ช่วยหน่อยครับ เรื่อง select จังหวัดต้นทางและจังหวัดปลายทางครับ

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา ช่วยหน่อยครับ เรื่อง select จังหวัดต้นทางและจังหวัดปลายทางครับ

ช่วยหน่อยครับ เรื่อง select จังหวัดต้นทางและจังหวัดปลายทางครับ

ต้นทาง bangkok ปลายทางไม่ให้ bangkok โชว์ทำยังไงครับ
ิbondsanti 171.100.147.xxx 28-08-2014 16:19:06

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ


 • ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
ดัดแปลงจาก บทความนี้เอานะครับ http://กำหนดรายการใน listbox ที่ 2 จากเงื่อนไขการเลือก listbox ที่ 1 ด้วย ajax ใน jquery อย่างง่าย http://www.ninenik.com/content.php?arti_id=207


  <!DOCTYPE html>
  <html>
  <head>
   <?php include 'theme/metas.php';?> 
   <title>wwwTrip profile</title>
   
   <script type="text/javascript"> 
   $(function(){ 
    $("select#list1").change(function(){ 
    var datalist2 = $.ajax({  // รับค่าจาก ajax เก็บไว้ที่ตัวแปร datalist2 
       url: "data_for_list2.php", // ไฟล์สำหรับการกำหนดเงื่อนไข 
       data:"list1="+$(this).val(), // ส่งตัวแปร GET ชื่อ list1 ให้มีค่าเท่ากับ ค่าของ list1 
       async: false 
      }).responseText;     
    $("select#list2").html(datalist2); // นำค่า datalist2 มาแสดงใน listbox ที่ 2 ที่ชื่อ list2 
    // ชื่อตัวแปร และ element ต่างๆ สามารถเปลี่ยนไปตามการกำหนด 
   }); 
   }); 
   </script>   </head>
  <body>
   <form id="form1" name="form1" method="post" action=""> 
    <p>ตัวเลือกที่1 
     <select name="list1" id="list1"> 
      <option value="">เลือกรายการ</option> 
      <?php 
      mysql_connect("localhost","root","root") or die("Cannot connect the Server");     
      mysql_select_db("travel") or die("Cannot select database");     
      mysql_query("set character set utf8");   
      $q="SELECT * FROM province WHERE province_id <>'".$_GET['list1']."' "; 
      $qr=mysql_query($q); 
      while($rs=mysql_fetch_array($qr)){ 
       ?> 
       <option value="<?=$rs['province_id']?>"><?=$rs['province_name']?></option> 
       <?php } ?>         
      </select> 
      <br /> 
      ตัวเลือกที่2 
      <select name="list2" id="list2"> 
       <option value="">เลือกรายการ</option> 
      </select> 
     </p> 
     <p> 
      <input type="submit" name="button" id="button" value="Submit" /> 
     </p> 
    </form> 
   </body>
   </html>


  <?php 
  header("Content-type: application/xhtml+xml; charset=utf-8");  
  header("Cache-Control: no-cache, must-revalidate"); // HTTP/1.1 
  header("Expires: Mon, 26 Jul 1997 05:00:00 GMT"); // Date in the past 
  // ส่วนติดต่อกับฐานข้อมูล  
  mysql_connect("localhost","root","root") or die("Cannot connect the Server");     
  mysql_select_db("travel") or die("Cannot select database");     
  mysql_query("set character set utf8");   
  ?> 
  <?php if(isset($_GET['list1']) && $_GET['list1']!=""){?> 
   <option value="">เลือกรายการ</option> 
   <?php 
   $q="SELECT * FROM province WHERE province_id <>'".$_GET['list1']."' "; 
   $qr=mysql_query($q); 
   while($rs=mysql_fetch_array($qr)){ 
   ?> 
   <option value="<?=$rs['province_id']?>"><?=$rs['province_name']?></option> 
   <?php } ?> 
  <?php }else{ ?> 
   <option value="">เลือกรายการ</option> 
  <?php } ?> 


wowowow 61.90.21.xxx 28-08-2014 17:54
 ความคิดเห็นที่ 2
ขอบคุณมากๆครับ


ิbondsanti 118.172.118.xxx 28-08-2014 19:01
 ความคิดเห็นที่ 3
List 2 ไม่ขึ้นครับ


ิbondsanti 118.172.118.xxx 28-08-2014 19:50
 ความคิดเห็นที่ 4
เรียกไฟล์ jquery  มาหรือยัง 
ถ้าต่อเน็ต  ใส่ ใน head

<script src="//code.jquery.com/jquery-1.11.0.min.js"></script>


  <!DOCTYPE html> 
  <html> 
  <head> 
   <meta charset="utf-8">
   <script src="//code.jquery.com/jquery-1.11.0.min.js"></script>
   <title>wwwTrip profile</title> 
    
   <script type="text/javascript">  
   $(function(){  
    $("select#list1").change(function(){  
    var datalist2 = $.ajax({  // รับค่าจาก ajax เก็บไว้ที่ตัวแปร datalist2  
       url: "data_for_list2.php", // ไฟล์สำหรับการกำหนดเงื่อนไข  
       data:"list1="+$(this).val(), // ส่งตัวแปร GET ชื่อ list1 ให้มีค่าเท่ากับ ค่าของ list1  
       async: false  
      }).responseText;      
    $("select#list2").html(datalist2); // นำค่า datalist2 มาแสดงใน listbox ที่ 2 ที่ชื่อ list2  
    // ชื่อตัวแปร และ element ต่างๆ สามารถเปลี่ยนไปตามการกำหนด  
   });  
   });  
   </script>  
   
   
   
  </head> 
  <body> 
   <form id="form1" name="form1" method="post" action="">  
    <p>ตัวเลือกที่1  
     <select name="list1" id="list1">  
      <option value="">เลือกรายการ</option>  
      <?php  
      mysql_connect("localhost","root","root") or die("Cannot connect the Server");      
      mysql_select_db("travel") or die("Cannot select database");      
      mysql_query("set character set utf8");    
      $q="SELECT * FROM province ";  
      $qr=mysql_query($q);  
      while($rs=mysql_fetch_array($qr)){  
       ?>  
       <option value="<?=$rs['province_id']?>"><?=$rs['province_name']?></option>  
       <?php } ?>          
      </select>  
      <br />  
      ตัวเลือกที่2  
      <select name="list2" id="list2">  
       <option value="">เลือกรายการ</option>  
      </select>  
     </p>  
     <p>  
      <input type="submit" name="button" id="button" value="Submit" />  
     </p>  
    </form>  
   </body> 
   </html> 
ผมเทสแล้วมันขึ้นนะครับ


wowowow 171.96.244.xxx 28-08-2014 22:41
 ความคิดเห็นที่ 5
อันนี้ไม่ใช้ดาต้าเบส ลองก๊อปไปรันดู
ไฟล์แรก

  <!DOCTYPE html>
  <html>
  <head>
   <meta charset="utf-8">
   <script src="//code.jquery.com/jquery-1.11.0.min.js"></script>
   
   <title>wwwTrip profile</title>
   
   <script type="text/javascript"> 
   $(function(){ 
    $("select#list1").change(function(){ 
    var datalist2 = $.ajax({  // รับค่าจาก ajax เก็บไว้ที่ตัวแปร datalist2 
       url: "data_for_list2.php", // ไฟล์สำหรับการกำหนดเงื่อนไข 
       data:"list1="+$(this).val(), // ส่งตัวแปร GET ชื่อ list1 ให้มีค่าเท่ากับ ค่าของ list1 
       async: false 
      }).responseText;     
    $("select#list2").html(datalist2); // นำค่า datalist2 มาแสดงใน listbox ที่ 2 ที่ชื่อ list2 
    // ชื่อตัวแปร และ element ต่างๆ สามารถเปลี่ยนไปตามการกำหนด 
   }); 
   }); 
   </script>  
 </head>
 <body>
  <form id="form1" name="form1" method="post" action=""> 
   <p>ตัวเลือกที่1 
    <select name="list1" id="list1"> 
     <option value="">เลือกรายการ</option> 
     <option value="1">เลือกรายการ 1</option> 
     <option value="2">เลือกรายการ 2</option> 
     <option value="3">เลือกรายการ 3</option> 
     <option value="4">เลือกรายการ 4</option> 
     <option value="5">เลือกรายการ 5</option>         
    </select> 
    <br /> 
    ตัวเลือกที่2 
    <select name="list2" id="list2"> 
     <option value="">เลือกรายการ</option> 
    </select> 
   </p> 
   <p> 
    <input type="submit" name="button" id="button" value="Submit" /> 
   </p> 
  </form> 
 </body>
 </html>


ไฟล์  data_for_list2.php

    <?php  
    header("Content-type: application/xhtml+xml; charset=utf-8");   
    header("Cache-Control: no-cache, must-revalidate"); // HTTP/1.1  
    header("Expires: Mon, 26 Jul 1997 05:00:00 GMT"); // Date in the past  
    // ส่วนติดต่อกับฐานข้อมูล    
        
    if(isset($_GET['list1']) && $_GET['list1']!=""){
      ?>
      <option value="">เลือกรายการ</option>
      <?php
      $listname = array ('','เลือกรายการ 1','เลือกรายการ2','เลือกรายการ3','เลือกรายการ4','เลือกรายการ5');

      for($i=1; $i <= 5; $i++) {
        if($_GET['list1'] != $i){
          ?>
          <option value="<?php echo $i?>"> <?php echo $listname[$i]?></option>
          <?php
        }
      }


    }else{ ?>  
    <option value="">เลือกรายการ</option>  
    <?php } ?> 


wowowow 171.96.244.xxx 28-08-2014 22:50
 ความคิดเห็นที่ 6
ขึ้นแล้วครับ ขอบคุณมากครับผม


ิbondsanti 118.172.116.xxx 30-08-2014 19:34
1


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ