สร้าง xml รายการ พิกัด และตำแหน่ง จากฐานข้อมูล ตอนที่ 3

เขียนเมื่อ 9 ปีก่อน โดย Ninenik Narkdee
google map xml ฐานข้อมูล พิกัด

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ google map xml ฐานข้อมูล พิกัดเนื้อหาส่วนที่ 3 จะเป็นแบบสั้นๆ เป็นวิธีการ ต่อเนื่องจาก ตอนที่ 1 และ ตอนที่ 2
 
แสดงตำแหน่งเพื่อนๆ จากฐานข้อมูล ใน google map ตอนที่ 1 
 
บันทึกตำแหน่งปัจจุบัน ใน google map ลงฐานข้อมูล ตอนที่ 2 
 
วัตถุประสงค์คือการสร้าง xml ไฟล์ ที่มีข้อมูลของผู้ใช้งาน สำหรับนำมาใช้
ในการแสดงตำแหน่ง บน google map
 
ในที่นี้ใช้ชื่อว่า firend_list.php เมื่อเรียกใช้งานจะได้เป็นไฟล์ xml

<?php
header("Content-type:text/xml; charset=UTF-8");       
header("Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate");       
header("Cache-Control: post-check=0, pre-check=0", false);  
mysql_connect("localhost","root","") or die("Cannot connect the Server");
mysql_select_db("test") or die("Cannot select database");
mysql_query("set character set utf8");
echo '<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>';
?>
<markers>
<?php
$q="SELECT * FROM user_position WHERE 1 ORDER BY user_position_id LIMIT 30 ";
$qr=mysql_query($q);
while($rs=mysql_fetch_array($qr)){
?>
	<marker id="<?=$rs['user_id']?>">
    <name><?=$rs['user_name']?></name>
    <latitude><?=$rs['user_latitude']?></latitude>
    <longitude><?=$rs['user_longitude']?></longitude>
    <lastdate><?=$rs['user_datetime']?></lastdate>
    <icon><?=$rs['user_icons']?></icon>
  </marker>
<?php } ?>
</markers>
 
ผลลัพธ์ เมื่อมีการเรียกใช้งาน ก็จะได้ 
ข้อมูล โครงสร้างไฟล์ xml ดังนี้ (ข้อมูลทดสอบ ไฟล์ ตัวอย่าง คลิก )

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><markers>
	<marker id="1">
    <name>Ninenik Narkdee</name>
    <latitude>13.769639</latitude>
    <longitude>100.61267210000001</longitude>
    <lastdate>2014-03-09 18:40:26</lastdate>
    <icon>//www.ninenik.com/demo/photo_avatar.php</icon>
  </marker>
	<marker id="2">
    <name>Guest001</name>
    <latitude>13.769898251784323</latitude>
    <longitude>100.63751220703125</longitude>
    <lastdate>2014-03-09 18:31:13</lastdate>
    <icon>//www.ninenik.com/demo/photo_avatar.php?user=2</icon>
  </marker>
	<marker id="3">
    <name>Guest002</name>
    <latitude>13.756392915142058</latitude>
    <longitude>100.6182861328125</longitude>
    <lastdate>2014-03-09 18:32:48</lastdate>
    <icon>//www.ninenik.com/demo/photo_avatar.php?user=3</icon>
  </marker>
	<marker id="4">
    <name>Guest003</name>
    <latitude>13.758893962231816</latitude>
    <longitude>100.56438446044922</longitude>
    <lastdate>2014-03-09 18:34:11</lastdate>
    <icon>//www.ninenik.com/demo/photo_avatar.php?user=4</icon>
  </marker>
</markers>
 
เนื้อหาการสร้าง xml จากฐานข้อมูล เป็นเนื้อหาเก่า ประยุกต์จากบทความ
การดึงข้อมูล จากฐานข้อมูล สร้าง xml ไฟล์ ด้วย php 
 
สำหรับตอนต่อไป ตอนที่ 4 จะเป็นการ เรียกใช้ตำแหน่ง และข้อมูล
จาก xml ไฟล์มาใช้งาน ใน google map


กด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ให้มีบทความใหม่ๆ เรื่อยๆ น่ะครับอ่านต่อที่บทความ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

URL สำหรับอ้างอิงเว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ