เงื่อนไขการ show/hide textbox มาให้กรอกข้อมูล ในการ clone หลายแถว

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา เงื่อนไขการ show/hide textbox มาให้กรอกข้อมูล ในการ clone หลายแถว

เงื่อนไขการ show/hide textbox มาให้กรอกข้อมูล ในการ clone หลายแถว

ตามรูปนะคะ คือ เวลาเลือก select ประเภท = เช่า จะขึ้น textbox ระยะเวลาการเช่า มาให้กรอกข้อมูล
แต่พอกดปุ่ม บวก เพื่อจะเพิ่มสินค้าอีกตัว ยังไม่ทันเลือกประเภท มันก็ clone ตัว textbox มาด้วยค่ะ

codeการ clone
<script language="JavaScript">
$(document).ready(function(){
  $("#addRow").click(function(){
    var html = $(".tramount:last").html();
    var last_id = parseInt($(".tramount:last").attr("id").split("_")[1]);
    var new_id = last_id+1;
    var newRow = '<tr class="tramount" id="tramount_'+new_id+'">'; 
    newRow += html.replace(new RegExp("_"+last_id,"g"), "_"+new_id);
    newRow += "</tr>";
    $("#tblamount tbody").append(newRow);
  });
  $("#removeRow").click(function(){
    if($(".tramount").length > 1) $(".tramount:last").remove()
  });
  $('input[name="cost[]"], input[name="amount[]"]').change(function(){
    var total = 0.0;
    $(".tramount").each(function(){
      var now_id = parseInt($(this).attr("id").split("_")[1]);
      var cnt = parseInt($("#amount_"+now_id).val());
      var price = parseFloat($("#cost_"+now_id).val());
      var row = (cnt*price);
      if(row!= NaN && row>0) total += row;      
    });
    $("#sum").val(total);    
  });
});
</script>
code การ show/hide textbox 
<script language="javascript">
$(document).ready(function() {
	$('#rentPrice').hide(); //hide field on start
 
	$('#type_1').change(function() {
 
	 var $index = $('#type_1').index(this);
 
	 if($('#type_1').val() == 'เช่า') { //if this value is NOT selected
	 $('#rentPrice').show(); //this field is hidden
	 } 
	 else {
	 $('#rentPrice').hide();//else it is shown
 
	 }
    });
 });
</script>
อยากรู้ว่าจะทำยังไง ให้ไม่ clone มาทั้งหมดค่ะ ให้โชว์ textbox เฉพาะตอนเลือก select ประเภท = เช่า เท่านั้น


Saranya2532 223.204.255.xxx 25-08-2014 14:06:32

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
ให้ใส่ css class ไปใน ตัว input ตัวที่จะให้ซ่อนหรือแสดงตามเงื่อนไข
แล้ว ส่งให้ย้อนไป ที่แถว แล้วไปหา css ตัวนั้น :ซ่อนตามเงื่อนไข

เช่น 

     if(i_select=="A"){
      $(this).parents("tr").find(".css_more").show();  
     }else{
       $(this).parents("tr").find(".css_more").hide();  
     }


เท่าที่ดูตามโค้ด ยังใช้ id กับ class ไม่ค่อยถูกเท่าไหร่ พยายามใช้ css class แทน id
รหือ .css มากกว่า #id เวลาใช้กับ jquery

ลองดูโค้ดตัวอย่างนี้ เอาไปประยุกต์เพิ่มเติมได้


ประเภท ยี่ห้อ ชื่อสินค้าไฟล์ index.html

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Document</title>
  <link rel="stylesheet" href="bootstrap/css/bootstrap.min.css">
  <style type="text/css">
  .css_more{
    display: none;
  }
  </style>
</head>
<body>
  
  <br>
  <div style="margin:auto;width:90%;">
  <form role="form" method="post" action="show.php">
   <table class="table table-striped">
     <tr class="active">
       <th class="text-center">ประเภท</th>
       <th class="text-center">ยี่ห้อ</th>
       <th class="text-center">ชื่อสินค้า</th>
       <th width="130" class="text-center"></th>
     </tr>
     <tbody class="place-datarow">
       <tr class="datarow" >
         <td>
          <select name="type_product[]" class="form-control css_i_select">
            <option value="">Select Type</option>
            <option value="A">Type A</option>
            <option value="B">Type B</option>
          </select> 
           
         </td>
         <td>
          <select name="brand_product[]" class="form-control">
            <option value="">Select Brand</option>
            <option value="AAA">Brand AAA</option>
            <option value="BBB">Brand BBB</option>
          </select>         
         </td>
         <td>
         <input type="text" class="form-control" name="name_product[]" >
         </td>
         <td>
<input type="text" class="form-control css_more" name="more_data[]">         
         </td>
       </tr>
     </tbody>
   </table>
   <br>
   <table class="table">
     <tr>
       <td width="50" class="tex-center">
        <button id="addRow" type="button" class="btn btn-info">+</button>   
       </td>
       <td width="50" class="tex-center">
        <button id="removeRow" type="button" class="btn btn-danger">-</button>   
       </td>
       <td class="text-right">
        <button type="submit" class="btn btn-success">Submit</button>
         
       </td>
     </tr>
   </table>
   </form>
  </div>
<script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.3/jquery.min.js"></script> 
<script type="text/javascript" src="script.js"></script>     
</body>
</html>


ไฟล์ script.js

$(function () {
  
   $(".css_i_select").on("change",function(){ 
    var i_select=$(this).val();
     if(i_select=="A"){
      $(this).parents("tr").find(".css_more").show();  
     }else{
       $(this).parents("tr").find(".css_more").hide();  
     }
  });
  
  
  $("#addRow").on("click",function(){  
    // ส่วนของการ clone ข้อมูลด้วย jquery clone() ค่า true คือ  
    // การกำหนดให้ ไม่ต้องมีการ ดึงข้อมูลจากค่าเดิมมาใช้งาน  
    // รีเซ้ตเป็นค่าว่าง ถ้ามีข้อมูลอยู่แล้ว ทั้ง select หรือ input  
   
    $(".datarow:eq(0)").clone(true)   
    .find("input").attr("value","").end()  
    .find("select").attr("value","").end() //  
    .appendTo($(".place-datarow"));   
     
  }); 
  
  $("#removeRow").on("click",function(){  
    // // ส่วนสำหรับการลบ  
    if($(".place-datarow tr").size()>1){ // จะลบรายการได้ อย่างน้อย ต้องมี 1 รายการ  
      $(".place-datarow tr:last").remove(); // ลบรายการสุดท้าย  
    }else{  
      // เหลือ 1 รายการลบไม่ได้  
      alert("ต้องมีรายการข้อมูลอย่างน้อย 1 รายการ");  
    }  
  });  
});


ไฟล์ show.php ทดสอบ

<pre>
  <?php print_r($_POST); ?>
  
</pre>


ninenik 110.168.67.xxx 25-08-2014
 ความคิดเห็นที่ 2
ตอนนี้หนูใช้โค้ด clone เป็นแบบ autocomplete ด้วย

$(document).ready(function(){
	$(".css_i_select").on("change",function(){ 
    var i_select=$(this).val();
     if(i_select=="เช่า"){
      $(this).parents("tr").find(".css_more").show();  
     }else{
       $(this).parents("tr").find(".css_more").hide();  
     }
  });
  // Use the .autocomplete() method to compile the list based on input from user
  $('#brand').autocomplete({
    source: 'autocomplete/autoProducts/data/item-data.php',
    minLength: 1,
    select: function(event, ui) {
      var $itemrow = $(this).closest('tr');
          // Populate the input fields from the returned values
					$itemrow.find('#codeST').val(ui.item.codeST);
          $itemrow.find('#brand').val(ui.item.brand);
					$itemrow.find('#type').val(ui.item.type);
         		    $itemrow.find('#unit').val(ui.item.unit);

          // Give focus to the next input field to recieve input from user
					$('#typeQT').focus();
          $('#detail').focus();
					$('#price').focus();
					$('#quantity').focus();
					$('#discount').focus();
					

      return false;
	  }
  // Format the list menu output of the autocomplete
  }).data( "autocomplete" )._renderItem = function( ul, item ) {
    return $( "<li></li>" )
      .data( "item.autocomplete", item )
      .append( "<a>" + item.brand + " - " + item.codeST + "</a>" )
      .appendTo( ul );
  };

  // Get the table object to use for adding a row at the end of the table
  var $itemsTable = $('#itemsTable');

  // Create an Array to for the table row. ** Just to make things a bit easier to read.
  var rowTemp = [
    '<tr class="item-row">',
      '<td><a id="deleteRow"><img src="autocomplete/autoProducts/images/icon-minus.png" alt="Remove Item" title="Remove Item"></a></td>',
			'<td><select name="typeQT[]" id="typeQT" class="form-control" tabindex="1"><option value="">เลือกประเภท</option><option value="ขาย">ขาย</option><option value="เช่า">เช่า</option><option value="ค่าบริการ">ค่าบริการ</option></select></td>',
      '<td><input name="codeST[]" type="hidden" class="form-control" id="codeST"/><input name="brand[]" value="" class="form-control" id="brand" tabindex="2"/></td>',
			'<td><input name="type[]" value="" class="form-control" id="type" tabindex="3" /></td>',
			
			'<td><input name="unit[]" value="" class="form-control" id="unit" tabindex="12"/></td>',
			'<td><input name="price[]" value="" class="form-control" id="price" tabindex="13" OnKeyPress="return chkNumber(this);"/></td>',
			'<td><input name="discount[]" value="" class="form-control" id="discount" tabindex="14" OnKeyPress="return chkNumber(this);"/></td>',
									 
    '</tr>'
  ].join('');

  // Add row to list and allow user to use autocomplete to find items.
	
	
  $("#addRow").bind('click',function(){

    var $row = $(rowTemp);

    // save reference to inputs within row
		var $codeST 	    = $row.find('#codeST');
    var $brand 	    = $row.find('#brand');
		var $type 	    = $row.find('#type');
    	var $typeQT 	  = $row.find('#typeQT');
		var $unit 	    = $row.find('#unit');
       var $price	    = $row.find('#price');
    var $quantity	  = $row.find('#quantity');
		var $discount 	  = $row.find('#discount');

    if ( $('#brand:last').val() !== '' ) {

      // apply autocomplete widget to newly created row
      $row.find('#brand').autocomplete({
        source: 'autocomplete/autoProducts/data/item-data.php',
        minLength: 1,
        select: function(event, ui) {
					$codeST.val(ui.item.codeST);
          $brand.val(ui.item.brand);
					$type.val(ui.item.type);
          $transmission.val(ui.item.transmission);
					$unit.val(ui.item.unit);
					

          // Give focus to the next input field to recieve input from user
           $typeQT.focus();
					 $detail.focus();
					 $price.focus();
					 $quantity.focus();
					 $discount.focus();

          return false;
        }
      }).data( "autocomplete" )._renderItem = function( ul, item ) {
        return $( "<li></li>" )
          .data( "item.autocomplete", item )
          .append( "<a>" + item.brand + " - " + item.codeST + "</a>" )
          .appendTo( ul );
      };
      // Add row after the first row in table
      $('.item-row:last', $itemsTable).after($row);
      $($brand).focus();

    } // End if last brand input is empty
    return false;
  });

  $('#brand').focus(function(){
    window.onbeforeunload = function(){ return "ทำรายการใบเสนอราคา"; };
  });

}); // End DOM


	// Remove row when clicked
	$("#deleteRow").live('click',function(){
		$(this).parents('.item-row').remove();
    // Hide delete Icon if we only have one row in the list.
    if ($(".item-row").length < 2) $("#deleteRow").hide();
	});
	

ถ้าใส่แบบนี้ จะขึ้น textbox เวลาเลือก select "เช่า"  แต่ไม่สามารถกด  + เพิ่มข้อมูลได้  ไม่ทราบว่าต้องแก้ตรงไหนค่ะsaranya2532 223.204.255.xxx 26-08-2014 14:04
 ความคิดเห็นที่ 3
คงแนะนำไม่ได้ ต้องดูการทำงานรวม
แต่ดูจากวิธีการเขียนโค้ด เหมือนจะเขียนยากไป
การเพิ่มแถว ถ้าใช้การ clone ก็จะอ้างอิงกับ html ด้วย
แต่การ clone แบบใช้ตัวแปร ก็คงเป็นปํญหาอีกแบบหนึ่ง


ninenik 58.11.234.xxx 26-08-2014
 ความคิดเห็นที่ 4
แล้วถ้าเป็นการ clone ข้อมูลแบบธรรมดา 

ถ้าต้องการ จะ add row ข้อมูลที่เป็น datetimepicker ซึ่งโค้ดมาจาก http://xdsoft.net/jqplugins/datetimepicker/

<td align="center">
		<input name="buyDate[]" type="text" id="datetimepicker" class="form-control" /></td>
<td align="center">
		<input name="contractDate[]" type="text" id="datetimepicker2" class="form-control" /></td>

แล้วจะ  addRow 
ยังไงค่ะ 

 $("#addRow").on("click",function(){  
    // ส่วนของการ clone ข้อมูลด้วย jquery clone() ค่า true คือ  
    // การกำหนดให้ ไม่ต้องมีการ ดึงข้อมูลจากค่าเดิมมาใช้งาน  
    // รีเซ้ตเป็นค่าว่าง ถ้ามีข้อมูลอยู่แล้ว ทั้ง select หรือ input  
   
    $(".datarow:eq(0)").clone(true)   
    .find("input").attr("value","").end()  
    .find("select").attr("value","").end() //  
    .appendTo($(".place-datarow"));   
     
  }); 

ดูจากที่อื่นมีแต่ datepicker ไม่มีที่เป็น datetimepicker 
เช่น http://jsfiddle.net/chiragraninga/MMmyU/
.removeClass('hasDatepicker');  ตรงนี้ก็ไม่เข้าใจว่ามาจากไหนอ่ะค่ะ 


saranya2532 223.204.255.xxx 28-08-2014 16:42
 ความคิดเห็นที่ 5
โค้ดตัวอย่าง จะใช้ กับ jquery ui datepicker โค้ดจึงไม่เหมือนกัน 

ส่วนตัว datetimepicker ที่เนะนำมา สวยงามมาก เรียบง่าย น่าใช้ทีเดียว

ดูการประยุกต์จากบทความนี้

แนะนำ DateTimePicker เรียบง่าย และสวย น่าใช้มาก  


ninenik 1.46.209.xxx 29-08-2014
 ความคิดเห็นที่ 6
ขอบคุณมากค่ะ  smileysmiley


saranya2532 223.204.255.xxx 29-08-2014 09:25
 ความคิดเห็นที่ 7
แล้วถ้า เพิ่มแถววันที่ อีกอัน

..size()-1;  ต้องเปลี่ยนเป็นอะไรค่ะ หนูลองเปลี่ยน -2,-3,-4,-0 ก็แล้ว ก็ไม่ได้อ่ะค่ะ

var lastIndex2=$(".css_datetime_picker").size()-1; // หา index ของตัว input ล่าสุด 
    var newId2="id_datetime_picker"+lastIndex2;
    var objID2="#"+newId2;
    var placeParent2=$(".css_datetime_picker:eq("+lastIndex2+")").parents("td");  
 // แทนด้วย input ใหม่ ทับตัวเก่าไปเลย
 $(placeParent2).html("<input type="text" class="form-control css_datetime_picker" name="date_product2[]" >");   
    $(".css_datetime_picker:eq("+lastIndex2+")")
    .attr("id", newId2) // - กำหนด id เป็นค่าใหม่
    .unbind(); // - ยกเลิกการจัดการทั้งหมด ที่ได้มาจากตัว clone    
    $(objID2).datetimepicker(); // - เรียกใช้ datetimepicker() ใหม่อีกครั้ง		


saranya2532 223.204.255.xxx 29-08-2014 10:41
 ความคิดเห็นที่ 8
นึกภาพไม่ออก


ninenik 110.168.68.xxx 29-08-2014
 ความคิดเห็นที่ 9

ถ้าตามโค้ด จะเลือก datetimepicker  ได้เฉพาะ วันที่หมดสัญญา ใช่ไม๊ค่ะ
แล้วถ้าจะให้เลือก datetimepicker ได้กับ วันที่ซื้อ/เช่า ด้วยอ่ะค่ะ 
ต้องเปลี่ยนแปลงโค้ดตรงไหนค่ะ

$(function () {
  
  $("#id_datetime_picker0").datetimepicker(); 

$("#addRow").on("click",function(){  
    // ส่วนของการ clone ข้อมูลด้วย jquery clone() ค่า true คือ  
    // การกำหนดให้ ไม่ต้องมีการ ดึงข้อมูลจากค่าเดิมมาใช้งาน  
    // รีเซ้ตเป็นค่าว่าง ถ้ามีข้อมูลอยู่แล้ว ทั้ง select หรือ input  
   
    $(".datarow:eq(0)").clone(true)   
    .find("input").attr("value","").end()  
    .find("select").attr("value","").end() //  
    .appendTo($(".place-datarow"));   
    var lastIndex=$(".css_datetime_picker").size()-1; // หา index ของตัว input ล่าสุด 
    var newId="id_datetime_picker"+lastIndex;
    var objID="#"+newId;
    var placeParent=$(".css_datetime_picker:eq("+lastIndex+")").parents("td");  
    // แทนด้วย input ใหม่ ทับตัวเก่าไปเลย
     $(placeParent).html("<input type="text" class="form-control css_datetime_picker" name="date_product[]" >");   
    $(".css_datetime_picker:eq("+lastIndex+")")
    .attr("id", newId) // - กำหนด id เป็นค่าใหม่
    .unbind(); // - ยกเลิกการจัดการทั้งหมด ที่ได้มาจากตัว clone    
    $(objID).datetimepicker(); // - เรียกใช้ datetimepicker() ใหม่อีกครั้ง     
     
  }); 

เพราะหนูลองเพิ่มโค้ดแล้ว แต่มันไม่ได้ เลยสงสัยว่าต้องเปลี่ยนค่าตรง .size()-1;  หรือเปล่าค่ะ


saranya2532 223.204.255.xxx 29-08-2014 13:42
 ความคิดเห็นที่ 10
ใน html ให้เพิ่ม s เข้าไปในรายการอีกอันที่เพิ่มเข้ามาทั้ง class และ id  (css_datetime_pickers  และ  id_datetime_pickers0 )
เช่น

<input type="text" class="form-control css_datetime_pickers" name="date2_product[]" value="" id="id_datetime_pickers0" > 

ใน javascript ให้ทำคล้ายส่วนเดิม แต่เพิ่มอีกชุดที่เป็นตัวเติม s

ส่วนตอนโหลดตอนแรก 

$("#id_datetime_picker0").datetimepicker();  
$("#id_datetime_pickers0").datetimepicker();  


ส่วนที่เพิ่มแถว

  $(".datarow:eq(0)").clone(true)
    .find("input").attr("value", "").end()
    .find("select").attr("value", "").end() //   
  .appendTo($(".place-datarow"));
  var lastIndex = $(".css_datetime_picker").size() - 1; // หา index ของตัว input ล่าสุด  
  var newId = "id_datetime_picker" + lastIndex;
  var newIds = "id_datetime_pickers" + lastIndex;
  var objID = "#" + newId;
  var objIDs = "#" + newIds;
  var placeParent = $(".css_datetime_picker:eq(" + lastIndex + ")").parents("td");
  var placeParents = $(".css_datetime_pickers:eq(" + lastIndex + ")").parents("td");
  // แทนด้วย input ใหม่ ทับตัวเก่าไปเลย 
  $(placeParent).html("<input type=\"text\" class=\"form-control css_datetime_picker\" name=\"date_product[]\" >");
  $(placeParents).html("<input type=\"text\" class=\"form-control css_datetime_pickers\" name=\"date2_product[]\" >");
  $(".css_datetime_picker:eq(" + lastIndex + ")")
    .attr("id", newId) // - กำหนด id เป็นค่าใหม่ 
  .unbind(); // - ยกเลิกการจัดการทั้งหมด ที่ได้มาจากตัว clone  
  $(".css_datetime_pickers:eq(" + lastIndex + ")")
    .attr("id", newIds) // - กำหนด id เป็นค่าใหม่ 
  .unbind(); // - ยกเลิกการจัดการทั้งหมด ที่ได้มาจากตัว clone  
  $(objID).datetimepicker(); // - เรียกใช้ datetimepicker() ใหม่อีกครั้ง
  $(objIDs).datetimepicker(); // - เรียกใช้ datetimepicker() ใหม่อีกครั้ง

ninenik 124.120.62.xxx 29-08-2014
1 2 Next


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ