javascript หาความกว้างและความสูงของหน้าเพจได้ด้วยฟังก์ชันง่ายๆ

เขียนเมื่อ 13 ปีก่อน โดย Ninenik Narkdee
ความสูง ความกว้าง javascript

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ ความสูง ความกว้าง javascriptJavascript Code

<script  type="text/javascript">
// ฟังก์ชันหาความกว้างและความสูงของหน้าเว็บ
// ด้วยฟังก์ชันไม่กี่บรรทัด
function gWH(){
	var e = window, a = 'inner';
	if ( !( 'innerWidth' in window ) ){
		a = 'client';
		e = document.documentElement || document.body;
	}
	return { width : e[ a+'Width' ] , height : e[ a+'Height' ] }
}
// การใช้งาน
// หาความกว้างได้เท่ากับ var DocW=gWH().width;
// หาความสูงได้เท่ากับ var DocH=gWH().height;
alert(gWH().width);
// แสดงค่าความกว้างของหน้าเพจ
alert(gWH().height);
// แสดงค่าความสูงของหน้าเพจ
</script>กด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ให้มีบทความใหม่ๆ เรื่อยๆ น่ะครับURL สำหรับอ้างอิงเว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ