ตัวอย่าง auto complate + ajax เวลาพิมพ์ภาษา แอังกฤษ ขึ้น แต่ไทยไม่ขึ้น

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา ตัวอย่าง auto complate + ajax เวลาพิมพ์ภาษา แอังกฤษ ขึ้น แต่ไทยไม่ขึ้น

ตัวอย่าง auto complate + ajax เวลาพิมพ์ภาษา แอังกฤษ ขึ้น แต่ไทยไม่ขึ้น

 ตัวอย่าง auto complate + ajax เวลาพิมพ์ภาษา แอังกฤษ ขึ้น แต่ไทยไม่ขึ้น

ฐานข้อมูลผม SET เป็น tis620 ครับ เวลา search เป็นภาษาอังกฤษขึ้นครับ แต่ภาษาไทยไม่ขึ้น
ในเว็บตั้ง เป็น window 874 มีวิธีแก้วิธีไหนมั้งครับ Zealot13 14.207.164.xxx 29-08-2011 20:23:36

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


  • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
  • เปลี่ยน


    ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1

อ้างอิงอันนี้ https://www.ninenik.com/content.php?arti_id=209  ผมก็เป็นเหมือนกัน

เลยเอามาแก้ไขใหม่ดังนี้

gdata.php

<?php
header("Content-type:text/html; charset=UTF-8");       
header("Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate");      
header("Cache-Control: post-check=0, pre-check=0", false);      

 include "config.inc.php";
//$link=mysql_connect("localhost","root","1234") or die("error".mysql_error());
//mysql_select_db("co-op",$link);
mysql_query("set character set tis620");

$q = urldecode($_GET["q"]);
//$q=(isset($_POST["q"])) ? $_POST["q"] : $_GET["q"];
$q = iconv('UTF-8','TIS-620',$q); //แปลงจาก UTF8 เป็น TIS620
 
$find_field="content_name"; // ฟิลที่ต้องการค้นหา
$sql = "select * from tb_content  where locate('$q', $find_field) > 0 order by locate('$q', $find_field), $find_field limit 50";
//$sql = "select * from tb_content  where $find_field like '%$q%' limit 25";
$results = mysql_query($sql);

while ($row = mysql_fetch_array( $results )) {
       
    $textID = iconv('TIS-620', 'UTF-8', $row['content_name']);
    $valueID = iconv('TIS-620', 'UTF-8', $row['content_name']);
   
    $content_name_lower = ucwords( strtolower( $row["content_name"] ) ); //แปลงเป็นตัวเล็ก   
    $content_name_lower = str_replace("'", "'", $content_name_lower);// ป้องกันเครื่องหมาย '
   
    //กำหนดตัวหนาให้กับคำที่มีการพิมพ์   
    $display_name = preg_replace("/(" . $q . ")/i", "<b>$1</b>", $content_name_lower);
    $display_name = iconv('TIS-620', 'UTF-8', $display_name);
 
    echo "<li onselect="this.setText('$textID').setValue('$valueID');">$display_name</li>";
   
}
mysql_close();
?>o_authority 124.122.224.xxx 22-09-2011 22:20


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ