รบกวนเรื่องโค้ด login หน่อยครับ PHP/Jscrip

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา รบกวนเรื่องโค้ด login หน่อยครับ PHP/Jscrip

รบกวนเรื่องโค้ด login หน่อยครับ PHP/Jscrip

คือผมเพิ่งเริ่มเขียนโค้ดครับหลังจากจบมาไม่ได้จับมาเลย 2 ปี 
พอที่จะอ่านโค้ดออกอยู่บ้างครับ พอดีผมเขียนโค้ด login
แล้วอาการเหมือนกับมันไม่ส่งค่าไปหน้าตรวจสอบการล็อกอินได้อะครับ

โค้ด   login.php
 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>
	<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
  <link href='css/login.css' rel='StyleSheet' type='text/css' media='screen' />
  
  <title>Login Page</title>
  <script src="js/prototype.js" language="javascript" type="text/javascript"></script>
  <script language="javascript">
	var HttPRequest = false;
		
	function login(){
		//-----------------ใช้ช่วยในการนำผลลัพธ์มาแสดงผลบนหน้าจอ โดยไม่จำเป็นต้อง refresh หน้าจอใหม่ทั้งหมด
		HttPRequest = false;
		if (window.XMLHttpRequest) { // Mozilla, Safari,...
			HttPRequest = new XMLHttpRequest();
				if (HttPRequest.overrideMimeType) {
				HttPRequest.overrideMimeType('text/html');
				}
		} 
		else if (window.ActiveXObject) { // IE
				try {
					HttPRequest = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP");
					} 
				catch (e) {
					try {
						HttPRequest = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
						} 
					catch (e) {}
				}
		} 
		if (!HttPRequest) {
			alert('Cannot create XMLHTTP instance');
			return false;
		}
		
		 //--------------------------ตรวจสอบ user / pass
		 if(document.getElementById('username').value.length==0)
		{	alert("คุณยังไม่ได้กรอกชื่อ User"); }
			else if(document.getElementById('password').value.length==0)
			{ alert("คุณยังไม่ได้กรอกรหัส Passward"); }
				else
				{ 			
						var url = 'include/checkuser.php';
						var pmeters =	"username=" + encodeURI( document.getElementById("username").value) +
												"&password=" + encodeURI( document.getElementById("password").value ) +
												"&check=" + encodeURI( document.getElementById("check").value );

						HttPRequest.open('POST',url,true);
						HttPRequest.send(pmeters);
						HttPRequest.onreadystatechange = function()	{
								if(HttPRequest.readyState == 3) // Loading Request
									{
										document.getElementById("mySpan").innerHTML = "Now is Loading...";
									}
								if(HttPRequest.readyState == 4) // Return Request
									{
											if(HttPRequest.responseText == 'Y'){
													window.location = 'reservation.php';
											}
											else	{
													document.getElementById("mySpan").innerHTML = HttPRequest.responseText;
											}
									}
						}
						
				}
	}
	</script>
</head>

<body>

<form id="login_form" >
<fieldset>

<legend>Log in</legend>

    <label for="user">User :</label>
    <input type="text" id="username" name="username"/>
    <div class="clear"></div>

    <label for="password">Password :</label>
    <input type="password" id="password" name="password"/>
    <div class="clear"></div>

    <label for="remember_me" style="padding: 0;">Remember me?</label>
    <input type="checkbox" id="check" name="check" value="on" style="position: relative; top: 5px; margin: 0; "/>
    <div class="clear"></div>

		<br/>
    
    <input type="submit" id="submit" name="submit" class="button" style="margin: -20px 0 0 287px;" value="Log in" onclick="JavaScript:login();"/>
    
		<!-- ข้อความเตือน login ผิด --> 
		<div style="color:#F00" id="msg">
        <span id="mySpan"> </span> 
		</div>
   
</fieldset>
</form>

</body>

</html>


อันนี้ไฟล์ checkuser.php

 

<?
		header("Content-type: text/html; charset=UTF-8");
?>
<? session_start(); ?>
<? 
	$hostname = "localhost";
	$username = "root";//ชื่อล็อกอิน ฐานข้อมูล
	$password = "ds1414";// รหัสผ่าน ฐานข้อมูล
	$dbname = "dongshang";// ชื่อฐานข้อมูล
	
	$logname=$_POST['username'];
	$pw=$_POST['password'];
	$check=$_POST['check'];
	
	mysql_connect($hostname , $username, $password ) or die("Can't Connect Host...");
	mysql_select_db($dbname) or die ("Can't Connect Database...");

	$sql = "select * from user_id where username='$logname' and password='$pw' ";
	$dbquery = mysql_db_query($dbname, $sql);
	$num_rows = mysql_num_rows($dbquery);
		if($num_rows==1)
		{
				$jobs=$dbquery['jobs'];
				if($check == "on")
				{
					setcookie("username", $logname,time()+3600*24*365);
					setcookie("password", $pw,time()+3600*24*365);
					setcookie("jobs", $jobs,time()+3600*24*365);
					$_SESSION["username"] = $logname;
					$_SESSION["password"] = $pw;
					$_SESSION["jobs"] = $jobs;
					session_write_close();
					header("Location: reservation.php");
					echo "1"	;
				}
				else
				{	
					$_SESSION["username"] = $logname;
					$_SESSION["password"] = $pw;
					$_SESSION["jobs"] = $jobs;
					session_write_close();
					header("Location: reservation.php"); echo "1";}
		}
		else
		{	echo "0"	;	}
?>

 HoMm 124.120.96.xxx 01-07-2011 10:00:05

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1

เทสละครับ รับค่าได้ มีปันหาเรื่องการส่งค่าอะครับHoMm 124.120.96.xxx 01-07-2011 14:36
 ความคิดเห็นที่ 2

 ผมเปลี่ยนไปใช้ java ธรรมดาครับ ajax ยกเลิกไป - - ได้ละครับHoMm 124.121.229.xxx 06-07-2011 11:23


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ