ล็อกอินด้วย Line Facebook Google Twitter อัพเดทปี 2020 ตอนที่ 1

เขียนเมื่อ 3 ปีก่อน โดย Ninenik Narkdee
twitter line integrated social login google login facebook

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ twitter line integrated social login google login facebook

ดูแล้ว 8,623 ครั้ง
เนื้อหานี้จะเป็นแนวทางการสร้างระบบล็อกอินเข้าใช้งาน
เว็บไซต์หรือเว็บแอพลิเคชั่นด้วย PHP ซึ่งจริงๆ เคยทำเนื้อหา
เกี่ยวกับการล็อกอินด้วย Line Google และ Facebook ไปบ้างแล้ว
    แนวทางการใช้งาน LINE Login ในการล็อกอินผ่านเว็บไซต์หรือสมัครใช้บริการ http://niik.in/831 
    ประยุกต์ใช้งาน Google Sign In สำหรับล็อกอินเว็บไซต์ด้วย Google อย่างง่าย http://niik.in/725
    การล็อกอิน facebook กับระบบสมาชิก ด้วย facebook javascript sdk http://niik.in/719
 
 
โดยเนื้อหานี้จะเป็นเนื้อหาอัพเดทปี 2020 และเพิ่มเติมในส่วนของ Twitter โดยตอนที่ 1 
จะเป็นขึ้นตอนเริ่มต้น คือ เตรียมความพร้อม สิ่งที่เราควรจะมีสำหรับทำระบบ Integrate 
Social Logins
 
 

รายการที่ควรมีสำหรับทำ Integrated Social Logins

    1. มี Host และ Domain (เว็บไซต์) สำหรับใช้งาน รองรับ https
    2. มีบัญชีผู้ใช้ Line, Facebook, Google และ Twitter 
    3. มีโลโก้ เช่น ไฟล์ mylogo.png ขนาด 512x512 pixels
    4. มีชื่อ App (ปกติใช้ชื่อเว็บไซต์ได้ เช่น mywebsite.com) และรายละเอียดคร่าวๆ 
      เป็นคำฮธิบายเกี่ยวกับ App หรือเว็บไซต์
    5. มีลิ้งค์ url สำหรับ privacy policy และ terms and conditions (นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้งาน)
      เป็นหน้าเพจสองหน้า เช่น 
        https://www.mywebsite.com/privacy
        https://www.mywebsite.com/term-conditions
 
    6. มีลิ้งค์ url สำหรับ รับค่าที่ถูกส่งกลับมาหลังจากทำการใช้งานการล็อกอิน หรือเรียกว่า Callback URLs เพื่อ
      ทำการตรวจสอบการ authorized หรือเข้าถึง api อื่นๆ เพิ่มเติม สามารถแยกเป็นไฟล์ตามแต่ละ  Social Platform เช่น
        https://www.mywebsite.com/socialconnect/line
        https://www.mywebsite.com/socialconnect/google
        https://www.mywebsite.com/socialconnect/facebook
        https://www.mywebsite.com/socialconnect/twitter
 
      หรือจะใช้เป็นแบบกำหนด แยกด้วย url parameter ก็ได้ (ในที่นี่ใช้รูปแบบนี้ประกอบ) เช่น 
 
        https://www.mywebsite.com/socialconnect.php?type=line
        https://www.mywebsite.com/socialconnect.php?type=google
        https://www.mywebsite.com/socialconnect.php?type=facebook
        https://www.mywebsite.com/socialconnect.php?type=twitter
 
      หลักๆ แล้วโค้ดการทำงานจะอยู่ในหน้านี้
      ข้อมูลในข้อ 3 และ 5 เราสามารถกำหนดทีหลังได้ แต่เป็นไปได้ควรเตรียมให้พร้อมแต่ต้น เพื่อกำหนดใช้งานในครั้งเดียว
      ในขั้นตอนลำดับต่อไป
 
 

สร้าง App ของแต่ละ Platform

    การที่เราจะเรียกใช้งาน Social API ของแต่ละ Platform ได้ เราต้องทำการสร้าง App ของแต่ละ Platrom นั้นๆ ก่อน โดยใช้
ข้อมูลที่เตรียมในห้วข้อก่อนหน้าด้านบน แล้วทำการสร้าง App ตามแต่ละ Platform ผ่าน url ต่างๆ ดังนี้
 
    Line: https://developers.line.biz
    Google: https://console.developers.google.com/
    Facebook: https://developers.facebook.com/apps/
    Twitter: https://developer.twitter.com/en/apps
 
    จะขอแนะนำแนวทาง ตามลำดับดังนี้
 
    

    การสร้าง App ใน Platform Line

    ไปยังหน้า Line Developer 
         
    จากนั้นสร้าง Providers ถ้ายังไม่มี หรือถ้ามีแล้วคลิกเข้าไปที่ providers ที่ต้องการ แล้วเลือก Create new channel
 
 

 
 
    ใน Line จะใช้ channel แทน ให้เราเข้าใจว่านั่นคือ App ใน Line  
 
 

 
 
    เลือก Line Login และจะขึ้นให้ให้กรอกข้อมูล เกี่ยวกับ app ของเรา ใช้ข้อมูลที่ได้เตรียมไว้กรอกให้ครบถ้วยสมบูรณ์
 
 

 
 
    กรอก callback url ในแท็บ Line Login
 
    เมื่อทำการสร้าง Channel เรียบร้อยแล้ว เราจะได้ค่าต่อไปนี้ไว้ใช้งาน
 
    - Channel ID
    - Channel secret 

 

 
 
    เป็นอันเสร็จเรียบร้อยในส่วนของ Line

 
 

    การสร้าง App ใน Platform Google

        ไปยังหน้า Google Developer Console
    
    จากนั้นสร้าง Project ใหม่ ถ้ายังไม่มี หรือถ้ามีอยู่แล้ว ก็ใช้ Project ที่มีอยู่ก็ได้
 
 

 
 
    ต่อไปทำการสร้าง Credentials เลือก + CREATE CREDENTALS > OAuth client ID
 
 

 
 
    เลือกเป็น Web application กำหนดชื่อ และข้อมูลต่าง ตามที่ได้เตรียมไว้
    ส่วนของ Callback url จะกำหนดในส่วนของ Authorized redirect URIs 
 
 

 
 
    ส่วนไหนที่ไม่เกี่ยวข้องก็ไม่ต้องกำหนด
    เมื่อทำการสร้าง รียบร้อยแล้ว เราจะได้ค่าต่อไปนี้ไว้ใช้งาน
 
    - Client ID
    - Client secret 
 
 

 
 
    คัดลอกหรือ Copy ค่าไว้ใช้งาน 

 
 

    การสร้าง App ใน Platform Facebook

        ไปยังหน้า Facebook Developer
    
    ทำการเพิ่ม App ใหม่ โดยเลือก Add new App 
 
 

 
 
    กรอกข้อมูล เสร็จแล้วมายังหน้าเลือก Add a Product เลือก Facebook Login โดยเลือกคำว่า Set up
 
 

 
 
 
    ขณะนี้ App ของเราอยู่ในโหมดพัฒนา สามารถเปิดใช้งาน โดยกดที่ปุ่ม toggle ด้านบน 
 
 

 
 
    แต่ก่อนอื่น ต้องไปกำหนดค่าเพิ่มเติม  ให้ไปทีหัวข้อ PRODUCTS > Facebook Lgoin > Settings 
    ทำการกรอก callback url ในส่วนของ Valid OAuth Redirect URIs
 
 

 
 
    เสร็จแล้วกดบันทึก 
    ต่อไป ตั้งค่า App ของเรา ให้ไปที่ Settings >  Basic 
 
 

 
 
    กรอกข้อมูลให้เรียบร้อยแล้วกดบันทึก 
    ในหน้านี้เราจะได้ค่าข้อมููลที่สำคัญไว้ใช้งาน คือ
 
    - App ID
    - App Secret (กดปุ่มคำว่า show เพื่อแสดง)
 
    อย่าลืมปรับโหมด จากพัฒนา เป็นใช้งาน หรือ Live 

 
 

    การสร้าง App ใน Platform Twitter

        ไปยังหน้า Twitter Developer
    
    จากนั้นเลือก Create an app เพื่อสร้าง App ใหม่
 
 

 
 
    เนื่องจาก twitter ไม่อนุญาต ให้กำหนด callback url แบบใช้ query string หรือ url paramter ในที่นี้ก็จะตัดการกำหนด type ออก
 
 

 
 
    กรอกข้อมูลต่างๆ ที่เหลือให้เรียบร้อย
    เมื่อเสร็จแล้ว จะมาในหน้า App detail เราสามารถแก้ไขค่าต่างๆ ในหน้านี้ได้

 

 
 
    ในหน้านี้จะมีเมนูแท็บ 3 เมนู ให้ส่วนของ permission เราสามารถแก้ไข ให้เรียกใช้งานเฉพาะ read อย่างเดียวได้ เพราะ
ในที่นี้ เราจะใช้งานเฉพาะการล็อกอินเท่านั้น 
 
 

 
 
    หากเลือกเป็น read and write จะขึ้นรายการร้องข้อสิทธิ์การใช้งานเกินความจำเป็น
 
 

 
 
    ในแท็บ Keys and tokens จะมี ข้อมููลที่สำคัญไว้ใช้งาน คือ
 
    - API key
    - API secret key
 
 
    ตอนนี้ เราได้กำหนดค่าเริ่มต้นต่างๆ และสร้าง App สำหรับแต่ละ Social Platform เรียบร้อยแล้ว
    จะเห็นว่าแต่ละ platform ก็มีเงื่อนไข เหมือนและแตกต่างกันในบางกรณี 
    ทุกๆ platform สามารถกำหนด callback url ได้มากกว่า 1 ค่า
 
    ในการทดสอบ ผู้เขียนใช้วิธีสร้าง domain และ server จำลองตามบทความด้านล่าง
        ตั้งค่า xampp ให้รองรับ SSL แบบ Self Signed Certificate http://niik.in/980
 
    เป็นการกำหนดชื่อโดเมนที่ไม่มีอยู่จริง เพื่อใช้สำหรับทดสอบ เพราะจำเป็นต้องใช้งาน domain ที่รองรับ https 
แต่ถ้าใครใช้งานกับเว็บไซต์จริง ก็สามารถทำได้เลย ใน facebook เราไม่สามารถกำหนด url ของ privacy จากโดเมน
จำลองได้ หากจำเป็นต้องใช้งาน เราสามารถกำหนด url จาก server จริงแทนไปก่อนได้  ใน twitter เราไม่สามารถ
กำหนด callback url แบบที่มี query string หรือ url parameter ได้ แต่เนื่องจากผู้เขียน จะใช้ไฟล์เดียวกันทั้งหมด
ในการรับข้อมูล หรือเป็น callback url โดยใช้ชื่อเป็น socialconnect.php ดังนั้นในกรณีของ twitter จึงไม่กำหนดเป็น
socialconnect.php?type=twitter แต่ปล่อยเป็นค่าว่างแทน
 
    เนื้อหาในตอนหน้า เราจะมาเข้าสู่ขั้นตอนการเขียนโปรแกรม การเลือกใช้ library และรายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติม รอติดตาม


   เพิ่มเติมเนื้อหา ครั้งที่ 1 วันที่ 28-06-2020


การขอสิทธิ์เข้าถึงอีเมลของผู้ใช้ Line 

เพิ่มเติมในส่วนของการขอสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลอีเมลของผู้ใช้ Line  โดยเราจะต้องทำการ
สมัครหรือขอรับสิทธิ์การใช้งานหรือเข้าถึงอีเมล ในหน้าจัดการ channel ตามรูปด้านล่าง
 
 

 
 
กดปุ่มคำว่า Apply จะมีให้เรายอมรับเงื่อนไขข้อตกลก และให้อัพโหลดหน้า อธิบายการใช่งานข้อมูล
หรือเราจะใช้ข้อมูลจากหน้า privacy policy ก็ได้  ทำตามคำแนะนำ ตามรูปด้านล่าง แล้วกดปุ่ม Submit
เพื่อส่ง และเปิดใช้งานสิทธิ์เข้าถึงอีเมล  
 
 

 
 
 

การขอสิทธิ์เข้าถึงอีเมลของผู้ใช้ Twiiter 

    เช่นกันในกรณีของ Twiiter เราก็สามารถเพิ่มสิทธิ์การร้องขอข้อมูลอีเมล ในส่วนของการกำหนด 
permission ในหน้าจัดการ App ได้ 
 
 
 
 
    อย่างไรก็ตาม อีเมลของ Line และ Twitter หากผู้ใช้ไม่อนุญาตให้เข้า ถึงข้อมูลอีเมล หรือข้อมูลอีเมลยัง
ไม่ได้ยันยัน ก็จะไม่สามารถดึงข้อมูลได้


กด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ให้มีบทความใหม่ๆ เรื่อยๆ น่ะครับอ่านต่อที่บทความ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง


เนื้อหาพิเศษ เฉพาะสำหรับสมาชิก

กรุณาล็อกอิน เพื่ออ่านเนื้อหาบทความ

ยังไม่เป็นสมาชิก

สมาชิกล็อกอิน( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )
URL สำหรับอ้างอิง

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


  • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
  • เปลี่ยน


    ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ