สอบถามการลบแถวโดยใช้ jQuery

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา สอบถามการลบแถวโดยใช้ jQuery

สอบถามการลบแถวโดยใช้ jQuery

จากตัวอย่างนี้

แนะนำ DateTimePicker เรียบง่าย และสวย น่าใช้มาก : https://www.ninenik.com/content.php?arti_id=540

ถ้าต้องการให้ปุ่มลบ ไปอยู่ด้านหลังของแต่ละแถว เพื่อให้สามารถเลือกลบแต่ละแถวได้ ...ต้องปรับ code ในส่วนของ html และ script อย่างไรบ้างครับ ขอบคุณครับHardalways 171.97.88.xxx 19-11-2014 21:30:30

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
ปรับโค้ดจากตัวอย่างเดิมนิดหน่อยก็น่าจะใช้ได้

ตัวอย่าง


ประเภท ยี่ห้อ ชื่อสินค้า วันที่<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Document</title>
  <link rel="stylesheet" href="bootstrap/css/bootstrap.min.css">
  <link rel="stylesheet" href="js/jquery.datetimepicker.css">
  <style type="text/css">
  .css_more{
    display: none;
  }
  </style>
</head>
<body>
  
  <br>
  <div style="margin:auto;width:90%;">
  <form role="form" method="post" action="show.php">
   <table class="table table-striped">
     <tr class="active">
       <th class="text-center">ประเภท</th>
       <th class="text-center">ยี่ห้อ</th>
       <th class="text-center">ชื่อสินค้า</th>
       <th class="text-center">วันที่</th>
       <th width="130" class="text-center"></th>
     </tr>
     <tbody class="place-datarow">
       <tr class="datarow" >
         <td>
          <select name="type_product[]" class="form-control css_i_select">
            <option value="">Select Type</option>
            <option value="A">Type A</option>
            <option value="B">Type B</option>
          </select> 
           
         </td>
         <td>
          <select name="brand_product[]" class="form-control">
            <option value="">Select Brand</option>
            <option value="AAA">Brand AAA</option>
            <option value="BBB">Brand BBB</option>
          </select>         
         </td>
         <td>
         <input type="text" class="form-control" name="name_product[]" >
         </td>
         <td>
         <input type="text" class="form-control css_datetime_picker" name="date_product[]" value="" id="id_datetime_picker0" >
         </td>
         <td>
        <button id="removeRow" type="button" class="removeRow btn btn-danger" style="display:none;">-</button>
         </td>
       </tr>
     </tbody>
   </table>
   <br>
   <table class="table">
     <tr>
       <td width="50" class="tex-center">
        <button id="addRow" type="button" class="btn btn-info">+</button>   
       </td>
       <td width="50" class="tex-center">
        
       </td>
       <td class="text-right">
        <button type="submit" class="btn btn-success">Submit</button>
         
       </td>
     </tr>
   </table>
   </form>
  </div>
<script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.3/jquery.min.js"></script> 
<script src="js/jquery.datetimepicker.js"></script>
<script type="text/javascript">
$(function(){

  
  $("#id_datetime_picker0").datetimepicker(); 
    

  $("#addRow").on("click",function(){  
    // ส่วนของการ clone ข้อมูลด้วย jquery clone() ค่า true คือ  
    // การกำหนดให้ ไม่ต้องมีการ ดึงข้อมูลจากค่าเดิมมาใช้งาน  
    // รีเซ้ตเป็นค่าว่าง ถ้ามีข้อมูลอยู่แล้ว ทั้ง select หรือ input  
   
    $(".datarow:eq(0)").clone(true)   
    .find("input").attr("value","").end()  
    .find("select").attr("value","").end() //  
    .find(".removeRow").show().end()
    .appendTo($(".place-datarow"));   
    var lastIndex=$(".css_datetime_picker").size()-1; // หา index ของตัว input ล่าสุด 
    var newId="id_datetime_picker"+lastIndex;
    var objID="#"+newId;
    var placeParent=$(".css_datetime_picker:eq("+lastIndex+")").parents("td");  
    // แทนด้วย input ใหม่ ทับตัวเก่าไปเลย
     $(placeParent).html("<input type=\"text\" class=\"form-control css_datetime_picker\" name=\"date_product[]\" >");   
    $(".css_datetime_picker:eq("+lastIndex+")")
    .attr("id", newId) // - กำหนด id เป็นค่าใหม่
    .unbind(); // - ยกเลิกการจัดการทั้งหมด ที่ได้มาจากตัว clone    
    $(objID).datetimepicker(); // - เรียกใช้ datetimepicker() ใหม่อีกครั้ง     
     
  }); 
  
  $(".removeRow").on("click",function(){  
    // // ส่วนสำหรับการลบ  
    $(this).parents("tr").remove();
  });    
  
});
</script>  
</body>
</html>


ninenik 1.46.210.xxx 19-11-2014
 ความคิดเห็นที่ 2
สอบถามเพิ่มเติมครับ :

- กรณีกดเพิ่มแถวมาอีก 2 แถว จะได้ค่า id_datetime_picker = 0/1/2 ตามลำดับ หากลบแถวที่สองทิ้งไป id_datetime_picker1 จะถูกลบ (เหลือ id_datetime_picker 0/2) จากนั้นกดเพิ่มแถวขึ้นมาอีก 1 แถว จะได้ค่า id_datetime_picker = 2 ซึ่งซ้ำกับค่า id เดิม (เช็คใน คอนโซล javascript เกิด error "Uncaught TypeError: Cannot read property 'allowTimes' of undefined") ทำให้ไม่สามารถใช้งานฟังก์ชั่น datetimepicker ในคอลัมน์วันที่ ในแถวที่เพิ่มขึ้นมาใหม่ได้

ต้องปรับ code เป็นอย่างไร รบกวนขอคำชี้แนะด้วยครับ ขอบคุณครับ


hardalways 171.97.88.xxx 20-11-2014 01:01
 ความคิดเห็นที่ 3
 อ้อ  id ซ้ำกัน
ลองเปลี่ยนใช้ time สร้าง id แทนดู น่าจะใช้ได้

เปลี่ยนจาก

var newId="id_datetime_picker"+lastIndex;


เป็น

var newId="id_datetime_picker"+new Date().getTime();


ninenik 115.87.93.xxx 20-11-2014
 ความคิดเห็นที่ 4
ขอบคุณมากครับ ใช้งานได้ดีเลยครับ

สอบถามเพิ่มเติมครับ :

ถ้าต้องการประยุกต์เพิ่มเติมโดยใส่ radio และ checkbox ภายใต้ tr ด้วย ต้องปรับ code เป็นอย่างไร รบกวนขอคำชี้แนะด้วยครับ (ลองนั่งปรับจาก code ตัวอย่าง ก็ยังไม่สำเร็จสักที เหมือนว่าค่าที่เลือก มันลง array ไม่ถูกน่ะครับ)

ขอบคุณครับ


hardalways 61.19.210.xxx 20-11-2014 17:12
 ความคิดเห็นที่ 5
ค่อนข้างจะกำหนดยาก ถ้าใช้กำหนด checkbox และ radio 
ถ้าจำเป็นต้องดัดแปลง ให้ใช้วิธีทำเป็น hidden แทน  เอาตัวอย่างนี้ไปทดสอบลองดู
ค่าของ checkbox จะใช้ ค่าจาก input hidden ของ checkbox ชื่อ value_checkbox
ส่วนของ radio จะใช้ค่าจาก input hidden ของ radio ชื่อ value_radio
ที่สำคัญ radio จะมีการแปลี่ยนชื่อด้วย 

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Document</title>
  <link rel="stylesheet" href="bootstrap/css/bootstrap.min.css">
  <link rel="stylesheet" href="js/jquery.datetimepicker.css">
  <style type="text/css">
  .css_more{
    display: none;
  }
  </style>
</head>
<body>
  
  <br>
  <div style="margin:auto;width:90%;">
  <form role="form" method="post" action="">
   <table class="table table-striped">
     <tr class="active">
       <th class="text-center">ประเภท</th>
       <th class="text-center">ยี่ห้อ</th>
       <th class="text-center">ชื่อสินค้า</th>
       <th class="text-center">วันที่</th>
       <th width="130" class="text-center"></th>
     </tr>
     <tbody class="place-datarow">
       <tr class="datarow" >
         <td>
          <select name="type_product[]" class="form-control css_i_select">
            <option value="">Select Type</option>
            <option value="A">Type A</option>
            <option value="B">Type B</option>
          </select> 
           
         </td>
         <td>
          <select name="brand_product[]" class="form-control">
            <option value="">Select Brand</option>
            <option value="AAA">Brand AAA</option>
            <option value="BBB">Brand BBB</option>
          </select>         
         </td>
         <td>
         <input type="text" class="form-control" name="name_product[]" >
         <input type="hidden" class="h_for_chk" name="value_checkbox[]" value="0">
         <input type="checkbox" class="chk_css" name="icheck[]" value="1" > Check
         <input type="hidden" class="h_for_rdo" name="value_radio[]" value="0">
         <input type="radio" class="rdo_css" name="radio1[]" value="1" > Radio1
         <input type="radio" class="rdo_css" name="radio1[]" value="2" > Radio2
         </td>
         <td>
         <input type="text" class="form-control css_datetime_picker" name="date_product[]" value="" id="id_datetime_picker0" >
         </td>
         <td>
        <button id="removeRow" type="button" class="removeRow btn btn-danger" style="display:none;">-</button>
         </td>
       </tr>
     </tbody>
   </table>
   <br>
   <table class="table">
     <tr>
       <td width="50" class="tex-center">
        <button id="addRow" type="button" class="btn btn-info">+</button>   
       </td>
       <td width="50" class="tex-center">
        
       </td>
       <td class="text-right">
        <button type="submit" class="btn btn-success">Submit</button>
         
       </td>
     </tr>
   </table>
   </form>
  </div>
  <pre>
    <?php print_r($_POST); ?>
  </pre>
<script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.3/jquery.min.js"></script> 
<script src="js/jquery.datetimepicker.js"></script>
<script type="text/javascript">
$(function(){

  
  $("#id_datetime_picker0").datetimepicker(); 
    
  var k=1;
  $("#addRow").on("click",function(){  
    // ส่วนของการ clone ข้อมูลด้วย jquery clone() ค่า true คือ  
    // การกำหนดให้ ไม่ต้องมีการ ดึงข้อมูลจากค่าเดิมมาใช้งาน  
    // รีเซ้ตเป็นค่าว่าง ถ้ามีข้อมูลอยู่แล้ว ทั้ง select หรือ input  
    k++;
    $(".datarow:eq(0)").clone(true)   
    .find(":text").attr("value","").end()  
    .find("select").attr("value","").end() //  
    .find(":radio").prop("checked",false).attr("name","radio"+k+"[]").end() //
    .find(":checkbox").prop("checked",false).end() //
    .find(".removeRow").show().end()
    .appendTo($(".place-datarow"));   
    var lastIndex=$(".css_datetime_picker").size()-1; // หา index ของตัว input ล่าสุด 
//    var newId="id_datetime_picker"+lastIndex;
    var newId="id_datetime_picker"+new Date().getTime(); 
    var objID="#"+newId;
    var placeParent=$(".css_datetime_picker:eq("+lastIndex+")").parents("td");  
    // แทนด้วย input ใหม่ ทับตัวเก่าไปเลย
     $(placeParent).html("<input type="text" class="form-control css_datetime_picker" name="date_product[]" >");   
    $(".css_datetime_picker:eq("+lastIndex+")")
    .attr("id", newId) // - กำหนด id เป็นค่าใหม่
    .unbind(); // - ยกเลิกการจัดการทั้งหมด ที่ได้มาจากตัว clone    
    $(objID).datetimepicker(); // - เรียกใช้ datetimepicker() ใหม่อีกครั้ง     
  }); 
  
  $(".removeRow").on("click",function(){  
    // // ส่วนสำหรับการลบ  
    $(this).parents("tr").remove();
  });    

  $(".chk_css").on("click",function(){
    var i_check=($(this).prop("checked")==true)?1:0;
    $(this).prevAll(".h_for_chk").val(i_check);
  });
  
  $(".rdo_css").on("click",function(){
    console.log($(this).val());
    var i_check=($(this).prop("checked")==true)?$(this).val():0;
    console.log(i_check);
    var obj=$(this).prevAll(".h_for_rdo");
    console.log($(this).prevAll(".h_for_rdo").val());
    obj.val(i_check);
//    $(this).prevAll(".h_for_rdo").val(i_check);
  });  
  
});
</script>  
</body>
</html>


ninenik 1.46.19.xxx 21-11-2014
 ความคิดเห็นที่ 6
สอบถามเพิ่มเติมครับ :

ได้นำตัวอย่างล่าสุดไปประยุกต์ใช้แล้วปรากฎว่าค่า radio ลง array ได้ถูกต้องแล้วครับ แต่มีข้อสงสัยว่าถ้าเพิ่มแถวขึ้นมาใหม่ ค่า radio จะเป็นค่าว่าง (ทั้งๆ ที่ติ๊กแล้ว) ตามรูปด้านล่างครับรบกวนขอคำชี้แนะด้วยครับ ขอบคุณครับ


hardalways 61.19.210.xxx 21-11-2014 12:29
 ความคิดเห็นที่ 7
ดูจากโค้ดได้เลย สังเกตจะมีการเปลี่ยน บรรทัดนี้ ลองเช็คดดูก่อน มีการเปลี่ยนจาก find("input")  เป็น find(":text")

    .find(":text").attr("value","").end()   
    .find("select").attr("value","").end() //   
    .find(":radio").prop("checked",false).attr("name","radio"+k+"[]").end() // 
    .find(":checkbox").prop("checked",false).end() // 
    .find(".removeRow").show().end() 


ninenik 124.120.228.xxx 21-11-2014
 ความคิดเห็นที่ 8
โค้ดใช้ได้แล้วครับ เกิดจากความสะเพร่าของผมเองที่ไม่ได้เปลี่ยนค่าตามบรรทัดที่บอก
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
ทีนี้ผมเอามาประยุกต์ต่อโดยการเพิ่ม checkbox หลายๆ อัน จึงมีคำถาม และอยากขอคำแนะนำดังนี้ :
 
1. ต้องการให้มีไอดีในแต่ละแถว <tr>
 
2. ดีไซน์ไว้ว่าจะให้ข้อมูลลง 2 เทเบิ้ล ดังนี้
     - เทเบิ้ลแรก จะเก็บไอดีของแถว และข้อมูลส่วนต่างๆ ยกเว้นค่าจาก checkbox
     - เทเบิ้ลสอง จะเก็บไอดีของแถว และค่าจาก checkbox
 
3. เทเบิ้ลแรก ข้อมูลน่าจะลงฐานฯ ได้ ไม่น่ามีปัญหา เพราะเป็น array มิติเดียว ส่วนเทเบิ้ลสอง น่าจะต้องทำเป็น array สองมิติ โดยใช้ไอดีของแถวสร้าง array เพิ่มขึ้นอีก 1 ค่าใน input checkbox [icheck] (ถ้าทำวิธีนี้ ค่า input hidden [value_checkbox] ไม่ต้องมีก็ได้)
 
4. เวลาดึงข้อมูลขึ้นมาโชว์ก็เอาไอดีของแถว จาก 2 เทเบิ้ลมา join กัน
 
ถ้าผมเข้าใจตรงส่วนไหนผิดไป ขออภัยด้วยครับ แหะๆ ทำได้แบบงูๆ ปลาๆ รบกวนขอคำชี้แนะด้วยครับ
 
ขอบคุณครับ
 
ปล. ผมแก้ html ในไฟล์ตัวอย่างล่าสุดนิดหน่อย โดยแยกคอลัมน์ <td> radio และ checkbox ออกจากกัน


hardalways 61.19.210.xxx 21-11-2014 19:06
 ความคิดเห็นที่ 9
ส่วนของเนื้อหาที่ซับซ้อนคงต้องประยุกต์และหาวิธีเองดูอีกที 


ninenik 1.47.19.xxx 21-11-2014
 ความคิดเห็นที่ 10
อ่อครับ ขอบคุณมากๆ ครับ สำหรับความช่วยเหลือ


hardalways 58.11.12.xxx 21-11-2014 22:03
1


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ