รบกวนด้วยครับดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลมาแสดงใน google map ครับ

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา รบกวนด้วยครับดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลมาแสดงใน google map ครับ

รบกวนด้วยครับดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลมาแสดงใน google map ครับ

นำไปใช้แล้ว จอขาวครับ

mapmap.php

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"  
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 
<title>Google Map API 3 - 01</title> 
<style type="text/css"> 
html { height: 100% } 
body {  
  height:100%; 
  margin:0;padding:0; 
  font-family:tahoma, "Microsoft Sans Serif", sans-serif, Verdana; 
  font-size:12px; 
} 
/* css กำหนดความกว้าง ความสูงของแผนที่ */ 
#map_canvas {  
  width:550px; 
  height:400px; 
  margin:auto; 
  margin-top:100px; 
} 
</style> 
 
 
</head> 
 
<body> 
 <div id="map_canvas"></div> 
  
<script type="text/javascript" src="js/jquery-1.4.2.min.js"></script> 
<script type="text/javascript"> 
var map; // กำหนดตัวแปร map ไว้ด้านนอกฟังก์ชัน เพื่อให้สามารถเรียกใช้งาน จากส่วนอื่นได้ 
var my_Marker; // กำหนดตัวแปรสำหรับเก็บตัว marker 
var infowindow; // กำหนดตัวแปรสำหรับเก็บตัว popup แสดงรายละเอียดสถานที่ 
var GGM; // กำหนดตัวแปร GGM ไว้เก็บ google.maps Object จะได้เรียกใช้งานได้ง่ายขึ้น 
function initialize() { // ฟังก์ชันแสดงแผนที่ 
  GGM=new Object(google.maps); // เก็บตัวแปร google.maps Object ไว้ในตัวแปร GGM 
  // กำหนดจุดเริ่มต้นของแผนที่ 
  var my_Latlng = new GGM.LatLng(13.761728449950002,100.6527900695800); 
  var my_mapTypeId=GGM.MapTypeId.ROADMAP; // กำหนดรูปแบบแผนที่ที่แสดง 
  // กำหนด DOM object ที่จะเอาแผนที่ไปแสดง ที่นี้คือ div id=map_canvas 
  var my_DivObj=$("#map_canvas")[0];  
  // กำหนด Option ของแผนที่ 
  var myOptions = { 
    zoom: 13, // กำหนดขนาดการ zoom 
    center: my_Latlng , // กำหนดจุดกึ่งกลาง 
    mapTypeId:my_mapTypeId // กำหนดรูปแบบแผนที่ 
  }; 
  map = new GGM.Map(my_DivObj,myOptions);// สร้างแผนที่และเก็บตัวแปรไว้ในชื่อ map 
   
  my_Marker = new GGM.Marker({ // สร้างตัว marker 
    position: my_Latlng, // กำหนดไว้ที่เดียวกับจุดกึ่งกลาง 
    map: map, // กำหนดว่า marker นี้ใช้กับแผนที่ชื่อ instance ว่า map 
//   draggable:true, // กำหนดให้สามารถลากตัว marker นี้ได้ 
    title:"คลิกเพื่อดูรายละเอียดของสถานที่!" // แสดง title เมื่อเอาเมาส์มาอยู่เหนือ 
  }); 
 
  infowindow = new GGM.InfoWindow({ 
    content:$.ajax({ 
      url:'placeDetail.php',//ใช้ ajax ใน jQuery ดึงข้อมูลจากไฟล์ placeDetail.php มาแสดง 
      async:false 
    }).responseText 
  }); 
   
  // กำหนด event ให้กับตัว marker เมื่อคลิกที่ตัว marker ให้แสดง infowindows 
  GGM.event.addListener(my_Marker, 'click', function() { 
    infowindow.open(map,my_Marker); // ให้แสดง infowindows รายละเอียดสถานที่ ทุกครั้งที่โหลดแผนที่แล้ว  
 
  });    
 
 
  // กำหนด event ให้กับตัวแผนที่ เมื่อส่วนของแผนที่ทำการโหลดเรียบร้อยแล้ว 
  GGM.event.addListener(map, 'tilesloaded', function() { 
    infowindow.open(map,my_Marker); // ให้แสดง infowindows รายละเอียดสถานที่ ทุกครั้งที่โหลดแผนที่แล้ว  
 
  }); 
 
 
 
} 
$(function(){ 
  // โหลด สคริป google map api เมื่อเว็บโหลดเรียบร้อยแล้ว 
  // ค่าตัวแปร ที่ส่งไปในไฟล์ google map api 
  // v=3.2&sensor=false&language=th&callback=initialize 
  // v เวอร์ชัน่ 3.2 
  // sensor กำหนดให้สามารถแสดงตำแหน่งที่เปิดแผนที่อยู่ได้ เหมาะสำหรับมือถือ ปกติใช้ false 
  // language ภาษา th ,en เป็นต้น 
  // callback ให้เรียกใช้ฟังก์ชันแสดง แผนที่ initialize 
  $("<script/>", { 
   "type": "text/javascript", 
   src: "http://maps.google.com/maps/api/js?v=3.2&sensor=false&language=th&callback=initialize" 
  }).appendTo("body");   
}); 
</script>  
</body> 
</html> 


placeDetail.php
<?php 
header("Content-type:text/html; charset=tis-620");     
header("Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate");     
header("Cache-Control: post-check=0, pre-check=0", false);     
?> 
<?php
include"connect.php";
$id_prd=108;

$sql="select * from tb_product where id_prd='$id_prd' ";
	$result=mysql_db_query($db_Name,$sql);
	$rs=mysql_fetch_array($result);
		$id_prd=$rs[id_prd];
		$code=sprintf("%05d",$id_prd);
		$name_prd=$rs[name_prd];
		$detail_prd=$rs[detail_prd];
		$ref_id_type=$rs[ref_id_type];
		$ref_id_type_lease=$rs[ref_id_type_lease];
		$price_prd=$rs[price_prd];
		$photo_prd=$rs[photo_prd];
		$address_prd=$rs[address_prd];
		$tel_prd=$rs[tel_prd];		

$sql2="select name_type from tb_type where id_type='$ref_id_type' ";
		$result2=mysql_db_query($db_Name,$sql2);
		$rs2=mysql_fetch_array($result2);

		$name_type=$rs2[name_type];
		
		$sql3="select name_type_lease from tb_type_lease where id_type_lease='$ref_id_type_lease' ";
		$result3=mysql_db_query($db_Name,$sql3);
		$rs3=mysql_fetch_array($result3);

		$name_type_lease=$rs3[name_type_lease];

?>
  </p>
   <div align="center">
    <table width="745" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
     <tr>
      <td width="37%" rowspan="5"><img src="photo/<?=$photo_prd?>" width="400" height="334"></td>
       <td colspan="2" bgcolor="#99CCFF"><div align="center" class="style2">
        <div align="left" class="style4">
         <div align="center">ประเภทหอพัก </div>
        </div>
       </div>      <div align="left" class="style2">
        <div align="center">
         <?=$name_type?>
        </div>
       </div>
        <div align="center" class="style2">
         <div align="left" class="style4">
          <div align="center">ประเภทการเช่า</div>
         </div>
        </div>      
        <div align="center"><span class="style2">
         <?=$name_type_lease?>
         </span>        </div>
        <div align="center" class="style3">
         <div align="left" class="style7">
          <div align="center">ชื่อหอพัก</div>
         </div>
        </div>      <div align="left" class="style2">
         <div align="center">
          <?=$name_prd?>
         </div>
        </div>
        <div align="center" class="style3">
         <div align="left" class="style7">
          <div align="center">ราคา </div>
         </div>
        </div>      <div align="left" class="style2">
         <div align="center">
          <?=$price_prd?>
         </div>
        </div>
        <div align="center" class="style3">
         <div align="left" class="style7">
          <div align="center">รายละเอียด </div>
         </div>
        </div>      <div align="left" class="style2">
         <div align="center">
          <?=$detail_prd?>
         </div>
        </div>
        <div align="center" class="style3">
         <div align="left" class="style7">
          <div align="center">ที่อยู่หอพัก</div>
         </div>
        </div>      <div align="left" class="style2">
         <div align="center">
          <?=$address_prd?>
         </div>
        </div>
        <div align="center" class="style3">
         <p align="center" class="style7">หมายเลขโทรศัพท์</p>
        </div>      <div align="left" class="style2">
         
         <div align="center">
          <?=$tel_prd?>
          </p>
         </div>
        </div>
 <tr> 
  <td>&nbsp;</td> 
  <td><a href="http://www.thetalentjungle.com/hospitality_blog/media/1/20080216-w-hotel-residences-doha.jpg" 
   target="_blank">ลิ้งค์อ่านเพิ่ม</a></td> 
 </tr> 
</table>

 Buraratn 182.52.77.xxx 21-06-2011 13:43:44

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ