ดึงข้อมูลมาโชว์ในปฏิทินกิจกรรมไม่ได้ รบกวนช่วยดูหน่อยนะคะ ^^

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา ดึงข้อมูลมาโชว์ในปฏิทินกิจกรรมไม่ได้ รบกวนช่วยดูหน่อยนะคะ ^^

ดึงข้อมูลมาโชว์ในปฏิทินกิจกรรมไม่ได้ รบกวนช่วยดูหน่อยนะคะ ^^
ดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล

<?php 
header("Content-type:application/json; charset=UTF-8");     
header("Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate");     
header("Cache-Control: post-check=0, pre-check=0", false);  
include('Connection.php'); // เรียกใช้งานไฟล์เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล
$mysqli = connect(); // เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล  
if($_GET['gData']){ 
  $sql="SELECT * FROM tbl_book WHERE (book_status='Y' OR book_status='N') AND date(fdate)>='".date("Y-m-d",$_GET['start'])."' ORDER by book_id "; 
 
  $result = $mysqli->query($sql);
  while($rs=$result->fetch_object()){
    $json_data[]=array( 
      "id"=>$rs->book_id,
      "title"=>$rs->room_name,
      "start"=>$rs->date,
      "url"=>$rs->popup_book   
      // กำหนด event object property อื่นๆ ที่ต้องการ
    );  
  } 
}
$json= json_encode($json_data); 
if(isset($_GET['callback']) && $_GET['callback']!=""){ 
echo $_GET['callback']."(".$json.");";   
}else{ 
echo $json; 
} 
?> 


Chinjung 158.108.209.xxx 26-10-2014 19:54:24

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
หน้าโชว์ปฏิทินกิจกรรม

<!DOCTYPE html>
<html lang="th">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Fullcalendar</title>
  <link rel="stylesheet" href="js/fullcalendar-2.1.1/fullcalendar.min.css">
  <style type="text/css">
  html,body{
    maring:0;padding:0;
    font-family:tahoma, "Microsoft Sans Serif", sans-serif, Verdana;  
    font-size:12px;
  }
	#calendar{
		max-width: 700px;
		margin: 0 auto;
    font-size:13px;
	}    
  </style>
</head>
<body>

<br><br>
<div style="margin:auto;width:800px;">
 <div id='calendar'></div>
 </div>
 
  
<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.3/jquery.min.js"></script>  
<script type="text/javascript" src="js/fullcalendar-2.1.1/lib/moment.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/fullcalendar-2.1.1/fullcalendar.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/fullcalendar-2.1.1/lang/th.js"></script>
<script type="text/javascript" src="script.js"></script>      
</body>
</html>


chinjung 158.108.209.xxx 26-10-2014 20:00
 ความคิดเห็นที่ 2
หน้า js

$(function(){

  $('#calendar').fullCalendar({
    header: {
      left: 'prev,next today', 
      center: 'title',
      right: 'month,agendaWeek,agendaDay',
    }, 
    events: {
      url: 'data_events.php?gData=1',
      error: function() {

      }
    },  
    eventLimit:true,
    lang: 'th'
  });
   
});


chinjung 158.108.209.xxx 26-10-2014 20:01
 ความคิดเห็นที่ 3

ดูน่าจะผิด หรือมีข้อผิดพลาดในไฟล์ data_events.php  ตรวจสอบค่าข้อมูล

ผ่านการใช้งาน javascript console ถ้าใช้ผ่าน chrome ก็กด ctrl+Shift+J

รวมถึงตรวจดูว่า ไฟล์ connect.php มีหรือไม่ มีกรกำหนดค่าติด่อกับฐานข้อมูลถูกต้องไหม

ดูการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
 

มาใช้ mysqli แทน mysql แบบเดิม ใน php กันอย่างง่าย 


 ninenik 1.47.81.xxx 26-10-2014
 ความคิดเห็นที่ 4
หน้า connection ค่ะ ไม่ทราบว่า พอจะใช้กับปฏิทินนี้ได้มั้ย และถ้าใช้ได้ หน้า data_events ต้องปรับเปลี่ยนเป็นแบบใดคะ รบกวนช่วยดูหน่อยนะคะ :) ขอบคุณค่ะ

<?php		// เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล
$dbserver = 'localhost';
$dbuser = "root" ; 
$dbpass= "1234";
$dbname= 'bookroom';


mysql_connect($dbserver, $dbuser, $dbpass) or die("เชื่อมต่อฐานข้อมูลไม่ได้ ");
mysql_select_db($dbname) or die("เลือกฐานข้อมูลไม่ได้"); // เลือกฐานข้อมูล
mysql_query("SET NAMES UTF8");
?>


chinjung 158.108.209.xxx 27-10-2014 18:02
 ความคิดเห็นที่ 5
วิธีแก้อยู่ในความเห็นที่ 3 ตามลิงค์ที่แนะนำไป เพราะดูแล้วใช้ งาน คนละคำสั่ง
connect.php ที่ส่งให้ดูใช้ mysql แบบเก่า ส่วนที่แนะนำใช้ mysqli  ลองเปลี่ยนไฟล์ connect.php เป็นแบบนี้ดู

<?php
// connect.php
$db_config=array(
  "host"=>"localhost", // กำหนด host
  "user"=>"root", // กำหนดชื่อ user
  "pass"=>"1234",  // กำหนดรหัสผ่าน
  "dbname"=>"bookroom", // กำหนดชื่อฐานข้อมูล
  "charset"=>"utf8" // กำหนด charset
);
$mysqli = @new mysqli($db_config["host"], $db_config["user"], $db_config["pass"], $db_config["dbname"]);
if(mysqli_connect_error()) {
  die('Connect Error (' . mysqli_connect_errno() . ') '. mysqli_connect_error());
  exit;
}
if(!$mysqli->set_charset($db_config["charset"])) { // เปลี่ยน charset เป้น utf8 พร้อมตรวจสอบการเปลี่ยน
//  printf("Error loading character set utf8: %sn", $mysqli->error); // ถ้าเปลี่ยนไม่ได้
}else{
//  printf("Current character set: %sn", $mysqli->character_set_name()); // ถ้าเปลี่ยนได้
}
//echo $mysqli->character_set_name(); // แสดง charset เอา comment ออก
//echo 'Success... ' . $mysqli->host_info . "n";
//$mysqli->close();
?>


ninenik 1.47.81.xxx 27-10-2014
 ความคิดเห็นที่ 6
อ๋ออ ค่ะๆ ลองเปลี่ยนดูแล้ว แต่หน้าอื่นใช้คำสั่ง mysql แบบเก่า  ทำให้ต้องแก้หลายหน้า
ถ้าเป็น 
mysql แบบเก่านี่ ทำปฏิทินแบบนี้ไม่ได้ใช่มั้ยคะ


chinjung 158.108.209.xxx 27-10-2014 21:20
 ความคิดเห็นที่ 7
ไม่เกี่ยวหรอก ถ้าแบบนั้นก็ใช้ คำสั่งแบบเก่าแทนได้ เปลี่ยนเฉพาะที่ไฟล์
data_events.php


<?php 
header("Content-type:application/json; charset=UTF-8");     
header("Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate");     
header("Cache-Control: post-check=0, pre-check=0", false);  
include('Connection.php'); // เรียกใช้งานไฟล์เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล
if($_GET['gData']){ 
  $sql="SELECT * FROM tbl_book WHERE (book_status='Y' OR book_status='N') AND date(fdate)>='".date("Y-m-d",$_GET['start'])."' ORDER by book_id "; 
 
  $qr=mysql_query($sql);
  while($rs=mysql_fetch_object($qr)){
    $json_data[]=array( 
      "id"=>$rs->book_id,
      "title"=>$rs->room_name,
      "start"=>$rs->date,
      "url"=>$rs->popup_book   
      // กำหนด event object property อื่นๆ ที่ต้องการ
    );  
  } 
}
$json= json_encode($json_data); 
if(isset($_GET['callback']) && $_GET['callback']!=""){ 
echo $_GET['callback']."(".$json.");";   
}else{ 
echo $json; 
} 
?> 


ninenik 1.47.81.xxx 27-10-2014
 ความคิดเห็นที่ 8
ขอบคุณ Ninenik มากเลยค่ะ ตอนนี้ดึงข้อมูลมาโชว์หน้าปฏิทินได้แล้ว

แต่ติดปัญหาตรงที่อยากให้โชว์เวลาเริ่มและสิ้นสุดด้วย ซึ่งตอนนี้ยังขึ้นแบบตลอดวันอยู่
โดยใช้ชื่อ fromtime กับ totime รูปแบบ time 00:00:00
ไม่ทราบว่าต้องแก้อย่างไรหรอคะ รบกวนอีกรอบนะคะ 

                     


chinjung 158.108.209.xxx 28-10-2014 00:01
 ความคิดเห็นที่ 9
เราต้องกำหนด start และ end และก็ allDay หรือไม่ใน ไฟล์ event_data.php

    $json_data[]=array(  
      "id"=>$rs->event_id, 
      "title"=>$rs->event_title, 
      "start"=>$rs->event_start, 
      "end"=>$rs->event_end, 
      "url"=>$rs->event_url, 
      "allDay"=>false    
      // กำหนด event object property อื่นๆ ที่ต้องการ 
    );   


ปกติจำเป็นต้องมี title กับ start  ถ้ามีสองรายการนี้แล้ว ให้เพิ่ม end กับ allDay 

ดูเพิ่มเติมได้ที่

การใช้งาน fullcalendar v.2.1.1 กับฐานข้อมูล สร้างปฏิทินกิจกรรม  


ninenik 124.120.5.xxx 28-10-2014
 ความคิดเห็นที่ 10
ได้ดูเพิ่มเติมที่คุณ Ninenik แนะนำแล้วค่ะ แต่ตัวอย่างเก็บรูปแบบ start กับ end เป็น datetime 
ถ้าเก็บในรูปแบบวันที่เป็น date และเวลาป็น time แยกจากกัน 
จะแก้ตรง start กับ end อย่างไรคะ จึงจะขึ้นช่วงเวลาให้ด้วย


chinjung 158.108.209.xxx 28-10-2014 16:03
1 2 Next


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ