ส่งค่า url ไปกับ $GET ต้องทำอย่างไร

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา ส่งค่า url ไปกับ $GET ต้องทำอย่างไร

ส่งค่า url ไปกับ $GET ต้องทำอย่างไร

มีหน้า index.php เป็นหน้าหลักในการดึงหน้าอื่นๆ มาแสดง
ีurl จะเป็นทำนองนี้ index.php?mod=1,2,3 ไปเรื่อยๆ
ที่นี้ใน page1.php,page2.php,page3.php จะมีฟอร์มกรอกข้อมูลค้นหา

ฟอร์มกรอกข้อมูลค้นหา
Code

<form name="frmSearch" method="get" action="<?=$_SERVER['SCRIPT_NAME'];?>">
<div align="right">
<input name="txtKeyword" type="text" id="txtKeyword" value="<?=$_GET["txtKeyword"];?>" style=" border: 1px solid #006;background: #E4E4E4;height:13;font-size:8pt; " value="ชื่อเพลง,นักร้อง,คำอธิบาย" OnClick="if(this.value=='ชื่อเพลง,นักร้อง,คำอธิบาย'){this.value='';}" onBlur="if(this.value==''){this.value='ชื่อเพลง,นักร้อง,คำอธิบาย';}">
<input type="submit" value="search" style=" border: 1px solid #006;background: #E4E4E4;height:13;font-size:8pt">
</div>
</form>

แสดงข้อมูลที่ค้นหาภายในหน้าเีดียวกันกับฟอร์มค้นหา
Code
?>
</table>
<br>
จำนวน <?= $Num_Rows;?> รายการ (<?=$Num_Pages;?>) หน้า :
<?
if($Prev_Page)
{
echo " <a href='$_SERVER[SCRIPT_NAME]?Page=$Prev_Page&txtKeyword=$_GET[txtKeyword]'> ก่อนหน้า</a> ";
}

for($i=1; $i<=$Num_Pages; $i++){
if($i != $Page)
{
echo "[ <a href='$_SERVER[SCRIPT_NAME]?Page=$i&txtKeyword=$_GET[txtKeyword]'>$i</a> ]";
}
else
{
echo "<b> $i </b>";
}
}
if($Page!=$Num_Pages)
{
echo " <a href ='$_SERVER[SCRIPT_NAME]?Page=$Next_Page&txtKeyword=$_GET[txtKeyword]'>ถัดไป »</a> ";
}

mysql_close();

}
?>
<?}?>


จะส่งค่าให้ url แสดงทำนองนี้ต้องส่ง ค่าตัวแปรไปกับ GET อย่างไร
index.php?mod=1&txtKeyword=คำค้นหา
index.php?mod=2&txtKeyword=คำค้นหา
index.php?mod=3&txtKeyword=คำค้นหาLinphoo 121.245.16.xxx 18-02-2011 17:53:46

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


  • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
  • เปลี่ยน


    ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1

$_SERVER["HTTP_referer"] ใช้ตัวนี้ดีกว่าครับจากนั้นค่อยแยก keywordMikeyx 203.148.221.xxx 19-02-2011 11:40


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ