สั่ง print preview ใน IE และ ประยุกต์กับ บราวเซอร์ อื่น

เขียนเมื่อ 13 ปีก่อน โดย Ninenik Narkdee
browser print

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ browser printตัวอย่าง ต่อไปนี้เป็นโค้ดสำหรับการสั่ง print preview ซึ่งทำงานได้เฉพาะ IE เท่านั้น แต่เราสามารถประยุกต์
เพิ่มเติม ตามตัวอย่างโค้ด ด้านล่าง สำหรับกรณี browser อื่นๆ

โค้ดตัวอย่าง
 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>print preview</title>

<?php if($_GET['print_preview']==1){ ?>
<style type="text/css" media="all">
button#printPreview{
	display:none;	
}
body{
	padding:10px;	
}
</style>
<?php }else{ ?>
<style type="text/css" media="print">
button#printPreview{
	display:none;	
}
</style>
<?php } ?>
</head>

<body>

<p>ตัวอย่าง ต่อไปนี้เป็นโค้ดสำหรับการสั่ง print preview ซึ่งทำงานได้เฉพาะ IE เท่านั้น แต่เราสามารถประยุกต์<br />
เพิ่มเติม ตามตัวอย่างโค้ด ด้านล่าง สำหรับกรณี browser อื่นๆ </p>

<script type="text/javascript">
function printPreview() {
	if(navigator.appName == "Microsoft Internet Explorer"){
	if(!document._wb){
		var obj="<object id='_wb' width='0' height='0' ";
		obj+=" classid='CLSID:8856F961-340A-11D0-A96B-00C04FD705A2'></object>";
		document.body.insertAdjacentHTML(
			"beforeEnd",obj
		); 
	}
	_wb.ExecWB(7,1)
	}else{
		var windowWidth=850;
		var windowHeight=550;
		var myleft=(screen.width)?(screen.width-windowWidth)*0.5:100;    
   		var mytop=(screen.height)?(screen.height-windowHeight)*0.5:100;
		var feature='left='+myleft+',top='+eval(mytop-50)+',width='+windowWidth+',height='+windowHeight+',';
		feature+='menubar=yes,status=no,location=no,toolbar=no,scrollbars=yes';
		window.open(window.location+'?print_preview=1','welcome',feature);
	}
}
</script>

<button id="printPreview" onclick="printPreview()">Print Preview</button>

</body>
</html>

ตัวอย่าง

https://www.ninenik.com/demo/print_preview.php

อย่างไรก็ตาม IE ที่มีระบบ security สูงก็อาจไม่สามารถใช้งานได้ ให้ปรับฟังก์ชันเป็น

<script type="text/javascript">
function printPreview() {
		var windowWidth=850;
		var windowHeight=550;
		var myleft=(screen.width)?(screen.width-windowWidth)*0.5:100;    
   		var mytop=(screen.height)?(screen.height-windowHeight)*0.5:100;
		var feature='left='+myleft+',top='+eval(mytop-50)+',width='+windowWidth+',height='+windowHeight+',';
		feature+='menubar=yes,status=no,location=no,toolbar=no,scrollbars=yes';
		window.open(window.location+'?print_preview=1','welcome',feature);

}
</script>

เพื่อใฃ้ในรูปแบบธรรมดา และรองรับทุกบราวเซอร์ โดยสามารถกำหนดรูปแบบที่ต้องการแสดงเมื่อทำการพิมพ์
ด้วยการเพิ่ม css style ในส่วนของ โค้ดตามตำแน่งด้านล่าง

<?php if($_GET['print_preview']==1){// กำหนดรูปแบบการพิมพ์กรณี preview popup หน้าใหม่ ?>
<style type="text/css" media="all">
button#printPreview{
	display:none;	
}
body{
	padding:10px;	
}
</style>
<?php }else{ // กำหนดรูปแบบการพิมพ์กรณี preview ผ่าน บราวเซอร์ ?>
<style type="text/css" media="print">
button#printPreview{
	display:none;	
}
</style>
<?php } ?>

 

 กด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ให้มีบทความใหม่ๆ เรื่อยๆ น่ะครับ

Tags:: print browserURL สำหรับอ้างอิงเว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ