ช่วยหน่อยครับ ผมอยากทราบวิธีการเช็คไฟล์วีดีโอหน่อยครับ

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา ช่วยหน่อยครับ ผมอยากทราบวิธีการเช็คไฟล์วีดีโอหน่อยครับ

ช่วยหน่อยครับ ผมอยากทราบวิธีการเช็คไฟล์วีดีโอหน่อยครับ
ผมต้องการจะตรวจสอบไฟล์วีดีโอที่ user มีการอัพโหลดเข้ามา เเละได้มีการเลือกประเภทของวีดีโอนั้นไว้ ว่าวีดีโอที่อัพโหลด ตรงกับประเภทที่เลือกหรือไม่ สามารถตรวจสอบได้ไหมครับ หรือควรจะตรวจสอบยังอย่างไร


Antinew007 61.91.168.xxx 20-06-2024 18:46:49

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
<?php
// Check if the form is submitted
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST') {
  // Check if the file is uploaded
  if (isset($_FILES['video']) && $_FILES['video']['error'] == 0) {
    // Allowed video mime types
    $allowedMimeTypes = [
      'video/mp4',
      'video/x-msvideo', // .avi
      'video/quicktime', // .mov
      'video/x-ms-wmv', // .wmv
      'video/x-flv',   // .flv
      'video/webm',   // .webm
    ];

    // Get the file's mime type
    $fileMimeType = mime_content_type($_FILES['video']['tmp_name']);

    // Validate the mime type
    if (in_array($fileMimeType, $allowedMimeTypes)) {
      echo "File is a valid video type: " . $fileMimeType;
      // Proceed with further processing (e.g., move the uploaded file)
    } else {
      echo "Invalid video file type.";
    }
  } else {
    echo "Error in file upload.";
  }
}
?>

<!-- HTML Form for video upload -->
<form action="" method="post" enctype="multipart/form-data">
  <input type="file" name="video">
  <input type="submit" value="Upload Video">
</form>


ninenik 1.46.79.xxx 28-06-2024


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ