มีตัวอย่างรับค่าวันเวลาจากฟอร์ม แล้วโชว์ข้อมูลในตาราง เสร็จแล้วสั่งปริ้น ข้อมูลตามที่เราเลือกวันมาไหมครับ

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา มีตัวอย่างรับค่าวันเวลาจากฟอร์ม แล้วโชว์ข้อมูลในตาราง เสร็จแล้วสั่งปริ้น ข้อมูลตามที่เราเลือกวันมาไหมครับ

มีตัวอย่างรับค่าวันเวลาจากฟอร์ม แล้วโชว์ข้อมูลในตาราง เสร็จแล้วสั่งปริ้น ข้อมูลตามที่เราเลือกวันมาไหมครับ
มีตัวอย่างรับค่าวันเวลาจากฟอร์ม แล้วโชว์ข้อมูลในตาราง เสร็จแล้วสั่งปริ้น ข้อมูลตามที่เราเลือกวันมาไหมครับ 
จากที่ศึกษา การดาวโหลดปริ้นไฟล์ excel แล้วแต่่วา มันดึงจากฐานข้อมูลเลย อยากได้แบบเราเลือกวันเวลา แล้วปริ้นอ่ะครับ 
ขอบคุณครับ 
http://www.ninenik.com/-197.html


Thepaysz 182.52.89.xxx 30-01-2014 16:01:37

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
ส่งค่าวันที่ เขาไปในไฟล์ php ที่สร้าง excel ก็ได้
จะส่งแบบ get หรือ post ตามสะดวก

เช่นส่งแบบ get ในรูปแบบ 

<a href="demo/php_export_excel.php?date_date=<?=$_GET['date_textbox']?>" target="_blank">ตัวอย่างคลิก</a>


Ninenik Narkdee 124.120.190.xxx 30-01-2014
 ความคิดเห็นที่ 2
เด่วลองก่อนนะครับ ขอบคุณมากจ้าาาาาาาาา


thepaysz 182.52.89.xxx 30-01-2014 16:38
 ความคิดเห็นที่ 3
มันออกมาทั้งตารางเลยอะครับ รบกวนพี่ช่วยดูโค้ดให้ที ว่าใส่ตรงไหน   อันนี้ไฟล์ check.php เช็ควัน

<?php
	$objConnect = mysql_connect("localhost","root","1234") or die("Error Connect to Database");
	$objDB = mysql_select_db("hotel");
	@mysql_query("SET NAMES UTF8");
	
?>
<? include("f_thaidate.php");?>
<? include("datepick/datepick.php"); ?>

<html>
<head>
<title>Reservations Meeting</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<script language="JavaScript">
	function fncOpenPopup2()
	{
		window.open('report.php','popup-name','width=700,height=500,toolbar=0, menubar=0,location=0,status=1,scrollbars=1,resizable=1,left=350,top=120,');
	}
</script>
</head>
<?
$today = date("Y-m-d");
?>
<body>
 
<!-- ui-dialog --> 
    
<form name="frmSearch" method="get" action="<?=$_SERVER["SCRIPT_NAME"];?>">	    
     <input class="tb" name="searchbox" type="search" id="datepicker-th-1" value="<?=$_GET["searchbox"];?>">
     <br/>
 <input class="tb" name="searchbox1" type="search" id="datepicker-th-2" value="<?=$_GET["searchbox1"];?>">
      <br/>
		  <input class="myButton"type="submit" value="ตรวจสอบ" id="check">
      <a href="report.php?strdate=<?=$_GET['check']?>" target="_blank">ตัวอย่างคลิก</a> <!-------- ที่พี่ให้ ใส่ ---------!>
</form>


<?
	
$strSQL = " SELECT * from room_list 
LEFT JOIN school ON (room_list.sch_id = school.sch_id)
LEFT JOIN contsch ON (room_list.list_cont=contsch.consch_id )
WHERE (strdate between '".$_GET["searchbox"]."' and
	  '".$_GET["searchbox1"]."' ) ORDER BY strdate asc";

	$objQuery = mysql_query($strSQL) or die ("Error Query [".$strSQL."]");
	
	?>
  
  
  
  <table class="simply" width="600" border="0">
	 <tr>
			<th scope="col">วันที่เริ่ม</th>
			<th scope="col">วันสิ้นสุด</th>
			<th scope="col">ชื่อโรงเรียน</th>
			<th scope="col">ชื่อผู้ติดต่อ</th>
      <th scopt="col">เบอร์โทรติดต่อ</th>
			
	 </tr>
   	<?
	while($objResult = mysql_fetch_array($objQuery))
	{
	?>
	 <tr>
		 
  <td align="center"><?php echo $objResult["strdate"]; ?></td> 
  <td align="center"><?php echo $objResult["enddate"]; ?></td> 
  <td align="center"><?php echo $objResult["sch_name"]; ?></td> 
  <td align="center"><?php echo $objResult["consch_name"]; ?></td> 
   <td align="center"><?php echo $objResult["consch_phone"]; ?></td> 
	 </tr>
	<?
	}
	?>
	</table>

    </table>    
    </form>


</body>
</html>


อันนี้ไฟล์  report  ดาวโหลด์ไฟล์ excel 
<?
$connection=mysql_connect("localhost","root","1234") or die("เชื่อมต่อฐานข้อมูลไม่ได้");
mysql_select_db("hotel") or die("ไม่สามารถเลือกฐานข้อมูลได้");
mysql_query("SET NAMES TIS620");
$q="select a.strdate , a.enddate , a.sch_id , b.sch_name , a.list_cont , c.consch_name , c.consch_phone from room_list 
			a left join school b on a.sch_id = b.sch_id left join contsch c on a.list_cont = c.consch_id ";

$qr=mysql_query($q);
$row_num=mysql_num_rows($qr);
$col_arr=array("StartDate","EndDate","NameScool","Name","NumberPhone");
$col_num=count($col_arr);
header("Pragma: public");
header("Expires: 0");
header("Cache-Control: must-revalidate, post-check=0, pre-check=0"); 
header("Content-Type: application/force-download");
header("Content-Type: application/octet-stream");
header("Content-Type: application/download");
header("Content-Disposition: attachment;filename=reportbooking.xls "); 
?>
<?php echo '<?xml version="1.0" encoding="windows-874"?>'; ?>

<?php echo'<?mso-application progid="Excel.Sheet"?>';?>

<Workbook xmlns="urn:schemas-microsoft-com:office:spreadsheet"
 xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office"
 xmlns:x="urn:schemas-microsoft-com:office:excel"
 xmlns:ss="urn:schemas-microsoft-com:office:spreadsheet"
 xmlns:html="http://www.w3.org/TR/REC-html40">
 <Styles>
 <Style ss:ID="Default" ss:Name="Normal">
  <Alignment ss:Vertical="Bottom"/>
  <Borders/>
  <Font x:CharSet="222"/>
  <Interior/>
  <NumberFormat/>
  <Protection/>
 </Style>
 </Styles>
 <Worksheet ss:Name="ReportBooking">
 


 <Table ss:ExpandedColumnCount="<?=$col_num?>" ss:ExpandedRowCount="<?=$row_num+1?>" x:FullColumns="1"
  x:FullRows="1">

  <Row>
  <?php foreach($col_arr as $key=>$value){ ?>
  <Cell><Data ss:Type="String"><?=$value?></Data></Cell>
	<?php } ?>	
  </Row>
 
  
<?php
while($rs=mysql_fetch_array($qr)){
?>	
  <Row>

  
  <Cell><Data ss:Type="String"><?=$rs['strdate']?> </Data></Cell>
	<Cell><Data ss:Type="String"><?=$rs['enddate']?> </Data></Cell>	
	<Cell><Data ss:Type="String"><?=$rs['sch_name']?></Data></Cell> 
  <Cell><Data ss:Type="String"><?=$rs['consch_name']?></Data></Cell> 
  <Cell><Data ss:Type="String"><?=$rs['consch_phone']?></Data></Cell> 

  </Row>
  
<?php 
}
?>   


 </Table>
 <WorksheetOptions xmlns="urn:schemas-microsoft-com:office:excel">
  <Selected/>
  <ProtectObjects>False</ProtectObjects>
  <ProtectScenarios>False</ProtectScenarios>
 </WorksheetOptions>
 </Worksheet>
</Workbook>


thepaysz 182.52.89.xxx 30-01-2014 16:55
 ความคิดเห็นที่ 4
ส่วนของลิ้งค์ ตามนี้เพื่อส่งค่าไปไฟล์ สร้าง excel

 <a href="report.php?strdate1=<?=$_GET["searchbox"];?>&strdate2=<?=$_GET["searchbox1"];?>" target="_blank">ตัวอย่างคลิก</a>


ส่วนในไฟล์สร้าง excel ให้เพิ่มเงื่อนไขตัวแปร $_GET['strdate1'] กับ $_GET['strdate2']  
เข้าไปในเงื่อนไข คำสั่ง sql ด้านล่างที่มีอยู่แล้ว


$q="select a.strdate , a.enddate , a.sch_id , b.sch_name , a.list_cont , c.consch_name , c.consch_phone from room_list 
a left join school b on a.sch_id = b.sch_id left join contsch c on a.list_cont = c.consch_id ";

ตัวอย่างการเพิ่ม


WHERE (strdate between '".$_GET["strdate1"]."' and '".$_GET["strdate2"]."' ) 


ninenik 115.67.102.xxx 30-01-2014
 ความคิดเห็นที่ 5
ได้แล้ววคับบ กราบขอบพระคุณงามๆคับพี่ *-* 


thepaysz 182.52.89.xxx 31-01-2014 08:29
1


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ