สร้าง app ใน android studio ให้รองรับ แสดงผลหลายภาษา

เขียนเมื่อ 9 ปีก่อน โดย Ninenik Narkdee
android รองรับภาษาไทย android studio ภาษา

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ android รองรับภาษาไทย android studio ภาษา

ดูแล้ว 14,409 ครั้ง


การทำให้ app ของเรา รองรับการแสดงผลหลายภาษา จะช่วยให้
จำนวนของผู้ใช้เพิ่มขึ้นได้ เนื้อหาตอนนี้เราจะมาเพิ่มภาษาให้รองรับ
การแสดงผลตามภาษาเครื่องที่ใช้งาน เช่น หากเครื่องกำหนดแสดงเป็น
ภาษาไทย app ของเราก็จะแสดงเป็นภาษาไทยด้วย
 
จะขอประยุกต์จาก app study002 ของบทความที่แล้ว
 
การเพิ่ม action button ใน action bar ตอนที่ 1 
 
รูป app study002
 
 
 
สร้าง โฟลเดอร์ และไฟล์ strings.xml กำหนดภาษา
 
1. อย่างที่รู้ว่า project ของเราจะมีโฟลเดอร์ res/values  และไฟล์ strings.xml สำหรับกำหนด
    ค่าของข้อความที่ต้องการแสดง ดังนั้นการกำหนดให้ app ของเรารองรับภาษาของเครื่องที่แสดง
    ให้ทำได้ดังนี้ เริ่มต้นที่สร้าง โฟลเดอร์ values-(ISO language code) ไว้ในโฟลเดอร์ res  
    เช่นภาษาไทย ก็กำหนดเป็น  values-th  จากนั้นสร้างไฟล์ strings.xml ไว้ด้านใน  โครงสร้างจะเป็นตามนี้
 
MyProject/
  res/
    values/
      strings.xml
    values-th/
      strings.xml
 
 
    คลิกขวาที่โฟลเดอร์ res เลือก New > Directory
 


 
 
    กำหนดชื่อโฟลเดอร์เป็น values-th  แล้วกด OK
 


 
 
    จะเห็นว่าเหมือนไม่มีชื่อโฟลเดอร์แสดง แต่จริงๆ แล้ว android studio ได้สร้างโฟลเดอร์
    ดังกล่าวไว้แล้ว ต่อไปให้เราคลิกขวาที่ไฟล์ strings.xml เลือก Copy
 


 
 
    แล้วไปคลิกขวาที่โฟลเดอร์ res เลือก Paste
 


 
 
    จะขึ้นหน้าต่างให้เราเลือกโฟลเดอร์ ให้เราคลิกเลือก ปุุ่ม ... (จุดสามจุด) เพื่อเลือกโฟลเดอร์ values-th 
    ที่เราได้สร้างขึ้นมาแล้ว เลือก OK แล้ว ก็เลือก OK หน้าเดิมอีกครั้ง
 


 

 
2. สังเกตว่า โครงสร้างของไฟล์ใน android studio จะมี strings.xml เพิ่มเข้ามา พร้อม
    มีสัญลักษณ์ธงชาติกำหนด ตามรูป  เท่านี้เราก็สามารถเข้าไปแก้ไขข้อความได้ตามต้องการ
 


 
 
3. เปิดไฟล์ strings.xml สำหรับภาษาไทย และแก้ค่าภายในตามนี้
 
<resources>
  <string name="app_name">บทเรียนที่ 002</string>

  <string name="hello_world">สวัสดีชาวโลก!</string>
  <string name="action_search">ค้นหา</string>
  <string name="action_refresh">รีเฟรส</string>
  <string name="action_settings">ตั้งค่า</string>
  <color name="colorbg1">#FF7F27</color>
</resources>
 


 
 
4. ทดสอบ run app ถ้า emulator ของเรายังไม่ได้เปิดขึ้นมา หรือเปิดขึ้นมาแล้ว
    แต่ยังเป็นภาษาอังกฤษ ที่ emulator ให้เราเปลี่ยนเป็นภาษาไทย โดยไปที่ 
    Settings > Language and input....     แล้วเลือก  ภาษาไทย  เสร็จแล้ว
    ทดสอบ run app ถ้าไม่มีข้อผิดพลาด ผลลัพธ์จะได้ตามรูป
 
    
 
    ถ้าเราเปลี่ยนกลับเป็นภาษาอังกฤษ ระบบก็จะไปใช้ strings.xml ในโฟลเดอร์ values/strings.xml
    และถ้าเปลี่ยนกลับมาภาษาไทย ก็จะไปใช้ strings.xml ในโฟลเดอร์ values-th/strings.xml
 
 
 
 
การเรียกใช้  String Resources ผ่าน code java
 
จาก code ด้านบน เป็นการเรียกใช้งาน string resources จากกำหนดค่าใน layout
แต่เรายังสามารถเรียกใช้ string resources จากการใช้คำสั่งต่อไปนี้ได้ โดยค่าที่ได้ก็จะเปลี่ยน
ไปตามภาษาเครื่องเช่นกัน
 
ตัวอย่าง
 
// รับค่า string resource จาก Resources app
String hello = getResources().getString(R.string.hello_world);

// หรือการกำหนด string resource เข้าไปใน method ที่ต้องการรับค่าเป็น string
TextView textView = new TextView(this);
textView.setText(R.string.hello_world);
 
เรามาประยุกต์กับ app study002 จากบทความเดิม
 
การเรียกใช้ method เมื่อเลือก action button ตอนที่ 2 
 
1. ดูที่ไฟล์ MainActivity ในส่วนของ onOptionsItemSelected
 
@Override 
public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) { 
  // เก็บค่า id ของปุ่ม action butoon ที่กดเลือก 
  int id = item.getItemId(); 
 
  // ตรวจสอบค่า ว่า เป็น id ใด แล้วเรียกใช้ method ที่เราสร้างขึ้น 
  // ในตัวอย่างนี้ เราจะส่งค่าข้อความเข้าไปใน method 
  switch (id) { 
    case R.id.action_search: 
      showMyText("Search"); 
      return true; 
    case R.id.action_refresh: 
      showMyText("Refresh"); 
      return true; 
    case R.id.action_settings: 
      showMyText("Settings"); 
      return true; 
    default: 
      return super.onOptionsItemSelected(item); 
  } 
} 
 
 

 
 
    เราจะเห็นว่า method showMyText ส่งค่าข้อความที่เป็นภาษาอังกฤษแบบ กำหนดค่าตายตัวไป
    ดังนั้นถึงแม้เราจะเปลี่ยนเป็นภาษาไทย ค่าก็ยังเป็นค่าเดิม เราก็สามารถประยุกต์ ให้ค่าที่ส่งเป็นค่า
    ที่ดึงจาก string resources แทน เพื่อที่ค่าที่ได้จะเป็นไปตามภาษาที่เครื่องนั้นกำหนด
 
 
2. แก้ไขได้ดังนี้โดยใช้ คำสั่ง getResources().getString() 
 
    // ตรวจสอบค่า ว่า เป็น id ใด แล้วเรียกใช้ method ที่เราสร้างขึ้น
    // ในตัวอย่างนี้ เราจะส่งค่าข้อความเข้าไปใน method
    switch (id) {
      case R.id.action_search:
        showMyText(getResources().getString(R.string.action_search));
        return true;
      case R.id.action_refresh:
        showMyText(getResources().getString(R.string.action_refresh));
        return true;
      case R.id.action_settings:
        showMyText(getResources().getString(R.string.action_settings));
        return true;
      default:
        return super.onOptionsItemSelected(item);
    }
 
 


กด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ให้มีบทความใหม่ๆ เรื่อยๆ น่ะครับอ่านต่อที่บทความ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

URL สำหรับอ้างอิง

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ