สอบถามการเเก้ไขข้อมูล ข้อมูลที่เเก้ไขไม่บันทึกลงฐานข้อมูลค่ะ

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา สอบถามการเเก้ไขข้อมูล ข้อมูลที่เเก้ไขไม่บันทึกลงฐานข้อมูลค่ะ

สอบถามการเเก้ไขข้อมูล ข้อมูลที่เเก้ไขไม่บันทึกลงฐานข้อมูลค่ะ
ดึงข้อมูลมาเเก้ไข เเต่พอบันทึกข้อมูล มันจะเเสดงว่าเเก้ไขโพสต์เรียบร้อบ เเต่ข้อมูลที่เเก้ไขกลับไม่บันทึกลงฐานข้อมูลง เเละยังเป็นข้อมูลเดิมก่อนการเเก้ไขค่ะ รบกวนช่วยดูโค้ดให้หน่อยนะค่ะ ไม่เเน่ใจว่ามีครงไหนผิดรึป่าวค่ะ
 
ไฟล์ block_news_feed_edit .php
<div class="head_on_page_news"><h4>เเก้ไขโพสต์
</h4>
</div>
<div id='newsfeed_contain'>
<div class='block_news_add_new'>
<?php 
$strSQL = "SELECT * FROM topic WHERE topic_id = '$topic_id' ";
				 $result = mysql_query($strSQL)or die(mysql_error().$strSQL);
				 $row=mysql_fetch_array($result);

 ?>		 

<form id="form2" name="form2" method="post" enctype="multipart/form-data" action="check_news_feed_edit.php" >

<div class="panel panel-default">
 <div class="panel-body" >

 <table width='650px' >
<tr>
<td valign='top' width="160px"><label>ชื่อโพสต์:</label></td>
<td valign='top'>
          <input name="txttopic_name" type="text" id="textfield" value=" <?php echo $row['topic_name']; ?>" class="form-control" placeholder="พิมพ์ชื่อโพสต์" />
         </td>
</tr>
</table>
</div>

 <div class="panel-body">
 <table width='650px' >
 <tr>
<td valign='top' width="160px" ><label>รายละเอียดโพสต์:</label></td>
<td valign='top'>
<textarea name="txttopic_detail" cols="70" rows="10" id="txttopic_detail" class="form-control" >
<?php echo $row['topic_detail'];?>
</textarea>
</td>
</tr>
 </table>
 </div>
 
 <div class="panel-body">
 <table width='650px' >
 <tr>
<td valign='top' width="160px" ><label>รูปภาพ/วิดีโอ:</label></td>
<td valign='top'>
<ul class="list-group">
 <li class="list-group-item"><input type="file" name="QPic" id="QPic" style="display:none" multiple="true" />
 <div id="upload" class="btn btn-default">เเนบไฟล์ </div> 
 <div id="thumbnail"><?php if($row['topic_pic'] != ''){?>
             <img src="topic_pic/<?=$row["topic_pic"];?>" width="400" height="350" />
              <?php }?>
							<? if($row['topic_sound'] != ''){
								//echo $row['topic_sound'];
                $sound = "vdo/".$row['topic_sound'];
                //echo $sound;?>                
                <video width="400px" height="350px" controls>
                <source src="<? echo $sound ?>" />
<? } ?></div> 
 </li>
</ul> 
</td>
</tr>
 </table>
 </div>

 <div class="panel-body-new">
 <table width='650px' >
 <tr>
 <td valign='top' width="160px"><label>ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว:</label></td>
 <td valign='top'><ul class="list-group">
 <li class="list-group-item"><input type="radio" name="topic_privacy" id="topic_privacy0" value="0" <?=($row['topic_privacy']==0? 'CHECKED' : '')?>>
 &nbsp;สาธารณะ</li>
 <li class="list-group-item"><input type="radio" name="topic_privacy" id="topic_privacy1" value="1" <?=($row['topic_privacy']==1? 'CHECKED' : '')?>>&nbsp;เฉพาะฉัน</li>
</ul>
 </td>
 </tr>
 </table>
 </div>
 
 <div class="panel-body">
 <table width='650px' >
 <tr>
<td colspan="2" valign='top'> <input name="Submit" type="submit" class="btn btn-default" value="  บันทึกโพสต์  " /> 
<input name="Cancel" type="button" value="ยกเลิกเเก้ไขโพสต์" onClick="window.location='profile_wall.php'" class="btn btn-default"/ > 
</td>
</tr>
</table>
 </div>
 
</div>

  </form>
      
</div>

</div>


ไฟล์ check_news_feed_edit.php


 

<?php 
session_start();
include "connect.inc.php"; 
?>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<!--css style-->
<?php include_once 'js.php';?>
<?php include "title_name.html"; ?>
<?php

	$yea = date("Y")+543; 
	//$hou = date("h")-1;
	$txttopic_name = $_POST['txttopic_name'];
	$txttopic_detail = $_POST['txttopic_detail'];
	$topic_privacy = $_POST['topic_privacy'];
	$image = $_FILES["QPic"]["name"];
	//$SoundUpload = $_FILES["SoundUpload"]["name"];
	$m_date = date("d-m-$yea H:i:s");
	//echo $image;

	$extension = strrchr( $image , '.' );
	//echo $member_id;
	//echo $image;
	//echo "";
	//echo $extension; 
	
	srand((double)microtime()*1000000); 
	$QPic_name=$random_pic = rand(1,99999);
	$QPic_name=$member_id."_".$QPic_name;
	/*$path = "vdo/"; // กำหนดโฟลเดอร์ ที่ต้องการเก็บไฟล์
	$cd =".mp4";
	$filename=$QPic_name.$cd;
	$target = "$path/";
	$target = $target .$filename;*/


	
if ($image != '' and ($extension == '.jpg' or $extension == '.gif' or $extension == '.png' or $extension == '.bmp'))
{
	//move_uploaded_file($_FILES["filUpload"]["tmp_name"],"topic_pic/".$_FILES["filUpload"]["name"]);
	$path = "topic_pic/"; // กำหนดโฟลเดอร์ ที่ต้องการเก็บไฟล์
	//$cd =".mp4";
	$filename=$QPic_name.$extension;
	$target = "$path/";
	$target = $target .$filename;
	if(move_uploaded_file($_FILES['QPic']['tmp_name'], $target))
	//move_uploaded_file($_FILES["SoundUpload"]["tmp_name"],"topic_sound/".$_FILES["SoundUpload"]["name"]);
	//echo "Copy/Upload Complete<br>";
	{

		
		$sql = "UPDATE `topic` SET 
			`topic_name` = '$txttopic_name' ,
			`topic_detail` = '$txttopic_detail' ,
			`topic_sound` = '$filename' ,
			`topic_nameUpload` = '$image' ,
			`topic_privacy` = '$topic_privacy' ,
			`member_id` = '$member_id' ,
			`topic_date` = '$m_date' 
			 WHERE topic_id = '$topic_id' LIMIT 1";
	}
	
}

else 
{
	if($image != '')
	{
	//echo "no images Copy/Upload Complete<br>";
	$path = "vdo/"; // กำหนดโฟลเดอร์ ที่ต้องการเก็บไฟล์
	$cd =".mp4";
	$filename=$QPic_name.$cd;
	$target = "$path/";
	$target = $target .$filename;
		if(move_uploaded_file($_FILES['QPic']['tmp_name'], $target))
		{
	//$SoundUpload = $_FILES["filUpload"]["name"];
	//echo "Copy/Upload Complete<br>";
			$sql = "UPDATE `topic` SET 
			`topic_name` = '$txttopic_name' ,
			`topic_detail` = '$txttopic_detail' ,
			`topic_pic` = '$filename' ,
			`topic_nameUpload` = '$image' ,
			`topic_privacy` = '$topic_privacy' ,
			`member_id` = '$member_id' ,
			`topic_date` = '$m_date' 
			 WHERE topic_id = '$topic_id' LIMIT 1";
		}
	}
	else
	//echo "no images Copy/Upload Complete<br>";
	{
				$sql = "UPDATE `topic` SET 
			`topic_name` = '$txttopic_name' ,
			`topic_detail` = '$txttopic_detail' ,
			`topic_privacy` = '$topic_privacy' ,
			`member_id` = '$member_id' ,
			`topic_date` = '$m_date' 
			 WHERE topic_id = '$topic_id' LIMIT 1";
	}
}


		
		// ถ้าบันทึกข้อมูลสมบูรณ์
		if(mysql_query($sql))
		{
				
				echo "<meta http-equiv='refresh'content='1;URL=profile_wall.php'>";
				echo "กำลังอัพเดทโพสต์";
		}else
		{

				echo "อัพเดทโพสต์ไม่ได้";
		}
?>


Nathakarn 180.183.102.xxx 28-11-2014 18:03:38

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
 $sql = "UPDATE `topic` SET  
      `topic_name` = '$txttopic_name' , 
      `topic_detail` = '$txttopic_detail' , 
      `topic_sound` = '$filename' , 
      `topic_nameUpload` = '$image' , 
      `topic_privacy` = '$topic_privacy' , 
      `member_id` = '$member_id' , 
      `topic_date` = '$m_date'  
       WHERE topic_id = '$topic_id' LIMIT 1"; 
$topic_id  ยังไม่กำหนดค่าเลยครับ  ลองดูจุดนี้ครับ


wowowow 171.96.244.xxx 28-11-2014 22:59
 ความคิดเห็นที่ 2
รบกวนอีกครั้งนะค่ะ ไม่ทราบว่าต้องกำหนด $topic_id ตรงไหนค่าตรงไหนค่ะ 


nathakarn 180.183.98.xxx 29-11-2014 00:22
 ความคิดเห็นที่ 3

ได้เเล้วค่ะ ไปเเก้ตรงส่งค่าจาก topic_id จาก form 


<form id="form2" name="form2" method="post" enctype="multipart/form-data" action="check_news_feed_edit.php?topic_id=<?php echo $row['topic_id'];?>" >

เเต่ตอนนี้มีปัญหาตรงการอัพรูปค่ะ 
การอัพรูปเข้าไปใหม่ พออัพรูปเข้าไปเเล้ว ตอนเเสดงข้อมูลจะไม่มีรูปที่อัพเข้าไปค่ะ
เเละรูปที่อัพเข้าไปยังไมมีการบันทึกลงฐานข้อมูล เเต่ยังมีชื่อไฟล์ของรูปเดิมอยู่ในฐานข้อมูล
ไม่ทราบว่าต้องเเก้ไขโค้ดตรงไหนรึป่าวค่ะ เพื่อที่รูปที่อัพเข้าไปใหม่จะเเสดงเเทนรูปเดิม

 

 
 


nathakarn 180.183.98.xxx 29-11-2014 01:46
 ความคิดเห็นที่ 4
เเก้ได้เเล้วค่ะ ^^^


nathakarn 180.183.98.xxx 29-11-2014 02:20
1


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ