อยากทำโค้ดนี้ให้แสดงข้อมูล 2 column มือใหม่นะครับ ถ้ายังไงรบกวนพี่ๆด้วยครับ

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา อยากทำโค้ดนี้ให้แสดงข้อมูล 2 column มือใหม่นะครับ ถ้ายังไงรบกวนพี่ๆด้วยครับ

อยากทำโค้ดนี้ให้แสดงข้อมูล 2 column มือใหม่นะครับ ถ้ายังไงรบกวนพี่ๆด้วยครับ
<?php 
function objectsIntoArray($arrObjData, $arrSkipIndices = array()) 
{ 
  $arrData = array(); 
   
  // if input is object, convert into array 
  if (is_object($arrObjData)) { 
    $arrObjData = get_object_vars($arrObjData); 
  } 
   
  if (is_array($arrObjData)) { 
    foreach ($arrObjData as $index => $value) { 
      if (is_object($value) || is_array($value)) { 
        $value = objectsIntoArray($value, $arrSkipIndices); // recursive call 
      } 
      if (in_array($index, $arrSkipIndices)) { 
        continue; 
      } 
      $arrData[$index] = $value; 
    } 
  } 
  return $arrData; 
} 


$xmlUrl = "http://showtime.sfcinemacity.com/showtimexml/th/comingsoon.xml"; 
$xmlStr = file_get_contents($xmlUrl); 
$xmlObj = simplexml_load_string($xmlStr);
$arrXml = objectsIntoArray($xmlObj); 
?>

<html>
<head>
<title>Movie</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<style type="text/css">
 img{ border:dotted; border-color:#960; padding:5px; margin:5px}
</style>
</head>
<body>
<?php
for($num=0;$num<=8;$num++) 
{
echo '<img src="'.$arrXml['Movies']['Movie'][$num]['Image'].'"/><br/>';  
echo '<p>'.$arrXml['Movies']['Movie'][$num]['Title'].'</p>'; 
/*echo '<a href="'.$arrXml['Movies']['Movie'][$num]['Trailer'].'">Movie Sample</a><br/>'; 
*/}
?>

</body>
<html>

 Chotiwit Kesorn 58.8.177.xxx 09-02-2012 16:53:24

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1

 

<table>
      <?php
      for ($num = 0; $num <= 8; $num++) {
        echo '<tr><td><img src="' . $arrXml['Movies']['Movie'][$num]['Image'] . '"/></td><td><img src="' . $arrXml['Movies']['Movie'][++$num]['Image'] . '"/></td></tr>';
        echo '<tr><td>' . $arrXml['Movies']['Movie'][--$num]['Title'] . '</td><td>' . $arrXml['Movies']['Movie'][++$num]['Title'] . '</td></tr>';
        echo '<tr><td><a href="'.$arrXml['Movies']['Movie'][--$num]['Trailer'].'">Movie Sample</a></td><td><a href="'.$arrXml['Movies']['Movie'][++$num]['Trailer'].'">Movie Sample</a></td>'; 
      }
      ?>
    </table>

 Dew Intention 180.183.119.xxx 10-02-2012 03:30


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ