รวมส่วนประกอบต่างข้างบนเป็น CSS

เขียนเมื่อ 14 ปีก่อน โดย Ninenik Narkdee
ประกอบ css

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ ประกอบ cssโค้ดข้างล่างเป็นการนำเอา วิธีการ CSS แต่ละตัวของ selector มารวมกัน
และเมื่อเราทำการบันทึกเป็นไฟล์ CSS และนำไปใช้กับไฟล์ HTML ก็จะเห็น
ผลที่เกิดขึ้น

body { 
font-family: arial, helvetica, sans-serif; 
font-size: 80%; 
color: black; 
background-color: #ffc; 
margin: 1em; 
padding: 0; 
} 

/* สำหรับกำหนด comment */ 

p { 
line-height: 1.5em; 
} 
h1 { 
color: #ffc; 
background-color: #900; 
font-size: 2em; 
margin: 0; 
margin-bottom: 0.5em; 
padding: 0.25em; 
font-style: italic; 
text-align: center; 
letter-spacing: 0.5em; 
border-bottom-style: solid; 
border-bottom-width: 0.5em; 
border-bottom-color: #c00; 
} 
h2 { 
color: white; 
background-color: #090; 
font-size: 1.5em; 
margin: 0; 
padding: 0.1em; 
padding-left: 1em; 
} 
h3 { 
color: #999; 
font-size: 1.25em; 
} 
img { 
border-style: dashed; 
border-width: 2px; 
border-color: #ccc; 
} 
a { 
text-decoration: none; 
} 
strong { 
font-style: italic; 
text-transform: uppercase; 
} 
li { 
color: #900; 
font-style: italic; 
} 
table { 
background-color: #ccc; 
} 


เนื้อหาที่เี่กี่ยวข้องกด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ให้มีบทความใหม่ๆ เรื่อยๆ น่ะครับURL สำหรับอ้างอิงเว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ