คำนวนวันที่ยืม(date_start)ลบกับวันปัจจุบัน และเมื่อ(status)แสดงคำว่าคืน ให้หยุดทำงาน...ครับ

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา คำนวนวันที่ยืม(date_start)ลบกับวันปัจจุบัน และเมื่อ(status)แสดงคำว่าคืน ให้หยุดทำงาน...ครับ

คำนวนวันที่ยืม(date_start)ลบกับวันปัจจุบัน และเมื่อ(status)แสดงคำว่าคืน ให้หยุดทำงาน...ครับ
ช่วยที


Agikoe 110.77.151.xxx 19-06-2014 16:05:00

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
สร้างฟังก์ชันลบเวลาด้วย php อย่างง่าย
https://www.ninenik.com/content.php?arti_id=180 via @ninenikwowowow 61.90.14.xxx 23-06-2014 18:02
 ความคิดเห็นที่ 2
ตัวแปร date_start  statusดึงข้อมูลจากไหนครับ mysql หรือ กำหนดค่าใน php หรือ javascript ครับ
ผมว่าเอาโค้ดที่ทำไว้แล้ว มาลงให้ดูจะช่วยได้มากครับ


Unidentifier 118.172.169.xxx 23-06-2014 18:05
 ความคิดเห็นที่ 3
คุณ Unidentifier #2
date_start  status ดึงข้อมูลมาจาก mysql 


Agikoe 118.175.237.xxx 24-06-2014 14:58
 ความคิดเห็นที่ 4
<?
include "chksession.php";
?>
<?php
// เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล
$link=mysql_connect("localhost","root","1234"); // เชื่อมต่อ Server 
mysql_select_db("dbdata"); // ติดต่อฐานข้อมูล 
mysql_query("set character set utf8"); // กำหนดค่า character set ที่จะใช้แสดงผล 
?> 
<?php
// ฟังก์ชั่นสำหรับการแบ่งหน้า NEW MODIFY
function page_navi($before_p,$plus_p,$total,$total_p,$chk_page){   
  global $urlquery_str;  
  $pPrev=$chk_page-1;  
  $pPrev=($pPrev>=0)?$pPrev:0;  
  $pNext=$chk_page+1;  
  $pNext=($pNext>=$total_p)?$total_p-1:$pNext;    
  $lt_page=$total_p-4;  
  if($chk_page>0){   
    echo "<a href='$urlquery_str"."pages=".intval($pPrev+1)."' class='naviPN'>Prev</a>";  
  }  
  if($total_p>=11){ 
	    if($chk_page>=4){  
      echo "<a $nClass href='$urlquery_str"."pages=1'>1</a><a class='SpaceC'>. . .</a>";   
    }  
    if($chk_page<4){  
      for($i=0;$i<$total_p;$i++){   
        $nClass=($chk_page==$i)?"class='selectPage'":"";  
        if($i<=4){  
        echo "<a $nClass href='$urlquery_str"."pages=".intval($i+1)."'>".intval($i+1)."</a> ";   
        }  
        if($i==$total_p-1 ){  
        echo "<a class='SpaceC'>. . .</a><a $nClass href='$urlquery_str"."pages=".intval($i+1)."'>".intval($i+1)."</a> ";   
        }     
      }  
    }  
    if($chk_page>=4 && $chk_page<$lt_page){  
      $st_page=$chk_page-3;  
      for($i=1;$i<=5;$i++){  
        $nClass=($chk_page==($st_page+$i))?"class='selectPage'":"";  
        echo "<a $nClass href='$urlquery_str"."pages=".intval($st_page+$i+1)."'>".intval($st_page+$i+1)."</a> ";     
      }  
      for($i=0;$i<$total_p;$i++){   
        if($i==$total_p-1 ){  
        $nClass=($chk_page==$i)?"class='selectPage'":"";  
        echo "<a class='SpaceC'>. . .</a><a $nClass href='$urlquery_str"."pages=".intval($i+1)."'>".intval($i+1)."</a> ";   
        }     
      }                   
    }   
    if($chk_page>=$lt_page){  
      for($i=0;$i<=4;$i++){  
        $nClass=($chk_page==($lt_page+$i-1))?"class='selectPage'":"";  
        echo "<a $nClass href='$urlquery_str"."pages=".intval($lt_page+$i)."'>".intval($lt_page+$i)."</a> ";   
      }  
    }      
  }else{  
    for($i=0;$i<$total_p;$i++){   
      $nClass=($chk_page==$i)?"class='selectPage'":"";  
      echo "<a href='$urlquery_str"."pages=".intval($i+1)."' $nClass >".intval($i+1)."</a> ";   
    }     
  }   
  if($chk_page<$total_p-1){  
    echo "<a href='$urlquery_str"."pages=".intval($pNext+1)."' class='naviPN'>Next</a>";  
  }  
}
?>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title> </title>
<style type="text/css">
/* css แบ่งหน้า */
.browse_page{  
  clear:both;  
  margin-left:12px;  
  height:25px;  
  margin-top:5px;  
  display:block;  
}  
.browse_page a,.browse_page a:hover{  
  display:block;  
	width: 2%;
  font-size:14px;  
  float:left;  
  margin:0px 5px;
  border:1px solid #CCCCCC;  
  background-color:#F4F4F4;  
  color:#333333;  
  text-align:center;  
  line-height:22px;  
  font-weight:bold;  
  text-decoration:none;  
	-webkit-border-radius: 5px;
	-moz-border-radius: 5px;
	border-radius: 5px;	
}  
.browse_page a:hover{  
	border:1px solid #CCCCCC;
	background-color:#999999;
  color:#FFFFFF;  
}  
.browse_page a.selectPage{  
  display:block;  
  width:45px;  
  font-size:14px;  
  float:left;  
  margin-right:2px;  
	border:1px solid #CCCCCC;
	background-color:#999999;

  color:#FFFFFF;  
  text-align:center;  
  line-height:22px;  
  font-weight:bold;  
	-webkit-border-radius: 5px;
	-moz-border-radius: 5px;
	border-radius: 5px;	
}  
.browse_page a.SpaceC{  
  display:block;  
  width:45px;  
  font-size:14px;  
  float:left;  
  margin-right:2px;  
  border:0px dotted #0A85CB;  
  background-color:#FFFFFF;  
  color:#333333;  
  text-align:center;  
  line-height:22px;  
  font-weight:bold;  
	-webkit-border-radius: 5px;
	-moz-border-radius: 5px;
	border-radius: 5px;	
}  
.browse_page a.naviPN{  
  width:50px;  
  font-size:12px;  
  display:block;  
/*  width:25px;  */
  float:left;  
	border:1px solid #CCCCCC;
	background-color:#999999;
  color:#FFFFFF;  
  text-align:center;  
  line-height:22px;  
  font-weight:bold;   
	-webkit-border-radius: 5px;
	-moz-border-radius: 5px;
	border-radius: 5px;	
} 
TR:nth-child(odd) {
  background-color: #FFF;
}

TR:nth-child(even) {
  background-color: #D6F3DA;
}
/* จบ css แบ่งหน้า */
</style>

</head>

<body>


<table width="100%" border="0">
 <tr>
  <td width="29%"><div align="center"><font color="#FF00FF">
   <font color="#FF00FF"><p>ยินดีต้อนรับแอดมิน<b><font color="#FF0066"> <?=$sess_username?> </font></b>
   ท่านกำลังอยู่ในระบบ </p></font>
</font>
   <p> [<a href="logout.php">ออกจากระบบ</a>]<font color="#FF00FF">&nbsp;   </font></p>
  </div></td>
 </tr>
</table>
<div style="margin:auto;text-align:left;width:">
<!--ส่วนสร้างฟอร์ม สำหรับค้นหา -->
<table border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="00">
 <tbody>
 <tr>
 <td align="left" >
<table width="100%"border="0"cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse:collapse;">
  <tr>
   <td height="3"></td>

   <td width="145"><div align="center"></div></td>
  </tr>
 </table>
<table width="100%"border="1"cellpadding="2" cellspacing="0" style="border-collapse:collapse;">
 <tr>
	<td width="39"><b><font color="#009900"><center>ลำดับ</center></font></b></td>
  <td width="370"><b><font color="#009900"><center>รหัสเลขครุภัรฑ์</center></font></b></td>
  <td width="350"><b><font color="#009900"><center>ชื่อ - สกุล</center></font></b></td>
  <td width="450"><b><font color="#009900"><center>การใช้งาน</center></font></b></td>
  <td width="450"><b><font color="#009900"><center>หน่วยงาน</center></font></b></td> 
  <td width="170"><b><font color="#009900"><center>วันที่ยืม</center></font></b></td>
  <td width="140"><b><font color="#009900"><center>กำหนดคืน</center></font></b></td>
  <td width="70"><b><font color="#009900"><center>วัน</center></font></b></td>
  <td width="70"><b><font color="#009900"><center>สถานะ</center></font></b></td>
  <td width="300"><b><font color="#009900"><center>ผู้รับ</center></font></b></td>
  <td width="70"><b><font color="#009900"><center>ลบ</center></font></b></td>
  <td width="70"><b><font color="#009900"><center>แก้ไข</center></font></b></td>
  <td width="70"><b><font color="#009900"><center>ส่ง</center></font></b></td>
  <td width="70"><b><font color="#009900"><center>สี</center></font></b></td>
  </tr>
<?php
    $i=1;
    $q="SELECT * FROM tbdata WHERE 1 ";
		// เงื่อนไขการค้นหา ถ้ามีการส่งค่า ตัวแปร $_GET['keyword'] 
		if(isset($_GET['keyword']) && $_GET['keyword']!=""){
			// ต่อคำสั่ง sql 
			$q.=" AND code LIKE '%".trim($_GET['keyword'])."%' ";	
		}
    $qr=@mysql_query($q);	
		
		$total=@mysql_num_rows($qr);
		$e_page=3; // กำหนด จำนวนรายการที่แสดงในแต่ละหน้า  
		if(!isset($_GET['pages'])){  
			$_GET['pages']=0;  
		}else{  
			$_GET['pages']=$_GET['pages']-1;
			if($_GET['pages']<0){
				$_GET['pages']=0;	
			}
			$chk_page=$_GET['pages'];   
			$_GET['pages']=$_GET['pages']*$e_page;  
		}  
		$q.=" ORDER BY id DESC LIMIT ".$_GET['pages'].",$e_page";
			
		$qr=@mysql_query($q);	
		if(@mysql_num_rows($qr)>=1){  
			$plus_p=($chk_page*$e_page)+@mysql_num_rows($qr);  
		}else{  
			$plus_p=($chk_page*$e_page);    
		}  
		$total_p=ceil($total/$e_page);  
		$before_p=($chk_page*$e_page)+1; 
		/// END PAGE NAVI ZONE			
		
    while($record=@mysql_fetch_array($qr)){
?> 
 <tr>
  <td width="" height="20" align="center"><?=(($e_page*$chk_page)+$i)?></td>
  <td><?php echo "$record[code]" ?></td>
	<td><?php echo "$record[name]" ?></td>
	<td><?php echo "$record[word]" ?></td>
	<td><?php echo "$record[unit]" ?></td>
	<td><?php echo "$record[date_start]" ?></td>
	<td><?php echo "$record[date_end]"?></td>
	<td><?php echo "$record[day]" ?></td>
	<td><?php echo "$record[status]" ?></td>
	<td><?php echo "$record[pr]" ?></td>
  <td onMouseOver="this.bgColor='#99FFFF'" onMouseOut ="this.bgColor = ''"><?php echo "<a href="delete.php?id_del=$record[id]" onclick="return confirm(' ต้องการลบ $record[code] $record[name] ออกจากระบบจริงหรือไม่ ')">ลบ</a>" ?></tb>
	<td onMouseOver="this.bgColor='#99FFFF'" onMouseOut ="this.bgColor = ''"><a href="edit.php?edit_id=<?=$record[id]?>">แก้ไข</a></td>
  <td onMouseOver="this.bgColor='#99FFFF'" onMouseOut ="this.bgColor = ''"><a href="send.php?edit_id=<?=$record[id]?>">ส่ง</a></td>
  <?php
if($result["day"] == "0") //<td colspan="2" bgcolor="#CCCCCC"><
{
	echo "0";
	}
else if($record["status"] == "คืน")
{
	echo"<td bgcolor='#FFFFFF'</td>";	
}
else if($record["day"] <= "6")
{
	echo "<td bgcolor='#00CC00'></td>";
	}
else if($record["day"] >= "7")
{
	echo"<td bgcolor='#FF0000'></td>";
}
?>
 </tr>
<?php $i++; } ?>   
</table>
  
  <br />

  </td>
 </tr>
</tbody>


<thead>
 <tr>
  <td align="left">
  
 
 <div style="margin:auto;width:100%;">
 <?php if($total>3){ ?>         
 <div class="browse_page">  
  <?php   
  if(count($_GET)<=1){
    $urlquery_str="?";
  }else{
		$para_get="";
		foreach($_GET as $key=>$value){
			if($key!="pages"){
				$para_get.=$key."=".$value."&";
			}
		}
    $urlquery_str="?$para_get";
  }
  // เรียกใช้งานฟังก์ชั่น สำหรับแสดงการแบ่งหน้า   
  page_navi($before_p,$plus_p,$total,$total_p,$chk_page);    
  ?>
  </div>  
  <?php } ?> 
    <table width="100%" border="0" align="right">
     <tr>
      <td width="62%"><div align="right"><form id="form_search" name="form_search" method="get" action="">
       <input type="text" name="keyword" id="keyword" />
       <input type="submit" name="button" id="button" value="ค้นหา" />
      </form></div></td>
      <td width="18%"><div align="center"><font color="#666666"><b>เพิ่มข้อมูลการยืม</b></font><br /><a href="insert.php"><img src="Nootbook/img/insert.jpg" width="65" height="60" /></a></div></td>
      <td width="20%"><div align="center"><font color="#666666"><b>รายละเอียดโน๊ตบุ๊ค</b></font><br /><a href="Nootbook/show.php"><img src="img/My-computer-icon.png" width="65" height="60" alt="เพิ่มโน๊ตบุ๊ค" /></a></div></td>
     </tr>
    </table></td>
 </tr>
 <tr></tr>
</thead> 

<tfoot>
 <tr>
 <td height="10">&nbsp;</td>
 </tr>
 <tr>
  <td align="left">

 <div style="margin:auto;width:100%;">
   <?php if($total>3){ ?>         
  <div class="browse_page">  
  <?php   
  // เรียกใช้งานฟังก์ชั่น สำหรับแสดงการแบ่งหน้า   
  page_navi($before_p,$plus_p,$total,$total_p,$chk_page);    
  ?>
  <?
$hostname = "localhost";
$username = "root";
$password = "1234";
$dbname = "tbdata";
 $condb = mysql_connect($hostname,$username,$password);
mysql_select_db($dbname,$condb);

$sql = "SELECT * FROM tbdata";  //เลือกข้อมูลในตาราง testtable
$result = mysql_query($sql,$condb); //ส่งคำสั่งเลือกข้อมูลในตาราง testtable ให้ทำงาน
$total = mysql_num_rows($result);  //ทำการนับระเบียนข้อมูลที่เลือกออกมาโดยใช้ฟังชั่น mysql_num_rows()

echo "<font color='#3EAC8B'><b> ข้อมูลทั้งหมด" . $total . "รายการ</b></font>";

mysql_close($condb);
?>
  </div>  
  <?php } ?>
 </div> 
  
  </td>
 </tr>
</tfoot>  
</table>

</div>


</body>
</html>


Agikoe 110.77.237.xxx 24-06-2014 15:06
 ความคิดเห็นที่ 5
ฟังก์ชั่นสำหรับลบวันที่ หาจำนวนวันที่ต่าง

<?php
// ฟังก์ชั่นลบวันที่
function date_diffDay($date2,$date1){
	$diffDay=0;
	if(strtotime($date2)>strtotime($date1)){
		$diffDay=(strtotime($date2)-strtotime($date1))/86400;
	}else{
		$diffDay=(strtotime($date1)-strtotime($date2))/86400;
	}
	return $diffDay;
}


$date1="2014-06-24";
$date2="2014-06-23";
$date3="2014-06-20";
$date4="2014-05-18";
//// การใช้งาน
echo date_diffDay($date2,$date3);
?>


ninenik 124.120.47.xxx 24-06-2014
1


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ