ขอความรู้ และตัวอย่าง PHP & Java ครับ

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา ขอความรู้ และตัวอย่าง PHP & Java ครับ

ขอความรู้ และตัวอย่าง PHP & Java ครับ

รบกวนน้า ADMIN ขอความรู้ และตัวอย่าง PHP & Java ครับ ตามภาพที่แนบครับWissanu10712 110.168.109.xxx 10-05-2013 10:44:50

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1

 ข้อมูลไม่เยอะ ใช้เป็นแบบ php โหลด ajax ทั้งก้อนไปเลย ง่ายดี 555

แต่ถ้าต้องการแบบหวือหวาเพอเฟกก็ต้องมาลงลายละเอียดแต่ละสคริปเอาเอง

แนะนำใช้เป็นแบบ php โหลด ajax ทั้งก้อน

สร้างไฟล์ มีข้อมูล มีฟอร์ม ไม่เอาปุ่ม ควบคุม 

แล้วคลุมด้วย div และกำหนด id สำหรับอ้างอิง ใช้ ajsx ในการส่งค่า เพื่อเพิ่ม ลบ อัพเดท ข้อมูล เป็นอันเสร็จninenik 115.67.102.xxx 11-05-2013
 ความคิดเห็นที่ 2

 เอาตัวอย่าง พร้อมโค้ด ไปเป็นแนวทางดู มีสองไฟล์ 

http://www.ninenik.com/demo/add_row.php

โค้ดทั้งหมดไฟล์ add_row.php

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Untitled Document</title>
</head>

<body>
<br />
<table width="700" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
 <tr>
  <td height="25" align="left" bgcolor="#FF99CC"><input type="submit" name="bt_save" id="bt_save" value="บันทึกลงฐานข้อมูล" /></td>
  <td width="100" height="25" align="center" bgcolor="#FF99CC"><input type="button" name="bt_add" id="bt_add" value="เพิ่มแถว" /></td>
  <td width="100" height="25" align="center" bgcolor="#FF99CC"><input type="button" name="bt_delete" id="bt_delete" value="ลบแถว" /></td>
 </tr>
 <tr>
  <td colspan="3"><form id="form_data" name="form_data" method="post" action="">
  </form></td>
 </tr>
 <tr>
  <td colspan="3" id="show_data_post">&nbsp;</td>
 </tr> 
</table>

<script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.3/jquery.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
$(function(){
	$("#form_data").load("form_file.php");
	$("#bt_save").click(saveData);
	$("#bt_add").click(addRow);
	$("#bt_delete").click(delRow);
});
function saveData(){
	$.post("form_file.php?save=1",$("#form_data").serialize(),function(data){
		$("#show_data_post").html(data);
	});
}
function addRow(){
	$("#form_data").load("form_file.php?add=1");
}
function delRow(){
	$("#form_data").load("form_file.php?del=1");
}
</script>
</body>
</html>

 

โค้ดทั้งหมดไฟล์ form_file.php

 

<?php
session_start();
header("Content-type:text/html; charset=UTF-8");     
header("Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate");     
header("Cache-Control: post-check=0, pre-check=0", false);   
if(!isset($_SESSION["ses_temp_numrow"])){
	$_SESSION["ses_temp_numrow"]=4;
}
if(isset($_GET["save"]) && $_GET["save"]==1){
	echo "<pre>";
	print_r($_POST);
	echo "</pre>";
	exit;
}
if(isset($_GET["del"]) && $_GET["del"]==1){
	if($_SESSION["ses_temp_numrow"]>0){
		$_SESSION["ses_temp_numrow"]--;
	}
}
if(isset($_GET["add"]) && $_GET["add"]==1){
	$_SESSION["ses_temp_numrow"]++;
}
?>
<table width="700" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0">
 <tr>
  <td width="50" height="20" align="center">ลำดับ</td>
  <td height="20" align="center">สินค้า</td>
  <td width="100" height="20" align="center">จำนวน</td>
  <td width="100" height="20" align="center">ราคา/หน่วย</td>
  <td width="100" height="20" align="center">ราคารวม</td>
 </tr>
 <?php
 $sub_total=0;
 ?>
 <?php for($i=1;$i<=$_SESSION["ses_temp_numrow"];$i++){?>
<?php
	$sub_total+=($i+100);
?>
 <tr>
  <td height="20" align="center"><input type="text" name="orderData[]" id="orderData[]" style="width:40px;text-align:center;" value="<?=$i?>"/></td>
  <td height="20" align="left"><input name="nameData[]" type="text" id="nameData[]" size="40" value="สินค้า <?=$i?>"/></td>
  <td height="20" align="center"><input type="text" name="qtyData[]" id="qtyData[]" style="width:80px;text-align:center;" value="1" /></td>
  <td height="20" align="center"><input type="text" name="priceData[]" id="priceData[]" style="width:80px;text-align:right;" value="<?=($i+100)?>" /></td>
  <td height="20" align="center"><input type="text" name="totalPriceData[]" id="totalPriceData[]" style="width:80px;text-align:right;" value="<?=($i+100)?>" /></td>
 </tr>
 <?php } ?>
 <tr>
  <td height="20" align="center">&nbsp;</td>
  <td height="20" align="center">&nbsp;</td>
  <td height="20" align="center">รวม</td>
  <td height="20" align="center">&nbsp;</td>
  <td height="20" align="center"><input type="text" name="sum_total" id="sum_total" style="width:80px;text-align:right;" value="<?=number_format($sub_total,2)?>" /></td>
 </tr>
 <tr>
  <td height="20" align="center">&nbsp;</td>
  <td height="20" align="center">&nbsp;</td>
  <td height="20" align="center">VAT 7%</td>
  <td height="20" align="center">&nbsp;</td>
  <td height="20" align="center"><input type="text" name="vat_total" id="vat_total" style="width:80px;text-align:right;" value="<?=number_format($sub_total*0.07,2)?>" /></td>
 </tr>
 <tr>
  <td width="50" height="20" align="center">&nbsp;</td>
  <td height="20" align="center">&nbsp;</td>
  <td width="100" height="20" align="center">ยอดสุทธิ</td>
  <td width="100" height="20" align="center">&nbsp;</td>
  <td width="100" height="20" align="center"><input type="text" name="grand_total" id="grand_total" style="width:80px;text-align:right;" value="<?=number_format($sub_total*1.07,2)?>" /></td>
 </tr> 
</table>

 ninenik 115.67.102.xxx 11-05-2013


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ