PHP Ionic Angular HTML5 AJAX Javascript CSS MySQL jQuery Forum


ความรู้เกี่ยวกับ CSS เบื้องต้น

25 September 2008 By Ninenik Narkdee
css เกี่ยวกับ css css เบื้องต้น

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ css เกี่ยวกับ css css เบื้องต้น 

CSS หรือ ย่อมาจาก Cascading Styles Sheets เป็นแนวทางสำหรับใช้ในการจัดรูปแบบของ HTML
ด้วยเหตุที่ HTML เป็นเนื้อหา ส่วน Style sheet เป็นการนำเสนอเนื้อหานั้นๆ

Styles ไม่ได้มีลักษณะใดๆ ที่คล้ายกับ HTML แต่จะัมีคุณสมบัติ และค่า ของมันหรือ
ซึ่งอยู่ในรูปแบบ 'property:value'
โดยที่ property ต่างๆ สามารถนำไปใช้กับแท็ก HTML

เนื้อหาที่เราจะศึกษา สำหรับหัวข้อนี้ ได้แก่

 อย่าลืมกด Like กด Share เป็นกำลังใจ ในการสร้างบทความใหม่ๆ น่ะครับ

Tags:: css เบื้องต้น css เกี่ยวกับ cssURL สำหรับอ้างอิง