พอมีตัวอย่าง listmenu ที่เลือกเเล้วเเสดงรายการไหมคับ

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา พอมีตัวอย่าง listmenu ที่เลือกเเล้วเเสดงรายการไหมคับ

พอมีตัวอย่าง listmenu ที่เลือกเเล้วเเสดงรายการไหมคับ
พอมีตัวอย่าง listmenu ที่เลือกเเล้วเเสดงรายการไหมคับ
ตามภาพข้างล่าง
<a href="http://www.uppic.org/share-51D7_52A1AA06.html"><img src="http://www.uppic.org/image-51D7_52A1AA06.jpg" border="0"></a>


Ariesboy 101.109.235.xxx 06-12-2013 17:46:09

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
ตามลิ้งนี้ลอะคับ ชาวยทีคับ
http://cc.skru.ac.th/repair/print_report.php


ariesboy 101.109.235.xxx 06-12-2013 17:47
 ความคิดเห็นที่ 2
สรั้างไฟล์หลัก
ajax_list_change.php
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>ajax list change</title>
</head>

<body>
<table width="80%" border="0" align="center" cellpadding="6" bgcolor="#E3F9FD">
 <tbody>
  <tr>
   <td width="90%"><form id="formReport" name="formReport" method="post" action="" onsubmit="return false;">
     <div align="center">
      <p><font size="2" face="MS Sans Serif, Tahoma, sans-serif"> ประจำเดือน :</font>
       <select name="selectMonth" id="selectMonth" style="color:#0033CC">
        <option value="">&lt;----เลือกเดือน----&gt;</option>
        <option value="01">มกราคม</option>
        <option value="02">กุมภาพันธ์</option>
        <option value="03" selected="">มีนาคม</option>
        <option value="04">เมษายน</option>
        <option value="05">พฤษภาคม</option>
        <option value="06">มิถุนายน</option>
        <option value="07">กรกฏาคม</option>
        <option value="08">สิงหาคม</option>
        <option value="09">กันยายน</option>
        <option value="10">ตุลาคม</option>
        <option value="11">พฤศจิกายน</option>
        <option value="12">ธันวาคม</option>
       </select>
       <label id="text1" style="display:none"><font color="#FF0000" size="2">กรุณาเลือกเดือน</font></label>
       <font size="2" face="MS Sans Serif, Tahoma, sans-serif">ปี :</font>
       <select name="selectyear" id="selectyear" style="color:#0033CC">
        <option value="">&lt;----เลือกปี----&gt;</option>
        <option value="2554">2554</option>
        <option value="2555" selected="">2555</option>
        <option value="2556">2556</option>
       </select>
       <label id="text2" style="display:none"><font color="#FF0000" size="2">กรุณาเลือกปี</font></label>
      </p>
      <p><font size="2" face="MS Sans Serif, Tahoma, sans-serif">แสดงการแจ้งซ่อมของหน่วยงาน :</font>
       <select name="selectFac" id="selectFac" style="color:#0033CC">
        <option value="">&lt;----เลือกคณะ/สำนัก/สถาบัน----&gt;</option>
        <option value="1">สำนักงานอธิการบดี</option>
        <option value="2">คณะวิทยาการจัดการ</option>
        <option value="3">คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์</option>
        <option value="4">คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม</option>
        <option value="5">คณะครุศาสตร์</option>
        <option value="6">คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</option>
        <option value="7" selected="">คณะศิลปกรรมศาสตร์</option>
        <option value="8">คณะเทคโนโลยีการเกษตร</option>
        <option value="9">อื่น ๆ</option>
       </select>
       <label id="text3" style="display:none"><font color="#FF0000" size="2">กรุณาเลือกหน่วยงาน</font></label>
      </p>
     </div>
    </form></td>
   <td width="10%"><div align="right">
     <input type="button" name="btnPrint" id="btnPrint" value="พิมพ์หน้านี้" onclick="javascript:window.print();">
    </div></td>
  </tr>
 </tbody>
</table>
<div id="place_data_show">

</div>
<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.3/jquery.min.js"></script> 
<script type="text/javascript">
$(function(){
	$(":input").change(function(){
		$.post("ajax_list_change_data.php",$("#formReport").serialize(),function(returnData){
			$("#place_data_show").html(returnData);
		});
	});
});
</script>
</body>
</html>
สร้างไฟล์ รับค่าและแสดง
ajax_list_change.php
<?php
header("Content-type:text/html; charset=UTF-8");     
header("Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate");     
header("Cache-Control: post-check=0, pre-check=0", false);  
?>
<pre>
<?php print_r($_POST); ?>
</pre>
<table width="80%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" bordercolor="#000000">
 <tbody>
  <tr>
   <td width="1%" colspan="2" bordercolor="#FFFFFF"><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5">
     <tbody>
      <tr bgcolor="#0099CC">
       <td height="12" colspan="2">&nbsp;<img src="images/bullet01.gif" width="8" height="8"><font size="2" face="MS Sans Serif, Tahoma, sans-serif"><font color="#000066"><b>&nbsp;คณะศิลปกรรมศาสตร์</b></font></font></td>
       <td height="12"><font size="2" face="MS Sans Serif, Tahoma, sans-serif"><font color="#000066"><b>ผลรวมการแจ้งซ่อม&nbsp;0 ครั้ง </b></font></font></td>
      </tr>
      <tr bgcolor="#E3F9FD">
       <td width="4%" height="13">&nbsp;</td>
       <td width="52%" bgcolor="#E3F9FD"><img src="images/cursor.gif" width="10" height="10"><font size="2" face="MS Sans Serif, Tahoma, sans-serif">&nbsp;ห้องสำนักงาน</font></td>
       <td width="44%"><font size="2" face="MS Sans Serif, Tahoma, sans-serif">จำนวนแจ้งซ่อม&nbsp;<b>0 </b>ครั้ง</font></td>
      </tr>
      <tr bgcolor="#E3F9FD">
       <td width="4%" height="13">&nbsp;</td>
       <td width="52%" bgcolor="#E3F9FD"><img src="images/cursor.gif" width="10" height="10"><font size="2" face="MS Sans Serif, Tahoma, sans-serif">&nbsp;โปรแกรมวิชาศิลปกรรม</font></td>
       <td width="44%"><font size="2" face="MS Sans Serif, Tahoma, sans-serif">จำนวนแจ้งซ่อม&nbsp;<b>0 </b>ครั้ง</font></td>
      </tr>
      <tr bgcolor="#E3F9FD">
       <td width="4%" height="13">&nbsp;</td>
       <td width="52%" bgcolor="#E3F9FD"><img src="images/cursor.gif" width="10" height="10"><font size="2" face="MS Sans Serif, Tahoma, sans-serif">&nbsp;โปรแกรมวิชาดนตรี</font></td>
       <td width="44%"><font size="2" face="MS Sans Serif, Tahoma, sans-serif">จำนวนแจ้งซ่อม&nbsp;<b>0 </b>ครั้ง</font></td>
      </tr>
      <tr bgcolor="#E3F9FD">
       <td width="4%" height="13">&nbsp;</td>
       <td width="52%" bgcolor="#E3F9FD"><img src="images/cursor.gif" width="10" height="10"><font size="2" face="MS Sans Serif, Tahoma, sans-serif">&nbsp;โปรแกรมวิชานาฎศิลป์และการละคร</font></td>
       <td width="44%"><font size="2" face="MS Sans Serif, Tahoma, sans-serif">จำนวนแจ้งซ่อม&nbsp;<b>0 </b>ครั้ง</font></td>
      </tr>
     </tbody>
    </table>
    <hr>
    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5">
     <tbody>
      <tr>
       <td height="3" bgcolor="#0099CC" align="center"><font color="#FFFFFF" size="2">&nbsp;<b>รายงานการแจ้งซ่อมโดย งานเครือข่ายและซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ภายใน 310,311 </b></font></td>
      </tr>
     </tbody>
    </table></td>
  </tr>
 </tbody>
</table>
ตัวอย่าง
เป็นแนวทาง
https://www.ninenik.com/demo/ajax_list_change.php


ninenik 115.67.130.xxx 07-12-2013
 ความคิดเห็นที่ 3
ถ้าเลือกdropdown ค่าแรกให้ไปเพจหนึง ถ้าเป็นค่าสองก็ไปเพจสอง คือไปคนละเพจ ในjavascript เขียนเป็นเงื่อนไขได้ไหม ที่adminเขียนมาให้อะ มันเรียกเพจเดียวเลย


ariesboy 14.207.169.xxx 11-12-2013 23:09
1


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ