เปลี่ยนเมนูแนวนอน 2 ชั่น เมื่อเลื่อน scroll bar ในเพจ อย่างง่าย

เขียนเมื่อ 9 ปีก่อน โดย Ninenik Narkdee
เมนู jquery เลื่อน แนวนอนg

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ เมนู jquery เลื่อน แนวนอนg

ดูแล้ว 14,590 ครั้ง


โค้ดตัวอย่างนี้ เป็นการประยุกต์จาก 2 เนื้อหาด้านล่างมาใช้งานอย่างง่าย
การปรับแต่งเพิ่มเติม สามารถทำได้ตามความต้องการ รูปแบบการทำงาน
คือ เมื่อเราเลื่อน scroll bar หน้าเพจลงมาถึงตำแหน่งที่เรากำหนด ให้แสดง
เมนูในแถบด้านบน ที่ถูกซ่อนอยู่ และเมื่อเลื่อนหน้าเพจกลับมาตำแหน่งบนสุด
เมนูด้านบนที่ถูกซ่อนอยู่ ก็จะหายไป แบบนี้เป็นต้น
 
CSS สร้างเมนูแนวนอน 2 ชั้นโดยไม่ใช้ javascript และตาราง table 
 
แนวทาง การเลื่อนแล้ว fixed ตำแหน่งเนื้อหาที่ต้องการ ด้วย jQuery 
 
ตัวอย่าง
 
 
 
โค้ดตัวอย่าง
 
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Document</title>
<!--  <link rel="stylesheet" href="../bootstrap/css/bootstrap.min.css">-->
  <link rel="stylesheet" href="mycss.css">
</head>
<body>

<ul class="v_menu"> 
  <li><a href="#">Link menu item 1</a> 
    <ul> 
      <li><a href="#">Sub menu item 1</a></li> 
      <li><a href="#">Sub menu item 2</a></li> 
      <li><a href="#">Sub menu item 3</a></li> 
      <li><a href="#">Sub menu item 4</a></li> 
    </ul>  
  </li> 
  <li><a href="#">Link menu item 2</a></li> 
  <li><a href="#">Link menu item 3</a> 
    <ul> 
      <li><a href="#">Sub menu item 1</a></li> 
      <li><a href="#">Sub menu item 2</a></li> 
      <li><a href="#">Sub menu item 3</a></li> 
      <li><a href="#">Sub menu item 4</a></li>     
      <li><a href="#">Sub menu item 5</a></li> 
      <li><a href="#">Sub menu item 6</a></li> 
      <li><a href="#">Sub menu item 7</a></li> 
      <li><a href="#">Sub menu item 8</a></li>   
    </ul>    
  </li> 
  <li><a href="#">Link menu item 4</a></li>       
</ul> 
   
<ul class="v_menu sticky"> 
  <li><a href="#">Link menu item 1</a> 
    <ul> 
      <li><a href="#">Sub menu item 1</a></li> 
      <li><a href="#">Sub menu item 2</a></li> 
      <li><a href="#">Sub menu item 3</a></li> 
      <li><a href="#">Sub menu item 4</a></li> 
    </ul>  
  </li> 
  <li><a href="#">Link menu item 2</a></li> 
  <li><a href="#">Link menu item 3</a> 
    <ul> 
      <li><a href="#">Sub menu item 1</a></li> 
      <li><a href="#">Sub menu item 2</a></li> 
      <li><a href="#">Sub menu item 3</a></li> 
      <li><a href="#">Sub menu item 4</a></li>     
      <li><a href="#">Sub menu item 5</a></li> 
      <li><a href="#">Sub menu item 6</a></li> 
      <li><a href="#">Sub menu item 7</a></li> 
      <li><a href="#">Sub menu item 8</a></li>   
    </ul>    
  </li> 
  <li><a href="#">Link menu item 4</a></li>       
</ul>    
<div style="margin:auto;width:100%;">
<span>This is line 1</span>
<br>
<span>This is line 2</span>
<br>
<span>This is line 3</span>
<br>
<span>This is line 4</span>
<br>
<span>This is line 5</span>
<br>
<span>This is line 6</span>
<br>
<span>This is line 7</span>
<br>
<span>This is line 8</span>
<br>
<span>This is line 9</span>
<br>
<span>This is line 10</span>
<br>
<span>This is line 11</span>
<br>
<span>This is line 12</span>
<br>
<span>This is line 13</span>
<br>
<span>This is line 14</span>
<br>
<span>This is line 15</span>
<br>
<span>This is line 16</span>
<br>
<span>This is line 17</span>
<br>
<span>This is line 18</span>
<br>
<span>This is line 19</span>
<br>
<span>This is line 20</span>
<br>
<span>This is line 21</span>
<br>
<span>This is line 22</span>
<br>
<span>This is line 23</span>
<br>
<span>This is line 24</span>
<br>
<span>This is line 25</span>
<br>
<span>This is line 26</span>
<br>
<span>This is line 27</span>
<br>
<span>This is line 28</span>
<br>
<span>This is line 29</span>
<br>
<span>This is line 30</span>
<br>
<span>This is line 31</span>
<br>
<span>This is line 32</span>
<br>
<span>This is line 33</span>
<br>
<span>This is line 34</span>
<br>
<span>This is line 35</span>
<br>
<span>This is line 36</span>
<br>
<span>This is line 37</span>
<br>
<span>This is line 38</span>
<br>
<span>This is line 39</span>
<br>
<span>This is line 40</span>
<br>
<span>This is line 41</span>
<br>
<span>This is line 42</span>
<br>
<span>This is line 43</span>
<br>
<span>This is line 44</span>
<br>
<span>This is line 45</span>
<br>
<span>This is line 46</span>
<br>
<span>This is line 47</span>
<br>
<span>This is line 48</span>
<br>
<span>This is line 49</span>
<br>
<span>This is line 50</span>
<br>
 
  <br style="clear:both;" >
  </div>
<script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.3/jquery.min.js"></script> 
<!--<script type="text/javascript" src="script.js"></script>    -->
<script type="text/javascript" >
$(function () {
  
  // เงื่อนไข event เมื่อมีการเลื่อน scrollbar ในหน้าเพจ  
   $(window).scroll(function(){  
//   เมื่อเลื่อน scroll bar หน้าเพจ ถึงตำแหน่งที่มากกว่าหรือเท่ากับตำแหน่งที่ต้องการ 
//   เมื่อเลื่อน scroll bar หน้าเพจ ถึงตำแหน่ง ที่ทำให้ div 
   // console.log($(document).scrollTop()); 
     if($(document).scrollTop()>30){  
      $(".sticky").css({ /* */ 
        'top':'0px' 
      }); 
     }else{ // เลื่อนกลับมาอยู่ตำแหน่งเดิม ถ้าไม่อยู่ในเงื่อนไข 
      $(".sticky").css({ 
        'top':'-100px' 
      }); 
     }  
   });   
  
});
 </script>  
</body>
</html>
 
ไฟล์ mycss.css
 
body,html{ 
  margin:0; 
  padding:0;  
  font-family:Tahoma, Geneva, sans-serif; 
  font-size:12px; 
} 
ul.v_menu{ /* กำหนดขอบเขตของเมนู */ 
  display: block;
  width: 100%;  
  list-style:none; 
  margin:0px; 
  padding:0px; 
  font-family:tahoma, "Microsoft Sans Serif", Vanessa; 
  font-size:12px; 
  z-index: 9999;  
  background-color: #8671EF;
  height: 32px;  
  border-bottom: 1px #7A6DDC dashed; 
} 
ul.v_menu > li{ /* กำหนดรูปแบบให้กับเมนูหลัก */ 
  display:block; 
  width:150px; 
  height:32px; 
  text-indent:5px; 
  background-color:#8671EF; 
  float:left; 
  text-align:center; 
  transition: all 0.3s  
} 
ul.v_menu > li:hover{ /* กำหนดรูปแบบให้กับเมนูเมื่อมีเมาส์อยู่เหนือ */ 
  display:block; 
  width:150px; 
  text-indent:5px; 
  background-color:#B2A8FE; 
  float:left; 
  text-align:center;  
} 
ul.v_menu > li > a,ul.v_menu > li > ul > li > a{ /* กำหนดรูปแบบให้กับลิ้งค์ */ 
  display:block; 
  width:150px; 
  height:32px;     
  text-decoration:none; 
  color:#FFFFFF; 
  line-height:30px; 
  border-bottom: 1px #B2A8FE dashed;  
} 
ul.v_menu > li > ul{  
  display:none; 
  list-style:none; 
  margin:0px; 
  padding:0px; 
  position: relative;
} 
ul.v_menu > li:hover > ul {  
  display:block; 
  width:150px; 
}   
ul.v_menu > li > ul > li{ /* กำหนดรูปแบบให้กับเมนูย่อย */ 
  display:block; 
  width:150px; 
  height:32px; 
  text-indent:5px; 
  background-color:#8671EF; 
  border-bottom: 1px #FFFFFF dashesed;
  float:left; 
  text-align:center; 
  transition: all 0.3s  
} 
ul.v_menu > li > ul > li:hover{ /* กำหนดรูปแบบให้กับเมนูย่อยเมื่อเมาส์อยู่เหนือ */ 
  display:block; 
  width:150px; 
  height:32px;   
  text-indent:5px; 
  background-color:#B2A8FE; 
  float:left; 
  text-align:center; 
} 

/*ส่วนของเมนูที่ 2 ที่จะยึดไว้ด้านบนกรณีเลื่อน scroll bar มาถึงตำแหน่งที่ต้องการ*/
ul.v_menu.sticky{
  position: fixed;
  top: -100px;
   transition: all 0.4s;  
  background-color: #000000;  
  border-bottom: 1px #757575 dashed;    
  z-index: 9999;
}
ul.v_menu.sticky li{
   background-color: #000000;   
}
ul.v_menu.sticky li:hover{
   background-color: #757575;   
}
ul.v_menu.sticky > li > a,ul.v_menu > li > ul > li > a{
  border-bottom: 1px #757575 dashed;  
}


กด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ให้มีบทความใหม่ๆ เรื่อยๆ น่ะครับURL สำหรับอ้างอิง

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ