ดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลเป็น excel ด้วย php รองรับภาษาไทย

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา ดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลเป็น excel ด้วย php รองรับภาษาไทย

ดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลเป็น excel ด้วย php รองรับภาษาไทย
จากตัวอย่างนี้ครับ

https://www.ninenik.com/ดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลเป็น_excel_ด้วย_php_รองรับภาษาไทย-197.html

อยากจะสอบถามนิดนึงครับ พอดีผมลงทำแล้วตัวหนังสือมันออกมาเป็นเครื่องหมายคำถาม เฉพาะตัวที่เป็นภาษาไทย ไม่ทราบว่าจะแก้ไขตรงไหนดีครับ
ผมลองแก้ที่

<?php echo '<?xml version="1.0" encoding="windows-874"?>'; ?>

เปลี่ยนเป็น utf-8 แล้วก็ยังไม่หายเลยครับ


Pusirinon 110.170.246.xxx 22-09-2014 17:17:32

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
ดูข้อมูลในฐานข้อมูล ว่ากำหนด เป็น utf8 ไหม

แก้ปัญหา การดึงข้อมูล จากฐานข้อมูล เมื่อเปลี่ยน charset ใน แท็ก meta 


ninenik 1.47.83.xxx 22-09-2014
 ความคิดเห็นที่ 2
ขอบคุณมากครับ


pusirinon 110.170.246.xxx 23-09-2014 09:13
 ความคิดเห็นที่ 3
สอบถามต่อหน่อยนะคับ ถ้าสมมติเกิดหน้า A4 แล้วจะให้มันตัดขึ้นแผ่นใหม่เลย นะต้องทำอย่างไงครับผม เป็นหน้า 2


pusirinon 110.170.246.xxx 23-09-2014 17:48
 ความคิดเห็นที่ 4
พอดีผมดึงจากข้อมูลมาจากฐานข้อมูลและมันไม่ขึ้นหน้าใหม่ครับ
<?php
require_once("setPDF.php");
include("../config.php") ; 
// เพิ่มหน้าใน PDF 
$pdf->AddPage();

// กำหนด HTML code หรือรับค่าจากตัวแปรที่ส่งมา
//	กรณีกำหนดโดยตรง
//	ตัวอย่าง กรณีรับจากตัวแปร 
// $htmlcontent =$_POST['HTMLcode'];
/*$htmlcontent='ข้อมูลบริษัท หรือชื่อธุรกิจ:';
$htmlcontent=stripslashes($htmlcontent);
$htmlcontent=AdjustHTML($htmlcontent);*/


$q="SELECT * FROM bu, bu_cat_tb, bu_type_tb, bu_negotiations_tb, member_type, category_tb WHERE bu.business_cat=bu_cat_tb.bu_catid and bu.business_type=bu_type_tb.bu_typeid and bu.business_negotiations1=bu_negotiations_tb.bu_negotiationsid and bu.company_type=member_type.member_id and bu.category=category_tb.cat_id and id=$id ORDER BY bu.id ASC";
$qr=mysql_query($q);
while($rs=mysql_fetch_array($qr)){
$htmlcontent='
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
 <tr>
  <td width="30%"><span style="font-size: 40px;">ข้อมูลธุรกิจ</span></td>
  <td width="70%">&nbsp;</td>
 </tr>
 <tr>
  <td colspan="2">&nbsp;</td>
 </tr>
 <tr>
  <td width="30%">1.เป็นสมาชิกสมาคม</td>
  <td width="70%"><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
   <tr>
    <td width="10%" style="color:#c02b2e;">'.$rs['member_name'].'</td>
    <td width="90%" style="color:#c02b2e;"><span style="color: #000000;">ชื่อสมาคม</span>&nbsp;&nbsp;'.$rs['company_type_other'].'</td>
   </tr>
  </table></td>
 </tr>
 <tr>
  <td colspan="2">&nbsp;</td>
 </tr>
 <tr>
  <td width="30%">2.กรุณาเลือกประเภทธุรกิจ</td>
  <td width="70%" style="color:#c02b2e;">'.$rs['company_type_other'].'</td>
 </tr>
 <tr>
  <td colspan="2">&nbsp;</td>
 </tr>
  <tr>
  <td colspan="2"><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
   <tr>
    <td width="30%">3.ทุนจดทะเบียน</td>
    <td width="20%" style="color:#c02b2e;">'.$rs['capital'].'</td>
    <td width="40%">4.มูลค่าสินทรัพย์ถาวร</td>
    <td width="10%" style="color:#c02b2e;">'.$rs['asset_value'].'</td>
   </tr>
  </table></td>
 </tr>
 <tr>
  <td colspan="2">&nbsp;</td>
 </tr>
 <tr>
  <td colspan="2"><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
   <tr>
    <td width="30%">5.การจ้างงาน</td>
    <td width="20%" style="color:#c02b2e;">'.$rs['employment'].'</td>
    <td width="40%">6.ยอดขายรวม ปี 2555</td>
    <td width="10%" style="color:#c02b2e;">'.$rs['total_sales_55'].'</td>
   </tr>
  </table></td>
 </tr>
 <tr>
  <td colspan="2">&nbsp;</td>
 </tr>
 <tr>
  <td colspan="2"><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
   <tr>
    <td width="30%">7.ยอดขายรวม ปี 2556</td>
    <td width="20%" style="color:#c02b2e;">'.$rs['total_sales_56'].'</td>
    <td width="40%">8.ยอดขายรวม ปี 2557 (ตั้งแต่เดือน ม.ค.-ส.ค.)</td>
    <td width="10%" style="color:#c02b2e;">'.$rs['total_sales_57'].'</td>
   </tr>
  </table></td>
 </tr>
 <tr>
  <td colspan="2">&nbsp;</td>
 </tr>
 <tr>
  <td width="30%">9.โปรดระบุชื่อธุรกิจ/บริษัท</td>
  <td width="70%" style="color:#c02b2e;">'.$rs['company'].'</td>
 </tr>
 <tr>
  <td colspan="2">&nbsp;</td>
 </tr>
 <tr>
  <td width="30%"><span style="font-size: 40px;">ข้อมูลผู้เข้าร่วมเจรจาธุรกิจ</span></td>
  <td width="70%">&nbsp;</td>
 </tr>
 <tr>
  <td colspan="2">&nbsp;</td>
 </tr>
 <tr>
  <td colspan="2">10.โปรดระบุรายละเอียดของผู้เข้าร่วมเจรจาธุรกิจ (Business Matching)หมายเหตุ : ควรเป็นเจ้าของ หรือ หุ้นส่วน, ผู้จัดการ หรือกรรมการผู้มีอำนาจหรือผู้รับผิดชอบดำเนินการแทนเจ้าของได้</td>
 </tr>
 <tr>
  <td colspan="2">&nbsp;</td>
 </tr>
 <tr>
  <td colspan="2"><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
 <tr>
  <td width="30%">ท่านที่ 1</td>
  <td width="70%"><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
 <tr>
  <td width="50%" style="color:#c02b2e;">'.$rs['name1'].'</td>
  <td width="50%" style="color:#c02b2e;">'.$rs['surname1'].'</td>
 </tr>
</table>
</td>
 </tr>
  </table></td>
 </tr>
 <tr>
  <td colspan="2"><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
 <tr>
  <td width="30%"></td>
  <td width="70%"><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
 <tr>
  <td width="50%" style="color:#c02b2e;">'.$rs['mobile1'].'</td>
  <td width="50%" style="color:#c02b2e;">'.$rs['tel1'].'</td>
 </tr>
</table>
</td>
 </tr>
  </table></td>
 </tr>
 <tr>
  <td colspan="2"><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
 <tr>
  <td width="30%"></td>
  <td width="70%"><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
 <tr>
  <td width="50%" style="color:#c02b2e;">'.$rs['mail1'].'</td>
  <td width="50%" style="color:#c02b2e;">'.$rs['website1'].'</td>
 </tr>
</table>
</td>
 </tr>
  </table></td>
 </tr>
 <tr>
  <td colspan="2"><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
 <tr>
  <td width="30%"></td>
  <td width="70%"><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
 <tr>
  <td width="70%" style="color:#c02b2e;">'.$rs['facebook1'].'</td>
  </tr>
</table>
</td>
 </tr>
  </table></td>
 </tr>
 <tr>
  <td colspan="2">&nbsp;</td>
 </tr>
 <tr>
  <td colspan="2"><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
 <tr>
  <td width="30%">ท่านที่ 2</td>
  <td width="70%"><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
 <tr>
  <td width="50%" style="color:#c02b2e;">'.$rs['name2'].'</td>
  <td width="50%" style="color:#c02b2e;">'.$rs['surname2'].'</td>
 </tr>
</table>
</td>
 </tr>
  </table></td>
 </tr>
 <tr>
  <td colspan="2"><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
 <tr>
  <td width="30%"></td>
  <td width="70%"><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
 <tr>
  <td width="50%" style="color:#c02b2e;">'.$rs['mobile2'].'</td>
  <td width="50%" style="color:#c02b2e;">'.$rs['tel2'].'</td>
 </tr>
</table>
</td>
 </tr>
  </table></td>
 </tr>
 <tr>
  <td colspan="2"><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
 <tr>
  <td width="30%"></td>
  <td width="70%"><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
 <tr>
  <td width="50%" style="color:#c02b2e;">'.$rs['mail2'].'</td>
  <td width="50%" style="color:#c02b2e;">'.$rs['website2'].'</td>
 </tr>
</table>
</td>
 </tr>
  </table></td>
 </tr>
 <tr>
  <td colspan="2"><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
 <tr>
  <td width="30%"></td>
  <td width="70%"><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
 <tr>
  <td width="70%" style="color:#c02b2e;">'.$rs['facebook2'].'</td>
  </tr>
</table>
</td>
 </tr>
  </table></td>
 </tr>
 <tr>
  <td colspan="2">&nbsp;</td>
 </tr>
 <tr>
  <td colspan="2"><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
 <tr>
  <td width="30%">ท่านที่ 3</td>
  <td width="70%"><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
 <tr>
  <td width="50%" style="color:#c02b2e;">'.$rs['name3'].'</td>
  <td width="50%" style="color:#c02b2e;">'.$rs['surname3'].'</td>
 </tr>
</table>
</td>
 </tr>
  </table></td>
 </tr>
 <tr>
  <td colspan="2"><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
 <tr>
  <td width="30%"></td>
  <td width="70%"><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
 <tr>
  <td width="50%" style="color:#c02b2e;">'.$rs['mobile3'].'</td>
  <td width="50%" style="color:#c02b2e;">'.$rs['tel3'].'</td>
 </tr>
</table>
</td>
 </tr>
  </table></td>
 </tr>
 <tr>
  <td colspan="2"><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
 <tr>
  <td width="30%"></td>
  <td width="70%"><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
 <tr>
  <td width="50%" style="color:#c02b2e;">'.$rs['mail3'].'</td>
  <td width="50%" style="color:#c02b2e;">'.$rs['website3'].'</td>
 </tr>
</table>
</td>
 </tr>
  </table></td>
 </tr>
 <tr>
  <td colspan="2"><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
 <tr>
  <td width="30%"></td>
  <td width="70%"><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
 <tr>
  <td width="70%" style="color:#c02b2e;">'.$rs['facebook3'].'</td>
  </tr>
</table>
</td>
 </tr>
  </table></td>
 </tr>
 <tr>
  <td colspan="2">&nbsp;</td>
 </tr>
 <tr>
  <td width="30%"><span style="font-size: 40px;">ข้อมูลการประกอบธุรกิจ</span></td>
  <td width="70%">&nbsp;</td>
 </tr>
 <tr>
  <td colspan="2">&nbsp;</td>
 </tr>
 <tr>
  <td width="30%">11.กรุณาเลือกประเภทการประกอบธุรกิจ</td>
  <td width="70%" style="color:#c02b2e;">'.$rs['bu_typename'].'</td>
 </tr>
 <tr>
  <td colspan="2">&nbsp;</td>
 </tr>
 <tr>
  <td width="80%">12.โปรดระบุแบรนด์หรือยี่ห้อสินค้าที่ท่านประกอบธุรกิจอยู่และมีความประสงค์ที่จะนำมาเจรจาธุรกิจด้วย</td>
  <td width="20%" style="color:#c02b2e;">'.$rs['bu_typename'].'</td>
 </tr>
 <tr>
  <td colspan="2" style="color:#c02b2e;">&nbsp;</td>
 </tr>
 <tr>
  <td colspan="2"><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
 <tr>
  <td width="30%">13.กรุณาเลือกหมวดสินค้า</td>
  <td width="70%" style="color:#c02b2e;"><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
 <tr>
  <td width="50%" style="color:#c02b2e;">'.$rs['cat_name'].'</td>
  <td width="50%" style="color:#c02b2e;"><span style="color: #000000;">ระบุ</span>&nbsp;&nbsp;'.$rs['category_other'].'</td>
 </tr>
</table></td>
 </tr>
</table></td>
 </tr>
 <tr>
  <td colspan="2">&nbsp;</td>
 </tr>
 <tr>
  <td colspan="2">14.โปรดระบุช่องทางปัจจุบันที่ท่านจัดจำหน่ายสินค้า</td>
 </tr>
 <tr>
  <td colspan="2">&nbsp;</td>
 </tr>
 <tr>
  <td colspan="2">15.โปรดระบุมาตรฐานต่างๆ ที่ท่านได้รับ</td>
 </tr>
 <tr>
  <td colspan="2">&nbsp;</td>
 </tr>
 <tr>
  <td colspan="2">16.โปรดระบุกระบวนการพัฒนาผลิตภัณท์</td>
 </tr>
 <tr>
  <td colspan="2">&nbsp;</td>
 </tr>
 <tr>
  <td colspan="2">17.สำคัญมาก เพื่อเป็นประโยชน์ในการได้รับการพิจารณาจากพันธมิตรในการเจรจาธุรกิจ โปรดแนบไฟล์รูปภาพผลิตภัณฑ์</td>
 </tr>
 <tr>
  <td colspan="2"><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
   <tr>
    <td width="20%"><img src="upload/'.$rs['pic1'].'" width="200" height="150"></td>
    <td width="20%"><img src="upload/'.$rs['pic2'].'" width="200" height="150"></td>
    <td width="20%"><img src="upload/'.$rs['pic3'].'" width="200" height="150"></td>
    <td width="20%"><img src="upload/'.$rs['pic4'].'" width="200" height="150"></td>
    <td width="20%"><img src="upload/<'.$rs['pic'].'" width="200" height="150"></td>
   </tr>
  </table></td>
 </tr>
 <tr>
  <td colspan="2">&nbsp;</td>
 </tr>
</table>
';
}

// สร้างเนื้อหาจาก HTML code
$pdf->writeHTML($htmlcontent, true, 0, true, 0);

// เลื่อน pointer ไปหน้าสุดท้าย
$pdf->lastPage();

// ปิดและสร้างเอกสาร PDF
$pdf->Output('test.pdf', 'I');
?>


pusirinon 110.170.246.xxx 23-09-2014 17:52
 ความคิดเห็นที่ 5

เหมือนเนื้้อหาเกี่ยวกับ tcpdf จะมีแค่ตอนเดียว

คงแนะนำอะไรไ่ม่ได้ มีเว็บหนึ่งเขาเขียนละเอียด แต่เป็น FPDF

น่าจะช่วยได้เยอะ  http://www.select2web.com/

 ninenik 1.46.80.xxx 23-09-2014
 ความคิดเห็นที่ 6

ได้แล้วครับพี่ ขอบคุณมากครับ ที่คอยตอบ

แต่ผมอยากจะสอบถามอีกนิดนึงครับ

1. ถ้าอยากจะเอารูปจาก Databases มาโชว์ในตัว pdf นี้จะต้องเขียนอย่างไร

2. ถ้าอยากจะเอาค่าใน Radio หรือ Checkbox มาโชว์ในหน้า pdf นี้จะต้องเขียนอย่างไร

ขอบคุณมากครับpusirinon 110.170.246.xxx 24-09-2014 09:23
1


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ