PHP ANDROID Angularjs Phonegap AJAX Javascript CSS MySQL jQuery Forum

ตรวจสอบฟอร์ม ตรวจสอบฟอร์ม form ก่อน submit ง่ายๆ ด้วย bootstrap css

1 ตรวจสอบฟอร์ม form ก่อน submit ง่ายๆ ด้วย bootstrap css
http://www.ninenik.com/ตรวจสอบฟอร์ม_form_ก่อน_submit_ง่ายๆ_ด้วย_bootstrap_css-579.html
2 ตรวจสอบฟอร์ม form ก่อน submit ด้วย jquery
http://www.ninenik.com/ตรวจสอบฟอร์ม_form_ก่อน_submit_ด้วย_jquery-152.htmlswf live hilight facebook plugin ตะกร้าสินค้า บรรทัดใหม่ ฟังก์ชัน text input disabled effect แจ้งเตือน after expression callback method error form captcha รายงาน polylines วันเกิด selector stream.publish การเลื่อน text directive old rest api autocomplete publish apk emoticon วันที่ภาษาไทย json swfobject syntaxhighlighter ความกว้าง phprequests สร้าง album reset password การล้างค่า drawable ประกอบ calendar ลำดับขั้น where plugin mobile web กล่องข้อความ ตารางเวลา marker ่jquery css กับ html android sdk บวกปี mouseover thumbnail แสดง touppercase graph api css แบบย่อ ตัวเลข restful หน่วงเวลา jquery mobile user interface dom md5 color ค้นหาโดเมน แถวในตาราง break query builder expired แกน x แกน y pdf model pdfobject twitter app youtube video ห้ามคัดลอง word ลบ mobile app localstorage หน้าต่างใหม่ facebox pdfviewver element เบื้องต้น android style ความปลอดภัย url helper cache opera collection class view อัพไฟล์ accordion ไฟล์ภาษา อัตโนมัติ security class อัพรูป jquerymobile เพิ่มข้อความด้านหนัา สมาชิก swap คณิตศาสตร์ clearqueue activity lifecycle ข้อความเลื่อนขึ้น แทรกผลรวม ลบข้อมูล global ajax event ขอบล่าง pagination การจัดเก็บข้อมูล เวลา กำหนดเอง xml สกุลเงิน ตัวอักษร แปลงเสียง ช่วงเวลา break word or property google map ไฟล์ android padding phonegap background localization event.trigger พักัด iframe crypt เฉพาะตัวเลข แสดงค่าสูงสุด สร้างเส้นทาง phonegap developer datediff mpdf ภาษาไทย phpexcel git drag and drop number pad str_pad position เรียงข้อมูล รองรับภาษาไทย meta บังคับเลือก html2canvas ใกล้เคียง slide tolowercase textarea angulary google translate highlight สุ่มเลือก บล็อก mobile อัพโหลด รูปภาพ marquee ckfinder กำหนดเวลา เลือก กึ่งกลาง หาผลรวม สี เรียงมากไปน้อย มือถือ วงกลม getjson ปรับแต่งร้านค้า circle ข้อมูลไม่ซ้ำ vqmod sub domain preloading image parsefloat server สลับสี asus ค้นหาค่า encrypt ทั้งหมด วนลูป ข้อความยาว xss navigation country left join clone การเขียน css ระบบตรวจสอบ login logout javascript datetimepicker report twitter wordwrap codeigniter rootscope หมดอายุ check mail เรียกใช้งาน localhost rating แย่งหน้า authentication between หมวดหลัก in array scrollbar resize ชั่วโมงที่ผ่าน html5 onchange เวลาที่ผ่าน อัพเดท ไฟล์ json option mpdf string resource เมนูย่อย longitude ส่งค่าตัวแปร อัพเดท app angularjs basic preview opencart firebase ฟังก์ชัน เวลา ช่องว่าง maptypecontroloptions ระบบเครื่อข่าย mouse mercury permission direcory กิจกรรม จุดเริ่มต้น จังหวัด enable excel tcpdf กำหนดอายุตัวแปร ip address list shopping cart holdready card activity resume อัพเดท status text ไฟล์ upload ฐานข้อมูลจังหวัด จัดรูปแบบ invite friends poll msn ob_start quicksearch fxed header activity pause database keyboard อัพโหลด shared preferences เครื่องมือ readyonly โดเมน margin event moment google place บัตรประชาชน ดูได้อย่างเดียว listbox parent รูปแบบแผนที่ เลื่อนซ้าย ล็อกอิน jwplayer ป้องกัน scroll mouseout ชิดขอบ export apk เช็คฟอร์ม email นาทีที่ผ่าน link activity ตรวจสอบ โดเมน sprite images waiting page แนะนำเส้นทาง เพิ่มแถว icons รัศมี navigationcontroloptions parseint ลบไฟล์ อัพโหลดไฟล์ ตารางแสดงข้อมูล scope บันทึกไฟล์ selects เส้นทาง เริ่มต้น ตัดข้อความ cline เพิ่มข้อมูล ดึงข้อมูล ฟังก์ชั่น preloading loading add to card waypoints thead ตรวจสอบ comment หาพิกัด อากาศ cell ดึง attribute htaccess charset rss ซ่อน แสดง ionic เลือกค่าสี download tooltip jqueryui google play vote window ชื่อไฟล์ latitude check domain android project แก้ไข inforwindow qrcode ข่าว zenui domain weather infowindow tfoot filemanager ข้อความ ป้องกันไฟล์ ตรงกลาง ต่อตัวแปร path ฐานข้อมูล บวกเวลา ลายน้ำ อัพวิดีโอ แสดงข้อมูล css เบื้องต้น ตรึงหัวข้อ overlay schedule ปฏิทินกิจกรรม fullcalendar หมุน routeboxer ประเทศ random date ขนาด หนังสือราชการ ซ่อนและแสดง css ข้อความเลื่อนลง console encoding jsonp ภาพสะท้อน เพิ่ม เลื่อน รูปภาพ slide box php like แก้ปัญหา นามสกุล style push next day บวกเดือน splash login อัพโหลดรูป comma เข้ารหัส mail ห้องว่าง favorites fragment select รวมไฟล์ android studio ตำแหน่ง แบ่งหน้าข้อมูล responsive recaptcha controller debug ข้อมูล สร้างไฟล์ แนวนอนg highcharts animation จุดสิ้นสุด active cookie textbox google chart and popup dom object fckeditor ตัวกรองพื้นฐาน อ่านไฟล์ แปลงค่า แนวนอน smtp ckeditor กราฟ ขอบ datatables keystore ประเภทแผนที่ ตัวเลือก string ภาษา inner join div checkbox action bar spam flexgrid storage dictionary รหัสผ่าน decoding csrf นับเวลา php sdk mobile detect nodejs javascript sdk showmodaldialog apps ค้นหาเส้นทาง fgets group by email class การดำเนินการ mysql code แบ่งหน้า ระยะทาง speech บรรทัด file uploading ตาราง order by form validation แบ่งหน้า colorpicker code mousever fixed ทดศนิยม ตัวแปร ค้นหา regular expression url datepicker jqury หาวันข้างหน้า cordova preloading page ภาษาไทย browser cooki icon เพิ่ม ลบ แก้ไข ionicframework จัดตำแหน่ง การเลื่อนแล้วโหลด confirm ค้นหาพิกัด ajaxfilemanager ปุ่ม เลื่อนขวา เลือกทั้งหมด google เกี่ยวกับ css ภาษาอังกฤษ count ip เมนูภาษา jquery plugin ตัวแปร global screenshots polyline chrome ขนาดตัวอักษร layout แนบไฟล์ ajax polygon controllers แก้ไขข้อมูล object ตัวแปร array เปลี่บน background continue input type file จำกัด ftp ยืนยัน ดึงรูปภาพ การติดตั้ง xampp เลขไทย dom parser tostring focus number underscore delay action button jquery ความสูง video playlist ยืดหยุ่น distinct longdo bookmarks เครื่องคิดเลข firefox เมนู แปลงตัวเลข แยกตัเลข function facebook routing ส่งข้อมูล having values วันที่ scalecontroloptions ่javascript หมวดย่อย css tab sqlite whois ปฏิทิน emulator service density ยันทึกไฟล์ ie google plus template บวกวัน jquery ui แท็บ animate border clipboardjs inputtext mysqli gps notification สุ่มข้อมูล ทบทวน attribute อายุ sql injection tab post android theme แนวตั้ง signed apk export เพิ่มข้อความด้านหลัง พิมพ์ views properties ลบเวลา ตัวกรอง attribute realtime radio box maximize พิกัด ckeditor cdn ค้นหาสถานที่ intent session print bootstrap countdown banner ตารางเรียน android version momentjs อัพโหลด รูป implicit intent phpexcel เขียนไฟล์ ชื่อสถานที่ ionicmaterial contain ปุ่มควบคุม xampp dictionay date object imagecopymerge decrypt ลิสรายการ cross domain header seo แปลค่า twitteroauth http style sheet editor แปลง เลื่อนตามจอ การใช้งาน css sql ส่งอีเมล html tree logout zoom right click ตำแหน่งปัจจุบัน