รบกวนท่านผู้รู้ช่วยอธิบาย script นี้ให้ทีครับ !!

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา รบกวนท่านผู้รู้ช่วยอธิบาย script นี้ให้ทีครับ !!

รบกวนท่านผู้รู้ช่วยอธิบาย script นี้ให้ทีครับ !!

<script type="text/javascript">
var tempVal=[];
$(function(){
 $(".editable").click(function(){
  var indexThis=$(".editable").index(this);
  tempVal[indexThis]=$(".editable").eq(indexThis).html();
  editalbeThis(indexThis);
 }); 
 $(".cancelButton").live("click",function(){
  var indexThis=$(this).parent(".editable").index();  
  $(this).parent(".editable").html(tempVal[indexThis]);
  $(".editable").eq(indexThis).click(function(){
   editalbeThis(indexThis);
  });
 });
 $(".okButton").live("click",function(){
  var indexThis=$(this).parent(".editable").index();  
  var newValue=$(this).siblings("textarea").val();
  var field=$(this).siblings("textarea").attr("id");
  $(this).parent(".editable").html(newValue);
  tempVal[indexThis]=newValue;   
  $.post("swap_textarea.php",{
   "field":field,
   "value":newValue
  },function(data){
   $("#consoleD").html(data);
  });
  $(".editable").eq(indexThis).click(function(){
   editalbeThis(indexThis);
  });
 }); 
});
function editalbeThis(index){
 var curThis=index;
 var gData=$(".editable").eq(curThis).text();
 var data=$("<textarea/>",{
  "name":$(".editable").eq(curThis).attr("id"),
  "class":"editable_textarea",
  "id":$(".editable").eq(curThis).attr("id"),
  "text":gData
 });
 var buttonUpdate="<button class='okButton'>Update</button>";
 var buttonCancel="<button class="cancelButton">Cancel</button>";
 $(".editable").eq(curThis).unbind("click");
 $(".editable").eq(curThis).html(data).append(buttonUpdate).append(buttonCancel); 
}
</script>

 

 Rootbeer 202.226.91.xxx 31-08-2012 15:14:40

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


  • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
  • เปลี่ยน


    ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ