PHP Ionic Angular HTML5 AJAX Javascript CSS MySQL jQuery Forum


export phpmyadmin ไม่ได้ และ list jump menu

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา export phpmyadmin ไม่ได้ และ list jump menu

export phpmyadmin ไม่ได้ และ list jump menu

พอกดส่งออกแล้วก็เป็นหน้าว่าง ตามรูปครับ

และเรื่อง list jump menu ครับ

สามารถทำให้มันถามยืนยัน ก่อนที่จะส่งค่าออกไป แบบใช่สคลิป onClick="return confirm('') ได้มั้ยครับ

ขอบคุณครับโดย:  Manchan IP: 58.8.70.xxx วันที่: 22-02-2011 เวลา: 15:15:33

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


  • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ


  • ( หรือ สามารถทำการ สมัครสมาชิก และล็อกอิน ด้วย ปุ่ม Log in with Facebook ด้านล่าง )
 ความคิดเห็นที่ 1

 ส่งออกข้อมูลจากฐานข้อมูลมีปัญหา อาจเป็นกับ phpmyadmin มีปัญหา

หรือตารางในฐานข้อมูลมีปัญหา ลองลงโปรแกรมใหม่ดู
 
ส่วนถามยืนยัน ก่อนที่จะส่งค่า ลองดูตัวอย่างพร้อมโค้ดต่อไปนี้
 
<select name="data1" id="data1"  onfocus="chk_select1(this)" onchange="chk_select2(this)">
<option value="1">1</option>
<option value="2">2</option>
<option value="3">3</option>
</select>
<script type="text/javascript">
var temp_val; // ตัวแปรสำหรับเก็บค่าเก่า สำหรับกรณียกเลิก
var selIdx; // ตัวแปรสำหรับเก็บค่ารายการเลือกเก่า สำหรับกรณียกเลิก
function chk_select1(obj){ // เก็บค่าข้อมูลเมื่อคลิก
	temp_val=obj.value;	 // เก็บค่าข้อมูลเมื่อคลิก
	selIdx = obj.selectedIndex; //  เก็บค่าข้อมูลเมื่อคลิก	 
}
function chk_select2(obj){ // ตรวจสอบเมื่อเลือกเปลี่ยนแปลงรายการ
	if(confirm("Are you sure?")){
		//  กำหนดคำสั่งตามต้องการถ้าเลือก Yes
	}else{
		// คืนค่าตัวเลือกเดิม เมื่อไม่ยืนยันการเปลี่ยนแปลง
		obj.options[selIdx].selected=true; 
	}
}
</script>
 
ตัวอย่าง

 

 โดย:  Ninenik IP: 183.89.188.xxx วันที่: 22-02-2011