 9,888
ninenik 223.24.153.xxx 18-09-2023


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ