ได้ค่ามา 2 ค่า จะเอามาแสดง ช้าย ขวายังไงครับ

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา ได้ค่ามา 2 ค่า จะเอามาแสดง ช้าย ขวายังไงครับ

ได้ค่ามา 2 ค่า จะเอามาแสดง ช้าย ขวายังไงครับ
<table width="200" border="1" align="center" cellpadding="0" cellspacing="00">
<?php 
$v=0;
while($ddddd){
	$v++;
	?> 
  <tr>
  <td width="100" align="center">ค่าที่ 1 </td>
  <td width="100" align="center">ค่าที่ 2 </td>
 </tr> 
<?php } ?> 
<?php 
while($v<1){
$v++;
?> 
<?php } ?>
</table>

ถ้าค่าที่ได้ 2 ค่า 

ค่า 1 ค่า 2

ถ้าค่าที่ได้ 4


1 2
3 4
จะต้องเขียน code ยังไงครับ ขอบคุณครับPanyaadd 58.10.21.xxx 20-03-2014 21:21:39

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
ตอนนี้ได้ code แล้วครับแต่จะจัดให้อยู่ตรงกลางยังไงครับ

$gua2 = odbc_exec($conn,$gua);
		echo"<table border="1" cellspacing="1" cellpadding="1"><tr>";
		$intRows = 0;
		while (odbc_fetch_row( $gua2 )) {
		   $AA1 = odbc_result($gua2,"membp");
			 $AA2 = odbc_result($gua2,"membn");
	  	 $AA3 = odbc_result($gua2,"membs");
			 $name_2 = $AA1.''.$AA2.' '.$AA3;
			echo "<td>"; 
			$intRows++;
	?>
<table width="425" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
 <tr>
  <td><table width="425" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
   <tr>
    <td>&nbsp;</td>
    </tr>
   <tr>
    <td><div align="center" class="style5">ลงชื่อ ...........................................................ผู้ค้ำประกัน </div></td>
    </tr>
   <tr>
    <td><div align="center" class="style5">( <? echo "$name_2"; ?> )</div></td>
    </tr>
  </table></td>
 </tr>
</table>

	<?
			echo"</td>";
			if(($intRows)%2==0)
			{
				echo"</tr>";
			}
		}
		echo"</tr></table>";
	?>
</body>
</html>
<?
 }
?>
<?
 odbc_close($conn);
?>


panyaadd 58.10.21.xxx 20-03-2014 21:59
 ความคิดเห็นที่ 2

ลองเอาไปใช้เป็นแนวทาง

<table width="400" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">

<?php
$v=0;
while($dddddd){
	$v++;
?>

<?php if($v%2==1){ // ข้อมูลแถวคี่ ?>
 <tr>
  <td align="center"><?=$v?></td>
<?php } ?> 
 
<?php if($v%2==0){ // ข้อมูลแถวคู่ ?>  
  <td align="center"><?=$v?></td>
 </tr>
 <?php } ?> 
 
 <?php } ?>
<?php if($v>0 && ($v%2==1)){ echo "<td></td></tr>";} // หากข้อมูลทั้งหมดเป็นจำนวนคี่ ?>
  
</table>


ninenik 115.67.99.xxx 20-03-2014
 ความคิดเห็นที่ 3
ขอบคุณครับ


panyaadd 110.78.168.xxx 21-03-2014 13:00
 ความคิดเห็นที่ 4
ขอบคุณครับ


panyaadd 58.10.21.xxx 24-03-2014 22:37
1


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ