ตรวจสอบฟอร์ม ตรวจสอบฟอร์ม form ก่อน submit ด้วย jquery

1 ตรวจสอบฟอร์ม form ก่อน submit ด้วย jquery
http://www.ninenik.com/ตรวจสอบฟอร์ม_form_ก่อน_submit_ด้วย_jquery-152.html